Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Niertumoren kunnen veilig nog krapper worden verwijderd

Door Mustafa Alamyar 

Bij niertumoren kleiner dan 4 cm wordt heel vaak gekozen voor een niersparende behandeling (partiŽle nefrectomie). Er is geen duidelijke overeenstemming over de minimale marge gezond weefsel dat door de chirurg samen met de tumor meegenomen moet worden. Chinese onderzoekers hebben uit een onderzoek geconcludeerd dat een marge van 5 mm gezond weefsel even veilig is als een meer gebruikelijke marge van 10 mm gezond weefsel.

Vanaf 1998 tot 2008 hebben de onderzoekers 135 patiŽnten met een niercelcarcinoom van ≤ 4 cm geÔncludeerd in hun onderzoek. Deze patiŽnten werden behandeld met een zogenaamde 5 mm mini-marge niersparende operatie (mm-NSO). Als controlegroep werd een andere groep van 99 patiŽnten (tumor ≤ 4cm) ook met een niersparende operatie behandeld, maar nu met een marge van 10 mm. Aangezien vroeger een radicale nefrectomie de gouden standaard was voor een nier met een tumor hebben de onderzoekers ook een groep van 156 patiŽnten waarbij ze een radicale nefrectomie hebben gedaan. Dat houdt dus in dat ze bij deze mensen de hele nier hebben verwijderd. Deze drie groepen werden met elkaar vergeleken. Alle patiŽnten hadden een normaal functionerende tegenoverliggende nier en geen van de patiŽnten was bekend met uitzaaiingen.

Na een niersparende operatie wordt de geopereerde nier gecontroleerd (met echo of CT-scan) op ontwikkeling van een lokaal recidief. Twee patiŽnten uit de minimale margegroep (1,5%) ontwikkelden een lokaal recidief van hun verwijderde niertumor. Bij de eerste patiŽnt was dat op een andere plaats op de nier dan de plaats waar de initiŽle tumor was gelokaliseerd. Dit is waarschijnlijk gebeurd doordat er bij deze patiŽnt meerdere tumoren op de nier onafhankelijk van elkaar groeiden. Bij de tweede patiŽnt was het recidief op de plek waar de niertumor was verwijderd. Bij beide patiŽnten werd in overleg alsnog de aangedane nier in zijn geheel verwijderd. Een lokaal recidief werd niet waargenomen bij de 10 mm marge groep en bij de radicale nefrectomie groep.

De 5-jaars overleving uit de minimale marge, 10mm marge groep en de groep bij wie de nier volledig was verwijderd, was achtereenvolgens 100%, 100% en 97,5%. Dit laat zien dat de patiŽnten uit de minimale marge- en 10 mm marge groep een vergelijkbare overlevingskans hebben. Andere voordelen van de ingreep met een zeer kleine marge zijn minder nierweefselverlies (en dus betere nierfunctie) en minder nierschade door de ischemie. Ischemie wordt toegepast wanneer de nierslagader en nierader worden afgeklemd wanneer de tumor eruit wordt gesneden. Hoe meer er weg wordt gesneden hoe langer de nier van de circulatie wordt afgesloten.

De mini-marge niersparende operatie is even veilig en effectief als een 10 mm marge operatie voor de behandeling van niertumoren ≤ 4 cm. De kans op een lokaal recidief is verwaarloosbaar en het biedt een prima nierfunctie in combinatie met een goede 5-jaars overlevingskans.

sterren Gepubliceerd: maandag 04-10-2010
Bron: Advances in Urology | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier