Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Kennis bevordert trouw aan fosfaatarm dieet

Door Godelieve Gros 

Als een zorgprofessional inzicht heeft in de mate waarin een dialysepatiënt bereid is zijn leefstijl aan te passen, leidt de communicatie tussen hen waarschijnlijk eerder tot een beperking van de fosfaatinname. Dit blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek.

Hyperfosfatemie, een te hoog fosfaatgehalte in het bloed, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een hemodialysebehandeling filtert in onvoldoende mate het fosfaat uit het bloed, waardoor het naleven van een fosfaatarm dieet van belang is. In de praktijk blijkt het voor de patiënt toch lastig om zich hieraan te houden. Patiënten die zich bewust zijn van de gezondheidsvoordelen van dit dieet zijn echter eerder geneigd om zelf actief mee te werken aan de preventie van hyperfosfatemie.

Het onderzoek
In dit onderzoek, uitgevoerd in het Ohio Riverside Methodist Hospital in Columbus, zijn 95 nierpatiënten met hemodialyse ondervraagd over hun bereidheid tot het volgen van een fosfaatarm dieet en hun visie op de eigen gezondheid. De onderzoekers hebben de uitkomsten vervolgens gerelateerd aan demografische kenmerken van de patiënten en het fosfaatgehalte in hun bloed.

62% van de ondervraagde nierpatiënten onderschreef het belang van een fosfaatarm dieet, terwijl bij slechts 34% een wenselijk fosfaatgehalte in het bloed werd gemeten. Volgens de onderzoekers is het van belang dat de zorgprofessionals niet alleen aandacht geven aan de ziekte en de therapie, maar ook inzicht hebben in de mate waarin de patiënt bereid is tot gedragsverandering en in welke fase van deze gedragsverandering de patiënt zich bevindt. Ze moeten weten of de patiënt in voldoende mate geïnformeerd is over de gezondheidsvoordelen van een fosfaatarm dieet en of de patiënt voldoende zelfeffectief is.

Beter geïnformeerde patiënten hebben lagere fosfaatwaardes
Hoog opgeleide, blanke patiënten die een leven met weinig beperkingen hoog waarderen en patiënten die al langere tijd dialyseren, gaven vaker aan zich te houden aan het dieet. Dit kan duiden op een grote motivatie onder deze groep patiënten, maar het kan ook een sociaal wenselijke respons zijn. Een gecontroleerde fosfaatwaarde in het bloed werd gemeten bij jonge, hoogopgeleide patiënten die al langere tijd hemodialyse ondergingen en goed geïnformeerd waren over hun chronische nierziekte.

Aanbevelingen
Aan de hand van hun bevindingen formuleren de onderzoekers een aantal aanbevelingen voor de communicatie tussen de zorgprofessional en zijn patiënt betreffende het fosfaatarme dieet. Om ook de lager opgeleide patiënten en patiënten uit minderheidsgroepen te bereiken is het van belang de medische informatie in begrijpelijke taal over te brengen. Om complicaties te voorkomen moeten patiënten die zich bereid tonen hun leefstijl aan te passen, in hun gedragsverandering worden ondersteund. Patiënten die twijfels hebben over de voordelen van de therapie moeten nadrukkelijk worden geïnformeerd over de voordelen die de therapie hen biedt. Om het zelfvertrouwen van de patiënt te stimuleren is het belangrijk om het dieetplan in kleine, begrijpelijke en haalbare onderdelen te presenteren. Therapietrouw van oudere patiënten is lager dan van jongere patiënten; zorgprofessionals moeten zich hiervan bewust zijn.

Kennis van de nieraandoening bevordert de therapietrouw van een fosfaatarm dieet, permanente informatievoorziening is daarom van groot belang. Ten slotte adviseren de onderzoekers zogenaamde actieve, empathische vraaggesprekken te houden. Het stellen van open vragen aan de patiënt moet duidelijkheid geven over hun bereidheid tot aanpassing van hun leefstijl.

Met dank aan Renal and Urology News

sterren Gepubliceerd: maandag 20-04-2015
Bron: Journal of Renal Nutrition | Nog geen reacties
Voeding en dieet bij kinderen met een nierziekte

Hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren zich aan hun dieet houden? En wat doe je als kinderen door hun ziekte en dieet zo'n afkeer van eten hebben gekregen dat ze helemaal niet meer willen eten? Gelukkig zijn er diëtisten die de ouders en het kind kunnen begeleiden. Ze gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen een passende behandeling om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden.

De achteruitgang van de nierfunctie is soms te vertragen door te letten op voeding. Minder zout eten is bijvoorbeeld voor alle nierpatiënten belangrijk. Als de nieren bijna niet meer werken (nierfalen) of er zijn ernstige hartproblemen krijgt de nierpatiënt vochtbeperking als advies. Voor volwassenen en kinderen met een andere chronische nierschade is voldoende drinken juist belangrijk, net als voor gezonde mensen. Dan gaat het uitplassen van afvalstoffen beter.

Zoals hierboven beschreven heeft eten en drinken veel invloed op een chronische nierziekte. Wat kunnen de gevolgen zijn bij kinderen tussen 0-2 jaar met nierproblemen:

Lees meer »

Bijscholing voeding en leefstijl »

Beterschappen organiseert maandag 20 januari vanaf 14.30 uur een bijscholing voor zorgprofessionals. De titel van de bijscholing is 'Naar een effectievere ondersteuning bij voeding en leefstijlveranderingen voor nierpatiënten'. De bijeenkomst vindt plaats in Arnhem. Tijdens deze bijscholing voor zorgverleners zullen de laatste inzichten worden gedeeld over gezonde voeding en leefstijl voor alle fasen van nierschade. Ook zal dr.

Lees meer »

Mediterraan eetpatroon goed voor getransplanteerde nier »

Het UMC Groningen meldt dat patiënten die na een niertransplantatie een mediterraan dieet volgen, minder kans hebben op nierfunctieverlies. Uit een nieuwe studie van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat het volgen van dit voedingspatroon - veel vis, fruit, groenten en noten en minder zuivel en vlees -  kan helpen om niertransplantatiepatiënten een normale nierfunctie te laten behouden.

Lees meer »


Kennis bevordert trouw aan fosfaatarm dieet

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier