Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

Door Gerard Kok 

Amerikaanse onderzoekers hebben een tool (kleine applicatie) online gezet waarmee het risico op nierfalen kan worden geschat. Het is bedoeld om in te zetten bij de screening van mensen die erover denken bij leven een nier af te staan. De schatting gebeurt aan de hand van tien gegevens van de potentiële donor, zoals leeftijd, bloeddruk en BMI. De tool geeft inzicht in de precieze hoogte van het risico van nierdonatie voor een potentiële donor. De onderzoekers hopen dat de tool het proces van nierdonatie stroomlijnt en veiliger maakt.

Als je bij leven een nier afstaat, word je eerst medisch gekeurd. Deze keuring heeft tot doel in te schatten wat het risico op complicaties is bij donatie; als die risico's te hoog zijn is het misschien beter van donatie af te zien. In Amerika bestaat echter geen kraakheldere consensus over wat de keuring precies inhoudt, en wat als een te hoog risico wordt gezien; elk ziekenhuis gebruikt hiervoor zijn eigen richtlijnen. Deze richtlijnen blijken vaak ook grofmazig: de ziekenhuizen gebruiken vaak gemiddelden over de hele bevolking, waardoor oudere potentiële donoren, die vaak wat lagere waarden hebben, ten onrechte ongeschikt worden bevonden als donor.

Om de tool te ontwikkelen, namen de onderzoekers de uitkomsten van zeven onderzoeken naar risico's bij nierdonatie bij elkaar. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat oudere patiënten minder risico lopen op nierfalen na donatie dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat is in de applicatie verwerkt. De tool staat online op http://www.transplantmodels.com/esrdrisk.

Hoewel het onderzoek geen opmerkelijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd, is het online zetten van de applicatie een kleine maar belangrijke stap om nierdonatie bij leven te stroomlijnen. De tool brengt de risico's voor mensen die een donatie overwegen objectief in kaart, en dat betekent hopelijk dat zij een meer weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze een nier willen doneren of niet. Het uiteindelijke doel van de ontwikkelaars is de tool zo uit te breiden dat een potentiële donor naast elkaar kan zien wat zijn risico op nierfalen is zonder, en met donatie. Maar daarvoor zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 12-11-2015
Bron: Medpage | Nog geen reacties
Doorzichtige organen als tussenstap naar printen

Onderzoekers in München zijn erin geslaagd organen doorzichtig te maken met behulp van een oplosmiddel. Doordat dit oplosmiddel de cellen wel laat zitten, kunnen ze vervolgens het orgaan op celniveau in beeld brengen. Dit beeld gebruiken ze om nieuwe organen te printen. De onderzoekers beginnen met een pancreas en hopen over vijf tot zes jaar nieren te kunnen printen op basis van deze techniek.

Het LUMC werkt met een oplosmiddel dat alle cellen van een orgaan weg wast, waarna alleen de collageenstructuur, het 'skelet', overblijft. Andere centra proberen organen te maken op basis van CT- en MRI scans. In München hebben ze nog een andere benadering. Ze hebben een oplosmiddel ontwikkeld dat een orgaan doorzichtig maakt, terwijl de cellen blijven zitten. Dit doorzichtige orgaan kunnen ze vervolgens scannen met lasertechniek, die zo nauwkeurig is dat ze elke cel kunnen zien zitten.

Op basis van het beeld dat deze microscopische scantechniek produceert, willen de onderzoekers eerst de structuur van het orgaan printen en het vervolgens injecteren met stamcellen. Ze hopen op deze manier eerst een werkende pancreas te maken en over vijf of zes jaar een nier. Als alles gaat zoals gepland zouden klinische studies met de geprinte organen een aantal jaar daarna kunnen starten.

Lees meer »

Medicijnen tegen afstoting stuk goedkoper na verlopen patent »

Nadat er generieke versies van de geneesmiddelen tacrolimus en mycofenolzuur op de Amerikaanse markt waren toegelaten, gingen de kosten die zowel patiënten als verzekeringsmaatschappijen voor deze medicijnen moesten maken, een stuk omlaag. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Michigan.

Lees meer »

Kruisproef voor terugkeer FSGS na transplantatie »

Hoe kun je als onderzoeker een nieuw jaar beter beginnen dan met de wetenschap dat een subsidieaanvraag die je hebt ingediend, gehonoreerd is en dat je dus serieuze stappen in je werk kunt zetten? Dr. Rutger Maas, nefroloog in het Radboudumc in Nijmegen, kan zijn eerdere onderzoeken naar nefrotisch syndroom vanuit een vernieuwende invalshoek voortzetten. Maas is gespecialiseerd in ziekten van de glomeruli, de feitelijke nierfilters.

Lees meer »


Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier