Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Moeilijkheidsgraad zelfmanagement wordt sterk onderschat'

De Opvatting van†Tony de Ronde

Zelfmanagement of gewoon in het Nederlands zelfredzaamheid kan alleen maar goed zijn. Tenminste dat zou je op het eerste gezicht zeggen.†Helaas past het bevorderen van zelfmanagement in een trend waarin steeds minder echt voor de patiŽnt gezorgd wordt.†Zelfmanagement verwordt maar al te vaak tot "zoek het zelf maar uit"-management. Dat heeft nog niet eens met bezuinigingen te maken, maar met de instelling van de zorgverleners die steeds meer de kant op gaat van het verlenen van een dienst X en dat was het dan. Gelukkig zijn er nog heel veel zorgverleners die wel echte zorg geven, maar ze worden wel schaarser.

Zelfmanagement kan alleen als de patiŽnt zo veel mogelijk informatie heeft. Er is nauwelijks infrastructuur in de vorm van goede internetsites en mogelijkheden tot persoonlijke voorlichting die zelfmanagement op dit moment tot een reŽle optie maakt.

Zelf ben ik een goedl opgeleide nierpatiŽnt waarvoor het relatief makkelijk is om aan informatie te komen. Helaas blijkt steeds weer dat ik achter de feiten aanloop en pas later in de gaten krijg hoe het beter had gekund. Dat is ook logisch, want als patiŽnt is het meestal de eerst keer dat je een bepaalde aandoening met de bijbehorende behandeling krijgt. Het is dan ook moeilijk en bijna onmogelijk om alle consequenties te overzien. In die gevallen waar ik actief mijn behandeling stuur, blijk ik regelmatig op de een of andere lange medische teen te trappen. Ook aan de kant van de medische professionals zal het nodige moeten gebeuren om zelfmanagement te kunnen laten slagen.

Als het zelfmanagement voor mij al moeilijk is, vraag ik me af hoe het is voor minder opgeleide patiŽnten. Ik denk dat het voor hen nog veel moeilijker is, en dat de moeilijkheidsgraad van zelfmanagement sterk onderschat wordt.

De Nierstichting heeft er voor gekozen om zelfmanagement uitgebreid te promoten in het bijzonder voor nierpatiŽnten die in de predialysefase zijn. De Nierstichting doet dat onder andere door middel van het Handboek voor Preventie en Zelfzorg van Per Ňke Zillťn, en www.mijnnierinzicht.nl. De Nierstichting zet in principe een stap in de goede richting met het aanmoedigen van zelfmanagement, maar wekt de indruk dat zonder nuance te doen. Er zal door de Nierstichting nog hard gewerkt moeten worden om de infrastructuur van informatie rond zelfmanagement op orde te krijgen. Die is nu†nog verre van voldoende

Er moet, kortom, nog zo veel worden verbeterd aan de randvoorwaarden, dat het uitbundig promoten van zelfmanagement op dit moment nogal voorbarig is.†


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen die worden gepubliceerd in de rubriek De Opvatting. Bijdragen voor†De Opvatting†kunt u sturen naar:†redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 01-02-2012 | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiŽnten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier