Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Liever niet-matchende levende nier, dan gokken op postmortaal

Door Merel Dercksen 

Nierpatiënten die antilichamen tegen hun levende donor hebben, kunnen beter toch kiezen voor de incompatibele transplantatie met de bijbehorende behandeling, dan op de wachtlijst blijven staan en maar afwachten of er nog een goed passende nier komt. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek in 22 transplantatiecentra.

Nierpatiënten die zelf een levende donor hebben, hopen natuurlijk dat ze een match vormen. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Sommige patiënten hebben antilichamen in hun bloed tegen weefselkenmerken van de donor. Zomaar transplanteren kan dan niet, dan wordt de nier afgestoten. Koppels kunnen dan aan een cross-overprogramma meedoen maar daarnaast (in Nederland: daarna), is er ook de mogelijkheid om de patiënt geschikt te maken voor een incompatibele transplantatie.

Voor deze ingreep moet het bloed van de patiënt eerst ontdaan worden van de antilichamen. Dit is een zware behandeling en de ontvanger moet meer medicatie gebruiken dan bij een passende nier. Daar komt bij dat een dergelijke nier, ondanks de behandeling, het vaak minder lang uithoudt dan een nier die wel goed past. De vraag is dan: probeer je dit, met een verhoogd risico dat de nier afgestoten wordt, of wacht je op een postmortale nier met een goede match, waarvan je niet weet of die komt?

In de Verenigde Staten is hier recent uitgebreid onderzoek naar gedaan: in 22 centra. Voor in totaal 1025 nierpatiënten die een nier hadden ontvangen van een levende, niet matchende (HLA-incompatibel) donor, hebben de onderzoekers twee controlegroepen samengesteld. In de ene groep stonden de patiënten op de wachtlijst en kregen ze tijdens de onderzoeksperiode misschien een nier van een overleden donor, maar misschien ook niet. Zoals het in werkelijkheid gaat. De patiënten in de andere groep ondergingen geen transplantatie.

Uit de resultaten blijkt dat een levende nier die niet goed matcht, gemiddeld betere uitkomsten oplevert dan niet getransplanteerd worden, wat ook wel verwacht werd. Maar de patiënt is gemiddeld ook iets beter af dan degenen die de gok nemen op een nier van een overleden donor, die misschien niet komt. Een jaar na transplantatie is het verschil nog niet zo groot, maar na drie, vijf en acht jaar is het duidelijk zichtbaar. Waarbij vooral de overlevingskansen van degenen die zeker niet getransplanteerd worden, flink achteruitgaan.

De conclusie van deze studie is dat nierpatiënten beter een transplantatie kunnen ondergaan met een nier van een niet-matchende, want HLA-incompatibele, donor, dan te wachten op een nier van een overleden donor. Hierbij moeten we er wel rekening mee houden dat in de groep patiënten die misschien wel, misschien niet getransplanteerd werd, het percentage getransplanteerden afhankelijk is van de jaarlijks beschikbare postmortale nieren. In de Verenigde Staten krijgt jaarlijks ongeveer 10% van de patiënten op de wachtlijst een postmortale nier. 

sterren Gepubliceerd: maandag 04-04-2016
Bron: New England Journal of Medicine | Nog geen reacties
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


Liever niet-matchende levende nier, dan gokken op postmortaal

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier