Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Nieuw Frans orgaandonatiesysteem gaat zondag in

Door Jeroen van Setten 

Vanaf aanstaande zondag, 1 januari 2017, zijn Fransen die zich niet expliciet hebben afgemeld automatisch orgaandonor als ze overlijden. De familie kan eventuele donatie dan eigenlijk  niet langer tegenhouden. Een praktijk die nu erg veel voorkomt.  

De oorspronkelijke streefdatum was 1 januari 2018, maar doordat alle noodzakelijke acties vlot zijn afgewikkeld, is het een jaar eerder geworden. Uitschrijven kunnen de Fransen straks doen in een zogenaamd weigeringsregister dat in januari  wordt gelanceerd. Ze kunnen het ook nog steeds schriftelijk doen.

Begin 2015 stemde de Franse Assemblée Nationale al in met de nieuwe wet, die door gezondheidsminister Marisol Touraine met verbazend gemak door de volksvertegenwoordiging was geloodst. Wel was de lange termijn waarop het een en ander zijn beslag zou krijgen (drie jaar later) opvallend, maar dat blijkt nu toch een stuk sneller te hebben gekund.

Uit Frans onderzoek bleek begin dit jaar dat maar zeven procent van de bevolking op de hoogte was van de wet op de orgaandonatie uit 1976 die vereist dat schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij weigering van donatie en de familie in feite besliste. Daarom is een uitgebreide campagne nodig om iedereen te doordringen van de wijziging en op de mogelijkheid zich uit te schrijven. Ook moet worden  uitgelegd dat onder de nieuwe wet de familie niet langer het laatste woord heeft.

De afgelopen jaren nam het aantal orgaandonaties in Frankrijk al toe. De verwachting is nu dat met deze wijziging die stijging nog verder zal toenemen en er wel eens een einde zou kunnen komen aan het orgaantekort, hoewel sommige belangenorganisaties bang zijn voor een averechts effect. 

sterren Gepubliceerd: vrijdag 30-12-2016 | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Nieuw Frans orgaandonatiesysteem gaat zondag in

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier