Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

Door Gerard Kok 

Amerikaanse onderzoekers hebben een tool (kleine applicatie) online gezet waarmee het risico op nierfalen kan worden geschat. Het is bedoeld om in te zetten bij de screening van mensen die erover denken bij leven een nier af te staan. De schatting gebeurt aan de hand van tien gegevens van de potentiële donor, zoals leeftijd, bloeddruk en BMI. De tool geeft inzicht in de precieze hoogte van het risico van nierdonatie voor een potentiële donor. De onderzoekers hopen dat de tool het proces van nierdonatie stroomlijnt en veiliger maakt.

Als je bij leven een nier afstaat, word je eerst medisch gekeurd. Deze keuring heeft tot doel in te schatten wat het risico op complicaties is bij donatie; als die risico's te hoog zijn is het misschien beter van donatie af te zien. In Amerika bestaat echter geen kraakheldere consensus over wat de keuring precies inhoudt, en wat als een te hoog risico wordt gezien; elk ziekenhuis gebruikt hiervoor zijn eigen richtlijnen. Deze richtlijnen blijken vaak ook grofmazig: de ziekenhuizen gebruiken vaak gemiddelden over de hele bevolking, waardoor oudere potentiële donoren, die vaak wat lagere waarden hebben, ten onrechte ongeschikt worden bevonden als donor.

Om de tool te ontwikkelen, namen de onderzoekers de uitkomsten van zeven onderzoeken naar risico's bij nierdonatie bij elkaar. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat oudere patiënten minder risico lopen op nierfalen na donatie dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat is in de applicatie verwerkt. De tool staat online op http://www.transplantmodels.com/esrdrisk.

Hoewel het onderzoek geen opmerkelijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd, is het online zetten van de applicatie een kleine maar belangrijke stap om nierdonatie bij leven te stroomlijnen. De tool brengt de risico's voor mensen die een donatie overwegen objectief in kaart, en dat betekent hopelijk dat zij een meer weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze een nier willen doneren of niet. Het uiteindelijke doel van de ontwikkelaars is de tool zo uit te breiden dat een potentiële donor naast elkaar kan zien wat zijn risico op nierfalen is zonder, en met donatie. Maar daarvoor zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 12-11-2015
Bron: Medpage | Nog geen reacties
Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

Ontvangers van donororganen moeten de rest van hun leven medicijnen slikken die hun immuunsysteem onderdrukken, omdat het lichaamsvreemde orgaan anders wordt afgestoten. Het langdurig onderdrukken van het immuunsysteem brengt echter wel een verhoogd risico op infecties en sommige vormen van kanker met zich mee, en daarnaast slaagt het immuunsysteem er na verloop van jaren vaak toch in om het donororgaan af te stoten. Een methode om het immuunsysteem het nieuwe orgaan te laten accepteren als lichaamseigen zou dus een ideale oplossing vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn wellicht zo'n methode op het spoor.

Lees meer »

Leuvense test toont afstoting door antilichamen aan zonder biopt »

Onderzoekers uit Leuven en enkele andere Europese centra hebben een manier gevonden om afstoting van een getransplanteerde nier waarbij antistoffen een rol spelen, te herkennen zonder dat er een biopt genomen hoeft te worden. De methode is nog niet zo ver ontwikkeld dat die direct in de praktijk ingezet kan worden. Afstoting van een getransplanteerde nier kan op verschillende manieren plaatsvinden: langs een weg waarbij de T-cellen betrokken zijn (cellulaire afstoting), of door antilichamen.

Lees meer »

Botmetabolisme blijft ook na transplantatie vaak afwijkend »

Op het eerste gezicht zijn botten de meest stabiele onderdelen van je lichaam, maar zelfs botweefsel wordt eens in de zoveel tijd vervangen. Bij gezonde volwassenen wordt sponsachtig botweefsel eens per drie jaar vervangen, en compact bot eens per tien jaar. Bij patiënten met nierschade verloopt dit proces, 'botremodellering', slechter.

Lees meer »


Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier