Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Oratie: Jaap Groothoff, Amsterdam

Wanneer: donderdag 27-09-2018

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder kindernefrologie, houdt dr. Jaap Groothoff zijn oratie, getiteld 'Gevecht tegen het zuur'.

Nierziekten bij kinderen zijn zeldzaam, maar ingrijpend voor hen die het treft, vooral voor kinderen die moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten ondergaan. Aan de hand van twee casussen zet Groothoff uiteen wat dialyse bij kinderen betekent, hoe groot die impact is en wat er de afgelopen 20 jaar in Nederland op dit gebied is bereikt.

Uniek Nederlands onderzoek naar de langetermijngevolgen van nierfalen bij kinderen heeft veel kennis opgeleverd, die afgelopen jaren is vertaald in een betere behandeling. Nederland is bijvoorbeeld enorm actief geworden in vroegtijdig transplanteren van kinderen, liefst voordat dialyse noodzakelijk is. Het aantal dialysepatiënten onder 18 jaar is daarmee meer dan gehalveerd sinds begin jaren 90, terwijl de instroom van kinderen met ernstig nierfalen gelijk is gebleven. Binnen Europa loopt Nederland hiermee voorop samen met Scandinavië. Er zijn veel initiatieven ontplooid om de psychosociale gevolgen van nierfalen bij kinderen te beperken. Nederland is bijzonder actief in nationale en internationale netwerkvorming voor onderzoek en patiëntenzorg en dit strekt tot voorbeeld voor anderen.

Nierziekten bij kinderen hebben een andere oorzaak dan die bij volwassenen. Er is veel Nederlands onderzoek gaande naar zeldzame kindernierziekten, zoals cystinose, nefrotisch syndroom, Hemolytisch Uremisch Syndroom en Hyperoxalurie. Aan de hand van een casus wordt getoond hoe die kindernierziekten ook volwassenen kunnen treffen en hoe de geneeskunde voor volwassenen baat kan hebben bij de bijzondere kennis hiervan binnen de kindernefrologie. Kennis van bloedzuiverende technieken maakt dat kindernefrologie ook andere specialismen tot dienst kan zijn.

Lees ook een mini-interview met Jaap Groothoff op de laatste pagina van het AMC magazine.

Oratie prof. dr. Jaap Groothoff: donderdag 27 september 2018, 16.00 uur

Locatie: Aula, Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam

sterren Gepubliceerd: dinsdag 25-09-2018
Bron: Amsterdam UMC/AMC | Nog geen reacties
Slaapkwaliteit en nierfunctie vertonen verband

Te kort, te lang of slecht slapen is niet goed voor een mens. Het gaat samen met een hoger risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, een beroerte, of overlijden. Volgens Japans onderzoek is er een vergelijkbaar, niet per se oorzakelijk, verband tussen slaap, en het ontwikkelen van nierfalen bij niet-dialyserende nierpatiënten.

De onderzoekers bekeken de gegevens van 1.601 Japanse nierpatiënten, die een eGFR (geschatte nierfiltratiesnelheid) van tussen de 10 en 59 ml/min hadden (een matig afgenomen nierfunctie, of erger). Gedurende gemiddeld vier jaar, rapporteerden de deelnemers hoe lang en hoe goed ze sliepen, door de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in te vullen. De Pittsburgh Sleep Quality Index is een vragenlijst om slaapproblemen in kaart te brengen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Er zijn zeven 'componenten', die elk een score krijgen van tussen de 0 en 3 (lager is beter). De scores van alle componenten kunnen vervolgens worden opgeteld tot een totaalscore tussen de 0 en 21. De zeven componenten zijn: kwaliteit van de slaap (als ervaren bij de invuller), duur tot in slaap vallen, duur van de slaap, efficiëntie van de slaap (welk deel van de tijd in bed wordt slapend doorgebracht), mate van verstoringen, slaapmiddelengebruik en in hoeverre de slaap (negatieve) gevolgen heeft voor de dagelijkse bezigheden.

Lees meer »

Een machteloos gevoel »

Hè?! Ik kan de helft van de straatnaam niet meer lezen op mijn telefoon. Wat raar... Ik kijk naar mijn scherm, met daarop de straatnaam waar ik wil parkeren. Als ik mijn hoofd naar rechts beweeg, komen de andere letters ineens in zicht. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik beweeg mijn hoofd een paar keer heen en weer, terwijl ik naar het beeld blijf kijken. Ja, ik zie het nu duidelijk. Ik kan alle letters zien, niet zien, zien, niet zien...

Lees meer »

De maatschappelijk werker is er voor iedereen »

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiënten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diëtiste, verpleegkundige en de dokter.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier