Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

NVN gelooft nog steeds in wijziging orgaandonatiewet

Door Robert Beekman, NierpatiŽnten Vereniging Nederland

Volgens het promotie-onderzoek van de heer R. Coppen leidt wijziging van de Wet op de Orgaandonatie niet tot meer donoren omdat Nederland een laag donorpotentieel zou hebben. Dit zou de verklaring zijn voor het lage aantal postmortale donoren in Nederland. De heer Kompanje onderschrijft deze redenering en zegt vervolgens dat onder andere wij, NierpatiŽnten Vereniging Nederland, ten onrechte de Wet op de Orgaandonatie willen veranderen. Sterker nog, het ADR zal zelfs contraproductief werken.

Beide heren erkennen dat het weigeringspercentage van nabestaanden in Nederland veel hoger is dan andere landen en zeggen dat daar iets mee moet gebeuren. Ze gaan er echter wel aan voorbij dat het beslissysteem van invloed is op dit weigeringspercentage. Landen met een geenbezwaar-systeem kunnen een ander soort gesprek met nabestaanden voeren. Zo komt het in Spanje voor dat men de volgende vraag stelt: 'Wilt u gebruik maken van uw recht om het leven van een ander mens te redden?'

Iedereen valt het onmiskenbaar op dat landen met een toestemmingssysteem gemiddeld veel slechter op postmortale donatie scoren dan landen met een geenbezwaar-systeem. Wie vervolgens de weigeringspercentages van nabestaanden in verschillende landen naast elkaar zet, valt het ook op dat landen met het toestemmingssysteem een (veel) hoger percentage weigering hebben dan landen met het geenbezwaar-systeem. In Nederland is dit ruim 60 % en in Spanje, Oostenrijk en BelgiŽ rond de 10 %. Ook vinden wij het opvallend dat de weigering van nabestaanden bij geregistreerden in Nederland lager ligt dan bij niet-geregistreerden. Wij blijven dus vermoeden dat er een relatie is tussen de weigering van nabestaanden en het beslissysteem.

Wij bevestigen dat het bijna onmogelijk is om een onderzoek uit te voeren dat het laatste antwoord geeft in dit dossier, omdat er te veel factoren zijn die hierin een rol spelen. Het zal niemand lukken om het definitieve bewijs aan te leveren. Ook Coppen niet. Sterker nog, volgens onze berekeningen en die van anderen heeft het lage donorpotentieel helemaal niet zo'n grote invloed op het verschil tussen Nederland en andere landen als hij beweert. Bovendien gaat hij onder andere voorbij aan het feit dat Nederland meer gebruik maakt van de mogelijkheden van nonheartbeating donatie, wat dit verschil ruimschoots compenseert.

Het zou hem en Kompanje sieren als ze meer nuance in de discussie brengen buiten boude uitspraken die erop neerkomen dat ze nu al zeker weten dat verandering van het beslissysteem geen succes zal opleveren. Want het wetenschappelijke bewijs dŠŠrvoor hebben ze in elk geval niet aangeleverd.


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van in De Opvatting gepubliceerde teksten. Bijdragen voor De Opvatting kunt u sturen naar: redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: vrijdag 03-09-2010 | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiŽnten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier