Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Moeilijkheidsgraad zelfmanagement wordt sterk onderschat'

De Opvatting van†Tony de Ronde

Zelfmanagement of gewoon in het Nederlands zelfredzaamheid kan alleen maar goed zijn. Tenminste dat zou je op het eerste gezicht zeggen.†Helaas past het bevorderen van zelfmanagement in een trend waarin steeds minder echt voor de patiŽnt gezorgd wordt.†Zelfmanagement verwordt maar al te vaak tot "zoek het zelf maar uit"-management. Dat heeft nog niet eens met bezuinigingen te maken, maar met de instelling van de zorgverleners die steeds meer de kant op gaat van het verlenen van een dienst X en dat was het dan. Gelukkig zijn er nog heel veel zorgverleners die wel echte zorg geven, maar ze worden wel schaarser.

Zelfmanagement kan alleen als de patiŽnt zo veel mogelijk informatie heeft. Er is nauwelijks infrastructuur in de vorm van goede internetsites en mogelijkheden tot persoonlijke voorlichting die zelfmanagement op dit moment tot een reŽle optie maakt.

Zelf ben ik een goedl opgeleide nierpatiŽnt waarvoor het relatief makkelijk is om aan informatie te komen. Helaas blijkt steeds weer dat ik achter de feiten aanloop en pas later in de gaten krijg hoe het beter had gekund. Dat is ook logisch, want als patiŽnt is het meestal de eerst keer dat je een bepaalde aandoening met de bijbehorende behandeling krijgt. Het is dan ook moeilijk en bijna onmogelijk om alle consequenties te overzien. In die gevallen waar ik actief mijn behandeling stuur, blijk ik regelmatig op de een of andere lange medische teen te trappen. Ook aan de kant van de medische professionals zal het nodige moeten gebeuren om zelfmanagement te kunnen laten slagen.

Als het zelfmanagement voor mij al moeilijk is, vraag ik me af hoe het is voor minder opgeleide patiŽnten. Ik denk dat het voor hen nog veel moeilijker is, en dat de moeilijkheidsgraad van zelfmanagement sterk onderschat wordt.

De Nierstichting heeft er voor gekozen om zelfmanagement uitgebreid te promoten in het bijzonder voor nierpatiŽnten die in de predialysefase zijn. De Nierstichting doet dat onder andere door middel van het Handboek voor Preventie en Zelfzorg van Per Ňke Zillťn, en www.mijnnierinzicht.nl. De Nierstichting zet in principe een stap in de goede richting met het aanmoedigen van zelfmanagement, maar wekt de indruk dat zonder nuance te doen. Er zal door de Nierstichting nog hard gewerkt moeten worden om de infrastructuur van informatie rond zelfmanagement op orde te krijgen. Die is nu†nog verre van voldoende

Er moet, kortom, nog zo veel worden verbeterd aan de randvoorwaarden, dat het uitbundig promoten van zelfmanagement op dit moment nogal voorbarig is.†


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen die worden gepubliceerd in de rubriek De Opvatting. Bijdragen voor†De Opvatting†kunt u sturen naar:†redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 01-02-2012 | Nog geen reacties
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier