Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Reclame Code Commissie tikt VWS op de vingers

Door Redactie NierNieuws 

De Reclame Code Commissie heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdracht gegeven om de informatie op orgaandonatie.nu aan te passen. Daar zou onvoldoende uitgewerkt staan wat er gebeurt bij donatie na overlijden. VWS gaat in beroep, omdat zij de verwijzing naar de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), waar de procedure beschreven staat, voldoende acht.

Orgaandonatie.nu is een website die hoort bij de campagne van de overheid om meer mensen zich als orgaandonor te laten registreren. De commissie had een klacht gekregen van burgers die vinden dat de informatie op deze site misleidend is: de site gaat in principe over donatie na overlijden, maar er staat niet goed toegelicht wat dat inhoudt.

De kern van de klacht komt voort uit dat de meeste donaties na overlijden gedaan worden door mensen die hersendood zijn. Hierbij vertonen de hersenen geen enkele activiteit meer, en kunnen ze geen processen meer aansturen in het lichaam. Ook de hartslag of ademhaling niet. Juridisch is afgesproken, dat iemand dan overleden is.

Maar als iemand in dit stadium nog beademd wordt, krijgen de organen nog zuurstof. Een voorraadje voedingsstoffen is er ook altijd nog wel. Organen maken geen onderscheid tussen zuurstof die een persoon zelfstandig heeft ingeademd, en zuurstof die door een machine is toegediend. Zolang er geen andere onoverkomelijke schade optreedt door het afsterven van de hersenen, werken ze daarom door. Denk aan een nier in een kweekbakje: als je die voedingsstoffen en zuurstof geeft, gaat 'ie het gewoon doen. Maar, stellen degenen die een klacht hebben ingediend: omdat de organen doorwerken, is de persoon niet werkelijk overleden. En de overheid is hier huichelachtig over.

Volgens de Reclame Code Commissie moet het ministerie op de site duidelijker vertellen wat er met een hersendode donor gebeurt. Die informatie is 'essentieel voor de beslissing of men zich als donor zal laten registreren', aldus de commissie. 'In zoverre schaadt de uiting het vertrouwen dat de burger moet kunnen hebben in de juistheid en volledigheid van een reclame-uiting van de overheid.'

VWS gaat in beroep tegen de uitspraak. Op de site orgaandonatie.nu - waar overigens sowieso nauwelijks informatie gegeven wordt, het is meer een uithangbord - wordt verwezen naar de site van de NTS. Hier staat de procedure beschreven. Volgens VWS is dat voldoende. Uitspraken waartegen nog beroep kan of zal worden aangetekend, zijn nog niet te vinden op de site van de Stichting Reclame Code.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 10-09-2016
Bron: AD | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Reclame Code Commissie tikt VWS op de vingers

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier