Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Schippers stuurt brief over Masterplan orgaandonatie op eerste dag kerstreces; doelstellingen nog ver weg

Door Merel Dercksen 

Minister Schippers heeft vandaag, op de eerste dag van het drie weken durende kerstreces, een brief over het Masterplan Orgaandonatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin evalueert zij het plan zoals dat in 2008 - gedeeltelijk - is ingevoerd. De doelstellingen zijn bij lange na niet gehaald.

In 2008 presenteerde een speciale commissie het Masterplan Orgaandonatie. De doelstelling van dit plan was om in 2013 25% meer transplantaties met organen van overleden donoren uit te voeren dan gemiddeld in de periode 2005-2007: geen 635 maar 800. Daarvan zou bijna twee derde moeten komen uit een ander donorregistratiesysteem, en de rest, 10 van de beoogde 25%, uit veranderingen in ziekenhuizen en voorlichting. Het ministerie, toen onder CDA-minister Ab Klink, dacht die verhoging met 25% ook wel te kunnen realiseren zonder het donatiesysteem aan te passen.

Er is een aantal veranderingen in de ziekenhuizen doorgevoerd, zoals de invoering van Zelfstandig UitnameTeams (ZUTs). En er is veel aandacht aan donatie besteed via publiekscampagnes en de media. Uit de evaluatie van minister Schippers blijkt nu dat daarmee het aantal postmortale donoren in 2013 11% hoger lag dan in de referentieperiode. Dat sluit keurig aan bij de 10% die met deze acties behaald had moeten worden. Maar het is bij lange na niet de 25% van de totale doelstelling.

KPMG Plexus heeft de evaluatie voor de minister uitgevoerd en komt tot de conclusie dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de resultaten van de twee landelijk ingevoerde pilots: de inzet van ZUTs en aanpassing van de donorwervingstructuur binnen de donatieregio met als doel verbetering van de herkenning van potentiële donoren, het toestemmingsgesprek met nabestaanden en de donatieprocedure. Daarom zet de minister de subsidie voor deze twee pilots door tot eind 2016. Er moet wel iets veranderen aan de uitvoering zoals die nu in verschillende ziekenhuizen gebeurt. De Nederlandse Transplantatie Stichting gaat een grote rol spelen bij het doorvoeren van die veranderingen.

In haar brief reflecteert de minister nauwelijks op het feit dat, met het weglaten van de verandering in donatiesysteem terwijl dit als een essentieel onderdeel van het Masterplan gezien werd, de oorspronkelijke doelstelling verre van gehaald is. Omdat het kerstreces vandaag is ingegaan, hebben Tweede Kamerleden pas vanaf 13 januari weer gelegenheid hier vragen over te stellen.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 19-12-2014
Bron: Rijksoverheid | Reacties (7)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • Mucha Jan , Heerlen
  04-01-2015 13:41

  Geachte reageerders en reageersters wanneer gaan wij eens samen rond de tafel zitten om onze regeerders en regeersters in de tweede kamer eens het een en ander onder hun aandacht gaan brengen. We kunnen nog jaren in deze rubriek reageren weet U hoeveeel uren er dan nog gewacht moet worden door dialysepatiŽnten buiten de wachttijden voor bussen, treinen en vliegtuigen.
  Reageren is een goed begin, samen praten een goede stap in de richtring en de trein naar
  DenHaag nemen een goed initiatief. Wij wachten op elkaar bij de station, we moeten toch al wachten.

 • Jan Mucha, Heerlen
  03-01-2015 16:32

  Om te beginnen wens ik iedereen een gezond en hoopvol 2015. Waarom hoopvol? Er kunnen nog zoveel plannen en masterrplannen ontwikkeld worden zolang de Dnatiewetrgeving niet veranderd kunnen wij nierdialysepatiŽnten alleen maar blijven hopen op een donor.
  Welke stichting neemt nu eindelijk eens het initiatief om een landelijke aktie te gaan organiseren om de donatiewetgeving te veranderen en dusdanig te verbeterern dat ierdereen aitomatisch donor is. Zou het misschien toch alleen om het geld gaan? Weet u wat een nierdialysepatiŽnt per jaar de ziekenhuizen en dialysecentra oplevert? Weet U wat een tranplantatie kost? Weet U hoeveel nieren er verloren gaan? Als ik in het vervolg op de trein sta te wachten zal ik denken wat is nu tien minuten op de trein wachten ik wacht al ruim 2 jaar op een nier. Gelukkig en geduldig 2015 nierdialysepatiŽnten van Nederland.

 • Redactie, Utrecht
  23-12-2014 20:46

  @Jos: Die regeling bestaat al in Nederland, zie http://www.niernieuws.nl/?cat=ln&id=4409

 • jos van veen zwolle
  23-12-2014 20:27

  @ Louis E.:
  Dit is zeker ene goed alternatief!! Zeer terecht opgemerkt.

  Wel de vraag of daar dan een aanvullende moraal moet worden gehanteerd
  Bijv.
  Iemand doneert bij leven een nier.
  De resterende nier raakt na x tijd defect defect..Krijgt hij/zij dan bijv. voorrang voor bij een donornier..

  Dat zou de kans op donorschap vergroten. m.i.

 • Louis Ekas, Franeker
  23-12-2014 16:34

  In ons land is het plafond voor wat betreft postmortale donoren blijkbaar zo'n beetje bereikt.
  Ik ben en blijf van mening dat de grootste winst in de toekomst moet worden behaald uit de groep levende donoren.
  De kennis en kunde daarover is in Nederland ruim voorradig maar in het faciliteren van het bij elkaar brengen van potentiŽle donoren bij leven en ontvangers kan nog een grote slag gemaakt worden.
  Van een zogenaamd Donorplein ben ik dan ook groot voorstander.
  Hier kunnen potentiŽle donoren bij leven en ontvangers al dan niet persoonlijk met elkaar in contact komen. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een gunfactor die al ver vůůr het definitieve medische circuit een cruciale rol speelt.
  Tevens biedt een Donorplein voor de groep levende donoren die niet anoniem wil doneren, noch iemand kent die heel blij zou zijn met zijn of haar nier, nieuwe mogelijkheden.
  En daarbij mag de donor bij leven best een (ethisch verantwoorde) wens m.b.t. de ontvanger hebben.
  Voor de laatste groep bieden de huidige protocollen nog steeds geen ruimte. Gemiste kansen te over!

 • jos van Veen zwolle
  21-12-2014 19:47

  Ik denk dat de procedures wat in de weg zitten.
  Veel beter, lijkt mij, dat in deze tijd ieder en als donor dient, vermits.... En dat dat dit "vermits"zelf vooraf moet worden aangeven

  Dus laat de mensen die leven maar zelf aangeven om NIET als donor dienst te doen.

  Ik denk ook dat hierbij gesprekken met familie- gezien het tijdstip, de emotionele toestand,de wirwar...hierbij moet worden uitgesloten.

  Als de persoon zelf geen bezwaar heeft gemaakt dan staat de familie buiten spel.

  Ik besef heel goed dat dit heel moeilijk kan zijn omdat familie/omstanders die nauw betrokken zijn in dood nog steeds een persoon zien..en in hele personen mag je niet snijden om levers of hart er uit te halen..
  het komt allemaal heel technisch over.. een soort van tweedehands handel, en dat is het ook maar het hele gebeuren draagt wel bij aan geavanceerde gezondheidszorg en verlenging van leven, daar waar het mogelijk is.
  En daar is doorgaans ook niemand tegen..

 • Dietske vd Brugge, Almere
  20-12-2014 14:38

  Moraal: al is het falen nog zo opzichtig, een slimme dame vindt altijd een datum waarop het publiek worden ervan niet opvalt.
Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'. 

Eerder werd al bekend dat niertransplantaties worden uitgesteld omdat behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen patiënten kwetsbaarder maakt voor ernstig verloop van een infectie met covid-19. Maar patiënten die al getransplanteerd zijn, kunnen niet zomaar met die behandeling stoppen. Daarnaast zijn er auto-immuun nierziekten waartegen immunosuppressiva gegeven worden, soms langdurig, soms acuut bij een opvlamming van de ziekte.

Uitgangspunt bij niertransplantatiepatiënten is dat aanpassing van immuunsuppressie in regionale centra alleen plaats zal vinden in nauw overleg met het transplantatiecentrum waarmee samengewerkt wordt. Daarnaast raadt de NFN behandelaars aan om regelmatig de nieuwste versie van het advies te bekijken: deze situatie is nog zo nieuw dat de inzichten nog kunnen veranderen.

Een van de belangrijkste adviezen voor behandelaars: overleg altijd met anderen over eventuele wijzigingen van de medicatie van je patiënt - er zijn tenslotte geen situaties 'volgens het boekje'. Dat geldt nog sterker voor patiënten: nooit op eigen houtje de medicatie veranderen.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »

Voeding en dieet bij kinderen met een nierziekte »

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo'n afkeer van eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Gelukkig zijn er diëtisten die de ouders en het kind kunnen begeleiden. Ze gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen een passende behandeling om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. De achteruitgang van de nierfunctie is soms te vertragen door te letten op voeding.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier