Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Onverwacht veel bloedtransfusies na nierverwijdering vooral in kleinere ziekenhuizen

Door Merel Dercksen 

Het percentage patiënten dat een bloedtransfusie nodig heeft nadat bij hen een nier verwijderd is vanwege een tumor, ligt in de praktijk een aantal malen hoger dan tot nu toe uit de literatuur bekend was. Dat heeft ook gevolgen voor andere inschattingen: een bloedtransfusie betekent bijvoorbeeld een slechtere prognose.

Dr. Gino Vricella, uroloog aan de Case Western Reserve University in Cleveland en zijn collega's hebben in een retrospectief onderzoek bekeken hoe vaak patiënten die binnen een recente periode van vijf jaar geopereerd werden vanwege een niertumor, een bloedtransfusie nodig hadden. Ze hebben daarbij ook bepaald welke factoren het risico hierop verhogen. Onderwerp van hun studie waren bijna 11.000 patiënten, die verspreid over heel Canada geholpen zijn. De onderzoekers hebben verschillende operaties opgenomen: zowel volledige als gedeeltelijke nierverwijderingen, en open en laparoscopische operaties.

Van alle patiënten bleek 18,2% een bloedtransfusie nodig gehad te hebben, wat ruim drie keer zo veel is als uit de wetenschappelijke literatuur bekend is. Dr. Vricella denkt dat dat te maken heeft met het feit dat veel van deze rapportages afkomstig zijn van ziekenhuizen en chirurgen die veel van dit soort operaties doen. Vooral bij technisch lastige ingrepen als een laparoscopische partiële nefrectomie ziet hij verschillen tussen deze centra en kleinere ziekenhuizen, hoewel dit wel het soort ingreep is waarbij de minste transfusies gegeven worden. In de kleinere ziekenhuizen hadden patiënten vaker een bloedtransfusie nodig. Dat betekent ook dat ze een slechtere prognose hebben.

Behalve de routine van de chirurg en van het ziekenhuis als geheel zijn ook leeftijd en andere aandoeningen van belang bij het risico dat een patiënt tijdens of na een nierverwijdering extra bloed nodig heeft. Wat ontbreekt in deze studie is gegevens over de grootte van de verwijderde tumor en over het Hb-gehalte van de patiënten voorafgaand aan de operatie. Maar ondanks dat, is er nu toch een beter beeld van de werkelijkheid. 'We kunnen onze patiënten nu beter informeren, voordat ze toestemming geven voor de operatie,' zei Vricella tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Urological Association. 

 


sterren Gepubliceerd: dinsdag 26-06-2012
Bron: Renal and Urology News | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier