Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

Door Gerard Kok 

Amerikaanse onderzoekers hebben een tool (kleine applicatie) online gezet waarmee het risico op nierfalen kan worden geschat. Het is bedoeld om in te zetten bij de screening van mensen die erover denken bij leven een nier af te staan. De schatting gebeurt aan de hand van tien gegevens van de potentiële donor, zoals leeftijd, bloeddruk en BMI. De tool geeft inzicht in de precieze hoogte van het risico van nierdonatie voor een potentiële donor. De onderzoekers hopen dat de tool het proces van nierdonatie stroomlijnt en veiliger maakt.

Als je bij leven een nier afstaat, word je eerst medisch gekeurd. Deze keuring heeft tot doel in te schatten wat het risico op complicaties is bij donatie; als die risico's te hoog zijn is het misschien beter van donatie af te zien. In Amerika bestaat echter geen kraakheldere consensus over wat de keuring precies inhoudt, en wat als een te hoog risico wordt gezien; elk ziekenhuis gebruikt hiervoor zijn eigen richtlijnen. Deze richtlijnen blijken vaak ook grofmazig: de ziekenhuizen gebruiken vaak gemiddelden over de hele bevolking, waardoor oudere potentiële donoren, die vaak wat lagere waarden hebben, ten onrechte ongeschikt worden bevonden als donor.

Om de tool te ontwikkelen, namen de onderzoekers de uitkomsten van zeven onderzoeken naar risico's bij nierdonatie bij elkaar. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat oudere patiënten minder risico lopen op nierfalen na donatie dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat is in de applicatie verwerkt. De tool staat online op http://www.transplantmodels.com/esrdrisk.

Hoewel het onderzoek geen opmerkelijke nieuwe inzichten heeft opgeleverd, is het online zetten van de applicatie een kleine maar belangrijke stap om nierdonatie bij leven te stroomlijnen. De tool brengt de risico's voor mensen die een donatie overwegen objectief in kaart, en dat betekent hopelijk dat zij een meer weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze een nier willen doneren of niet. Het uiteindelijke doel van de ontwikkelaars is de tool zo uit te breiden dat een potentiële donor naast elkaar kan zien wat zijn risico op nierfalen is zonder, en met donatie. Maar daarvoor zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

sterren Gepubliceerd: donderdag 12-11-2015
Bron: Medpage | Nog geen reacties
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


Online tool helpt risico's nierdonoren beter in te schatten

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier