Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Orgaandonatie onder de loep

Door Redactie NierNieuws 

Binnen drie weken tijd vinden twee promoties plaats op het gebied van orgaandonatie. Opvallend: beide vanuit een niet-medisch perspectief. Op 25 augustus promoveerde jurist Nils Broeckx in Antwerpen op zijn proefschrift 'Orgaantransplantatie. Een juridische analyse'. 13 september is het in Nijmegen de beurt aan gepensioneerd geestelijk verzorger Jack de Groot, die zijn onderzoek richtte op het besluitvormingsproces over orgaandonatie bij nabestaanden.

België kent een systeem waarin het mogelijk is om aan te geven of je wel of geen donor wil zijn. Bij degenen die dat niet doen, wordt vermoed dat ze willen doneren. Het systeem moet laagdrempeliger, betoogt Broecks tegen Het Nieuwsblad: 'Ik zeg niet dat België een slecht systeem heeft maar het kan altijd beter'. Broeckx zou graag zien dat het instemmen met of juist afwijzen van donatie ook online kan plaatsvinden. 'Dan is de drempel veel lager en zouden er veel meer uitdrukkelijke toestemmingen komen'.

Rol van naasten
Een ander onderwerp dat Broecks behandelt in zijn proefschrift is de rol van de naasten van overledenen. 'In principe is het de wil van de overledene die telt, maar je kan er niet omheen dat ook naasten rechten hebben en bij orgaanwegneming na overlijden in hun psychische integriteit kunnen worden aangetast. Hun rol zou veel duidelijker in de wet kunnen worden omschreven. Als de naasten zich verzetten en het zou anders morele schade opleveren, dan moeten artsen het verzet naleven'.

Deze nabestaanden zijn het onderwerp van het promotieonderzoek van Jack de Groot. Hij heeft zich alleen niet op het juridisch kader gericht, maar op de besluitvorming. In Nederland wordt op dit moment geen aanname gedaan over wel of geen donor zijn. Dat betekent dat als een (hersendode) overledene niets heeft laten vastleggen, de nabestaanden moeten beslissen over al dan niet doneren.

Nabestaanden achteraf niet tevreden
De Groot heeft eerst literatuuronderzoek gedaan, waaruit hij opmaakt dat nabestaanden achteraf lang niet altijd tevreden zijn over hun eigen besluit. Spijt van weigering komt vaker voor dan spijt van toestemming: ongeveer een derde van de nabestaanden die weigerde had achteraf toch liever gehad dat de organen gedoneerd waren. De Groot heeft nabestaanden geïnterviewd over hun besluitvorming. Deze familieleden hebben geen van allen de wens van de overledene overruled als deze had laten vastleggen donor te willen zijn. Lag die wens niet vast maar kenden de nabestaanden de voorkeur tot donatie wel, dan weken ze er soms toch van af. Maar vaak was er helemaal niets bekend. Nabestaanden weigeren in zo'n geval meestal, maar zijn niet overtuigd van de juistheid van hun beslissing. Jack de Groot adviseert daarom om meer aandacht te hebben voor ondersteuning bij besluitvorming in die situaties.

Donatie alleen bij levensgevaar
Waar De Groot zich beperkt tot orgaandonatie na overlijden heeft Broeckx de volledige orgaandonatiewetgeving in België onder de loep genomen. Levende donatie bijvoorbeeld komt ook aan de orde. In België is dat veel minder vanzelfsprekend dan in Nederland. En minder makkelijk te realiseren en daar zou Broeckx graag aanpassingen zien. 'De huidige wet stelt dat donatie enkel bij levensgevaar kan. Maar de geneeskunde evolueerde. Nierpatiënten zijn nu vaak niet meer in levensgevaar dankzij dialyse, maar door hun aandoening en de nood aan regelmatige dialyse wordt hun levenskwaliteit nog wel sterk aangetast.' Hij pleit ervoor om artsen meer wettelijke ruimte te geven voor donatie bij leven.

Beter juridisch kader
Daarmee samenhangend zou er dan op financieel vlak iets moeten veranderen, zodat levende donoren geen kosten meer maken. Ten slotte pleit de onderzoeker voor een duidelijker juridisch kader voor bepaalde basisprincipes zoals billijkheid of utiliteit. Wie krijgt er voorrang? Iemand die na transplantatie naar verwachting nog het langst te leven heeft? Iemand zonder alcoholprobleem? Broeckx ontkent niet dat erover gesproken en gedacht wordt, maar wil dit soort overwegingen graag vastgelegd zien in de wet. 'Dat zou handig zijn in geval van geschillen en er kan dan ook beter over worden gereflecteerd. Zeker binnen de rechtsleer is er weinig over geschreven, terwijl reflectie kan leiden tot een beter en rechtvaardiger systeem.'

sterren Gepubliceerd: woensdag 31-08-2016
Bron: o.a. Het Nieuwsblad | Nog geen reacties
Engelse opt-out donorwet stap dichterbij

De Engelse politiek heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de behandeling van het voorstel voor een nieuwe donorwet. Betrokkenen denken dat de wet over enkele maanden getekend kan worden.

Het wetsvoorstel gaat uit van veronderstelde toestemming voor donatie na overlijden, waarbij mensen die dat niet willen, dat moeten laten vastleggen. De Engelse wetgeving telt een heleboel stappen in zowel House of Commons (Tweede Kamer) als House of Lords (Eerste Kamer). Een jaar geleden was het voorstel toe aan de derde stap van vijf in het House of Commons, afgelopen vrijdag heeft de wet in het House of Lords de derde van eveneens vijf fases doorlopen. Deze derde stap heet Committee Stage; hierin wordt het voorstel zin voor zin doorgelopen en vragen de leden van het House advies aan deskundigen.

De volgende stap is een terugkoppeling, waarna opnieuw de wet doorgenomen wordt met de aangebrachte wijzigingen erin verwerkt. Anders dan in Nederland gaat het wetsvoorstel daarna weer terug naar het House of Commons, tenzij de Lords geen wijzigingen hebben aangebracht. Deze fase duurt meestal wel veel korter dan de eerste behandeling door het House of Commons.

Lees meer »

Vrij goede resultaten donatie na hartstilstand buiten ziekenhuis  »

Om het aantal beschikbare donornieren te vergroten, staan sommige landen transplantatie van donornieren na 'onverwachte circulatiestilstand' toe. Transplantatie is in zo'n geval complexer dan anders, en wordt daarom niet overal toegepast, maar bijvoorbeeld wel in Spanje en Nederland. Uit recent Spaans onderzoek blijkt dat het gebruik van donornieren na een onverwachte circulatiestilstand acceptabele resultaten oplevert.

Lees meer »

Symposium als eerbetoon aan levende donoren »

Op 16 januari promoveert Marco van Londen in Groningen op een onderzoek dat eraan moet bijdragen dat levende nierdonatie nog veiliger wordt. Voorafgaand aan de plechtigheid organiseert het UMCG een klein symposium over levende donatie. Van Londen ziet het liefst veel patiënten en levende donoren komen, want: 'de promotie is niet alleen de bekroning van mijn onderzoek, maar ook een eerbetoon aan alle levende donoren'.

Lees meer »


Orgaandonatie onder de loep

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier