Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Kans op nierkanker vijftien maal groter na transplantatie

Door Mustafa Alamyar 

Na een niertransplantatie heeft de getransplanteerde een sterk verhoogde kans op het ontstaan van een kwaadaardig gezwel (maligniteit). Dit kan een tumor in de nieuwe nier, een tumor in de eigen nier of een tumor lager in het urinewegstelsel (blaas-, prostaat- of testiscarcinoom) zijn. Het ontstaan hiervan is onder andere gerelateerd aan het vaak intensieve afweerverlagende medicijngebruik en de steeds hogere leeftijd van donor en ontvanger.

Duitse onderzoekers uit Bremen hebben over een periode van 1988 tot 2009, 802 patiŽnten tussen de 15 en de 79 jaar die een niertransplantatie hebben ondergaan, retrospectief geanalyseerd. Alle patiŽnten zijn voordat ze op de wachtlijst kwamen te staan en tijdens het wachten uitvoerig gescreend op mogelijke maligne tumoren en/of afwijkingen. Uit hun analyse blijkt dat 3,6% een maligniteit had ontwikkeld na de transplantatie. Van deze 29 mensen met een maligniteit hadden 12 een niercelcarcinoom; bij 9 mensen was de tumor gelokaliseerd in hun eigen nier en bij 3 mensen in de getransplanteerde nier. Andere maligniteiten die werden gevonden waren blaascarcinomen, prostaatcarcinomen en een testiscarcinomen (seminoom). De niertumoren ontstonden gemiddeld 4 jaar na de niertransplantatie.

De onderzoekers hebben verschillende onderzoeken en data met elkaar vergeleken en concluderen dat patiŽnten met een niertransplantatie in de voorgeschiedenis, twee keer meer kans hebben op een prostaatcarcinoom, drie keer meer kans hebben op een testis- of blaascarcinoom en maar liefst 15 keer meer kans op een niertumor vergeleken met de algemene populatie.

Mogelijke verklaringen voor het ontstaan van deze tumoren zijn het langdurige gebruik van immunosuppressieve medicijnen en de daarmee gepaarde bacteriŽle en/of virale infecties overal in het lichaam, steeds oudere leeftijd van donornier en ontvanger en langdurige hemodialyse. De onderzoekers raden frequente echografische controle van de nieren aan zodat mogelijke maligniteiten in zo een vroeg mogelijk stadium gevonden kunnen worden.

sterren Gepubliceerd: vrijdag 04-02-2011
Bron: Journal of Urology | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier