Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Niertransplantatie verbetert hartfunctie

Door Merel Dercksen 

Volgens Amerikaanse onderzoekers gaat een niertransplantatie samen met verbeterd functioneren van het hart, vooral als dat het voor de transplantatie echt niet goed deed. Een verhoging van het hb van de patiŽnt na de transplantatie heeft daarbij een voorspellende waarde voor betere overlevingskansen.

Slecht functioneren van het hart is een gegeven dat meegenomen wordt bij de selectie van nierpatiŽnten die geschikt zijn voor transplantatie. Het is ook bekend dat hart en nieren elkaar beÔnvloeden. Maar er is nog niet veel informatie beschikbaar met betrekking tot factoren die voorspellen in hoeverre het hart, specifiek de hartspier, herstelt na een niertransplantatie. Wetenschappers van de Cleveland Clinic (Ohio) hebben hier onderzoek naar gedaan.

Ze hebben de gegevens geanalyseerd van 232 patiŽnten die in een periode van tien jaar tijd in hun ziekenhuis een niertransplantatie hebben ondergaan, en van wie zowel voor als na de transplantatie een echo van het hart gemaakt was. PatiŽnten die tegelijk met een nier een nieuw hart kregen, zijn uiteraard uitgesloten van dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin de linker hartkamer in staat is het zuurstofrijke bloed het lichaam in te pompen verbetert, bij patiŽnten bij wie dat voor de niertransplantatie onvoldoende lukte. Gemiddeld genomen normaliseert deze linkerventrikeldysfunctie niet volledig, maar trekt het wel een heel stuk bij. Ook zagen de onderzoekers verbetering van andere factoren zoals de dikte van de hartspier en hoe goed het hart in de rustfase kan ontspannen.

Een verbetering in het hb na transplantatie blijkt samen te hangen met een beter functioneren van de linker hartkamer en verminderde sterfte. Als de mate waarin het hart in staat is om het bloed het lichaam in te pompen met meer dan tien procent verbetert door de transplantatie, is dat volgens de onderzoekers een voorspellende factor voor grotere overlevingskansen voor de patiŽnt. Het maakt daarvoor dan niet uit, hoe slecht het hart voor de niertransplantatie functioneerde.

sterren Gepubliceerd: woensdag 11-11-2015
Bron: Journal of the American College of Cardiology | Nog geen reacties
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


Niertransplantatie verbetert hartfunctie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier