Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Orgaandonatie en Griekse toestanden

De Opvatting van Menno Loos

Terwijl dit jaar 75% van de 18-jarigen ondanks aansporen nog geen keuze ten aanzien van donorschap heeft gemaakt, het aantal postmortale transplantaties met 12% is gedaald en op deze manier de toch al beperkte resultaten van zes jaar Masterplan Orgaandonatie snel verdampen, blijven de media, en nog veel belangrijker de politiek, alleen oog houden voor positief gepresenteerde berichten door de Nederlandse Transplantie Stichting (NTS): '18-jarigen zeggen steeds vaker Ja', 'Hoogste aantal orgaandonoren ooit', '...' Wat heeft dat met Griekenland te maken?

Heel eenvoudig. In Griekenland werden de cijfers over de economie ook positief gebracht en de rapporten die naar Europese partners werden gestuurd ook. En niemand stelde vragen (ook de media niet). Totdat... 2MH hoopt dat we nu wat orgaandonatie betreft op dat punt zijn. De actieve wachtlijst is deze maand voor het eerst onder de 1000 gedaald. Dat lijkt positief maar de absolute daling is kleiner dan het aantal mensen dat is overleden. Ondertussen blijft de wachttijd, zodra je eindelijk, op de actieve wachtlijst komt, onoverzienbaar lang.

Door de lange wachttijd zien familie en bekenden van nierpatiënten zich genoodzaakt transplantatie bij leven te overwegen. Dit verklaart dan ook de toename van 70% levende donatie. Doneren bij leven is vooralsnog alleen mogelijk bij nieren en is niet zonder risico voor de gezonde donor. Deze toename van donatie bij leven staat geheel los van maatregelen en effecten van orgaandonatie na overlijden. Het is natuurlijk geweldig voor nierpatiënten dat er zoveel gezonde vrijwilligers zijn die tijdens hun leven een nier afstaan. Het is echter triest dat door het falen van het (donorregistratie) systeem gezonde mensen zich gedwongen voelen om 'vrijwillig' een nier af te staan.

De NTS berichtte op 27 mei dat we in Nederland meer donoren hebben gehad dan ooit tevoren. Een verklaring voor deze (geringe) toename van het aantal orgaandonaties is het verruimen van de criteria voor ouderen als potentiële orgaandonor. In vijf jaar is het percentage ouderen onder de donoren bijna verdubbeld omdat door toegenomen medische kennis nu donoren worden geaccepteerd die voorheen niet aan de gezondheids- en leeftijdscriteria voldeden. Dit betekent dat het donatie-/registratiesysteem zelf, waarin de afgelopen jaren vele miljoenen zijn gestopt, niet wezenlijk tot een verhoging van het aantal donoren heeft geleid, maar de oprekking van de donatiecriteria voor transplantatie wel. Het probleem zit hem in het huidige registratiesysteem, waarin 60% van de Nederlanders geen keuze vastlegt, ondanks aansporing door middel van overheidscampagnes. Het is een serieus teken aan de wand dat – ondanks de berichten over succescijfers – het donorsysteem faalt ten koste van mensenlevens.

Na zes jaren van mooi weer spelen tijdens het Masterplan, het verkwisten van 20 miljoen aan campagnes zonder substantiële verbetering, vinden wij dit het moment dat we verder moeten kijken dan eenzijdige, positieve persberichten.

Menno Loos is voorzitter van het burgerinitiatief www.2MH.nl

sterren Gepubliceerd: zaterdag 20-06-2015 | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiënten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier