Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Oratie: Jaap Groothoff, Amsterdam

Wanneer: donderdag 27-09-2018

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder kindernefrologie, houdt dr. Jaap Groothoff zijn oratie, getiteld 'Gevecht tegen het zuur'.

Nierziekten bij kinderen zijn zeldzaam, maar ingrijpend voor hen die het treft, vooral voor kinderen die moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten ondergaan. Aan de hand van twee casussen zet Groothoff uiteen wat dialyse bij kinderen betekent, hoe groot die impact is en wat er de afgelopen 20 jaar in Nederland op dit gebied is bereikt.

Uniek Nederlands onderzoek naar de langetermijngevolgen van nierfalen bij kinderen heeft veel kennis opgeleverd, die afgelopen jaren is vertaald in een betere behandeling. Nederland is bijvoorbeeld enorm actief geworden in vroegtijdig transplanteren van kinderen, liefst voordat dialyse noodzakelijk is. Het aantal dialysepatiënten onder 18 jaar is daarmee meer dan gehalveerd sinds begin jaren 90, terwijl de instroom van kinderen met ernstig nierfalen gelijk is gebleven. Binnen Europa loopt Nederland hiermee voorop samen met Scandinavië. Er zijn veel initiatieven ontplooid om de psychosociale gevolgen van nierfalen bij kinderen te beperken. Nederland is bijzonder actief in nationale en internationale netwerkvorming voor onderzoek en patiëntenzorg en dit strekt tot voorbeeld voor anderen.

Nierziekten bij kinderen hebben een andere oorzaak dan die bij volwassenen. Er is veel Nederlands onderzoek gaande naar zeldzame kindernierziekten, zoals cystinose, nefrotisch syndroom, Hemolytisch Uremisch Syndroom en Hyperoxalurie. Aan de hand van een casus wordt getoond hoe die kindernierziekten ook volwassenen kunnen treffen en hoe de geneeskunde voor volwassenen baat kan hebben bij de bijzondere kennis hiervan binnen de kindernefrologie. Kennis van bloedzuiverende technieken maakt dat kindernefrologie ook andere specialismen tot dienst kan zijn.

Lees ook een mini-interview met Jaap Groothoff op de laatste pagina van het AMC magazine.

Oratie prof. dr. Jaap Groothoff: donderdag 27 september 2018, 16.00 uur

Locatie: Aula, Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam

sterren Gepubliceerd: dinsdag 25-09-2018
Bron: Amsterdam UMC/AMC | Nog geen reacties
Wisselwerking over training tegen prikangst

Je zult maar last van angst voor naalden en injecties hebben en dan een paar keer per week moeten dialyseren. Voor veel patiënten een heel serieus probleem. Zo erg dat sommigen zelfs van dialyse af willen zien.

Hoe is dit voor verpleegkundigen? Het probleem heeft twee kanten. Het aanprikken is nodig om de dialysemachine op de bloedbaan van een patiënt aan te sluiten: dit kan stress bij patiënten veroorzaken. Daarbij kan hun angst voor naalden en pijn invloed hebben op de verpleegkundige, waardoor deze misprikt.

In de nieuwste Wisselwerking, het ledenblad van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), staat een artikel over een nieuw project in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat prikangst aanpakt. Jacqueline Oosthoek, medisch maatschappelijk werker in het LUMC, ontwikkelde twee modules om met prikangst om te gaan: een voor de verpleegkundigen en een voor de patiënten. Ze zet daarbij verschillende technieken in, zoals ontspanningsoefeningen, pijnbestrijding, mindfulness en technieken van de pijnpoli. Daarnaast werkt Jacqueline met vragenlijsten om goed in kaart te brengen welke problemen zoal bij prikangst (mee)spelen. De Nierstichting bood financiële ondersteuning bij de verdere uitwerking van haar aanpak (NierstichtingChallenge).

Lees meer »

Promotie: Betere voorspellingen bij cystenieren »

Er zijn goedkopere en eenvoudigere methoden om de ontwikkeling van nierfalen bij patiënten met cystenieren te voorspellen. Dat concludeert Lianne Messchendorp in haar proefschrift. Zij onderzocht deze methoden, om tijdige start van behandeling met nierfunctiesparende middelen te bevorderen en zo nierfalen te uit te stellen of te voorkomen. Autosomaal dominant polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel cystenieren genoemd, is de meest voorkomende erfelijke nierziekte.

Lees meer »

NN-TV: De Kolff Battle lange versie »

NierNieuws volgde het Radboudumc Nijmegen tijdens de Kolff Battle van de Nierstichting op de voet. Bekijk hier een samenvatting van de wedstrijd waarin de Nijmegenaren bepaald niet voor niets meededen. Deze video duurt ongeveer 20 minuten en geeft een uitgebreid beeld van alles wat erbij de Battle is komen kijken. Via deze link kunt u ook nog een korte video van 5 minuten bekijken met meer achtergrondinformatie over de wedstrijd.NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier