Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

Door Gerard Kok 

Amerikaanse onderzoekers hebben een tool (kleine applicatie) online gezet waarmee het risico op nierfalen kan worden geschat. Het is bedoeld om in te zetten bij de screening van mensen die erover denken bij leven een nier af te staan. De schatting gebeurt aan de hand van tien gegevens van de potentiële donor, zoals leeftijd, bloeddruk en BMI. De tool geeft inzicht in de precieze hoogte van het risico van nierdonatie voor een potentiële donor. De onderzoekers hopen dat de tool het proces van nierdonatie stroomlijnt en veiliger maakt.

Als je bij leven een nier afstaat, word je eerst medisch gekeurd. Deze keuring heeft tot doel in te schatten wat het risico op complicaties is bij donatie; als die risico's te hoog zijn is het misschien beter van donatie af te zien. In Amerika bestaat echter geen kraakheldere consensus over wat de keuring precies inhoudt, en wat als een te hoog risico wordt gezien; elk ziekenhuis gebruikt hiervoor zijn eigen richtlijnen. Deze richtlijnen blijken vaak ook grofmazig: de ziekenhuizen gebruiken vaak gemiddelden over de hele bevolking, waardoor oudere potentiële donoren, die vaak wat lagere waarden hebben, ten onrechte ongeschikt worden bevonden als donor.

Om de tool te ontwikkelen, namen de onderzoekers de uitkomsten van zeven onderzoeken naar risico's bij nierdonatie bij elkaar. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat oudere patiënten minder risico lopen op nierfalen na donatie dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat is in de applicatie verwerkt. De tool staat online op http://www.transplantmodels.com/esrdrisk.

Hoewel het onderzoek geen opmerkelijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd, is het online zetten van de applicatie een kleine maar belangrijke stap om nierdonatie bij leven te stroomlijnen. De tool brengt de risico's voor mensen die een donatie overwegen objectief in kaart, en dat betekent hopelijk dat zij een meer weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze een nier willen doneren of niet. Het uiteindelijke doel van de ontwikkelaars is de tool zo uit te breiden dat een potentiële donor naast elkaar kan zien wat zijn risico op nierfalen is zonder, en met donatie. Maar daarvoor zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 12-11-2015
Bron: Medpage | Nog geen reacties
Schommeling medicijnspiegel beÔnvloedt afweercellen na transplantatie

Patiënten hebben zelf aardig wat invloed op een goede afloop na een niertransplantatie door hun medicijnen elke dag trouw in de dezelfde dosis en op hetzelfde tijdstip in te nemen. Als ze dat niet doen, dan kunnen schommelingen in de bloedwaardes van de afweeronderdrukkende medicijnen ertoe leiden dat de nieuwe nier minder goed werkt en in het ergste geval wordt afgestoten. Maar ook patiënten die hun medicijnen wel altijd netjes op tijd innemen kunnen schommelende bloedwaardes hebben. Aleixandra Mendoza Rojas, biomoleculair onderzoeker en promovendus aan het Erasmus MC, wil in haar promotieonderzoek ontrafelen hoe medicatieschommelingen effect hebben op het afweersysteem. Onlangs publiceerde zij met medeonderzoekers een artikel hierover in het wetenschappelijke tijdschrift Expert Review of Clinical Immunology.

Lees meer »

Oplossing voor BK-virus in getransplanteerd orgaan kan op mensen getest gaan worden »

Het bedrijf Hybridize Pharma, door de oprichters in het gesprek ingekort to Hybridize, is een farmaceutische spin-off van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die in september van 2019 is gestart. De missie van Hybridize is het ontwikkelen van innovatieve op RNA (= eiwit) gebaseerde therapieën die specifiek gericht zijn op virussen die worden gereactiveerd bij personen met een verzwakt immuunsysteem.

Lees meer »

Mediterraan eetpatroon goed voor getransplanteerde nier »

Het UMC Groningen meldt dat patiënten die na een niertransplantatie een mediterraan dieet volgen, minder kans hebben op nierfunctieverlies. Uit een nieuwe studie van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat het volgen van dit voedingspatroon - veel vis, fruit, groenten en noten en minder zuivel en vlees -  kan helpen om niertransplantatiepatiënten een normale nierfunctie te laten behouden.

Lees meer »


Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier