Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Marcel Canoy: hoog tijd voor alternatieve oplossingen voor orgaantekort

Door Yvette van der Schaaf 

Prof. M.F.M. Canoy

Bij bespreking van drie boeken over de handel in lichaamsmateriaal komt Marcel Canoy tot de conclusie dat het hoog tijd is om een aantal van de huidige keuzes bij ethische dilemma's kritisch tegen het licht te houden. Hij denkt daarbij met name aan legalisering en een betere organisatie van handel in lichaamsmateriaal, gecombineerd met internationale sociale controle, en het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van synthetische biologie.

De maatschappelijke baten van een ordentelijk beheer van lichaamsmateriaal zijn bijzonder groot. Dit zijn directe gezondheidsbaten bij acute aandoeningen in de vorm van orgaantransplantaties en bloedtransfusies. En indirecte gezondheidswinsten door onderzoek en nieuwe geneesmiddelen. Het is zaak een goede balans te vinden tussen individuele patiëntenrechten, de medische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Controle op kwaliteit
Een belangrijke vraag in dat verband is of je mensen mag betalen voor het afstaan van lichaamsmateriaal. Onderzoek door de Brit Richard Titmuss leidde destijds (1970) tot de conclusie dat vrijwillige, onbetaalde bloeddonatie efficiënter en doeltreffender werkte en bovendien kwalitatief beter en veiliger bloed opleverde dan betaalde donatie. Sindsdien is het betalen van donoren taboe in de westerse wereld. Maar de vraag naar lichaamsmateriaal is enorm en stijgt ieder jaar. Vrijwillige donaties zijn niet toereikend om aan deze vraag te voldoen. De schaarste heeft inmiddels geleid tot een uitgebreide en lucratieve zwarte handel in lichaamsmateriaal. Een mogelijk kwaliteitsverschil is geen zwaarwegend punt meer. Adequate controle op de kwaliteit van het lichaamsmateriaal kan inmiddels prima worden gerealiseerd.

Betalen voor donatie
Canoy noemt dan ook als mogelijke oplossing om handel in lichaamsmateriaal niet langer te verbieden. Maar om die, met behulp van legale instrumenten, juist te reguleren en beter te organiseren. Ook in internationaal verband. En om in samenhang daarmee te komen tot meer internationale sociale controle op naleving van de afspraken op dat gebied, zoals bijvoorbeeld nu al het geval is bij kinderarbeid. Hij onderkent echter ook de onmogelijkheid om risico's volledig uit te bannen: zelfs als een crimineel element ontbreekt, kunnen onbeperkte vrije markten als vampiers werken die gezondheid en kracht van arme donoren doorsluizen naar de rijken.

Alternatieven voor lichaamsmateriaal
Als 'schonere' oplossing suggereert Canoy het onderzoeken van alternatieven, die de behoefte aan menselijk materiaal aanzienlijk zouden doen verminderen, zoals de ontwikkeling van synthetische materialen. Onderzoek op het terrein van de synthetische biologie ligt echter gevoelig. Daarbij gebruiken wetenschappers genetisch materiaal als bouwstenen voor het ontwerpen van nieuwe biologische systemen. En afgezien van ethische en godsdienstige bedenkingen zijn daar ook risico's aan verbonden, zoals de mogelijkheid om biologische wapens te ontwikkelen.

Volgens Canoy moeten dergelijke risico’s zorgvuldig worden afgewogen tegen de huidige onwenselijke situatie betreffende de handel in lichaamsmateriaal, met name de zwarte handel in ontwikkelingslanden.

sterren Gepubliceerd: donderdag 17-05-2012
Bron: De Academische Boekengids | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier