Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Intensivisten en SEH-artsen willen wijziging donorregistratie

Door Jeroen van Setten 

Spoedeisendehulp-artsen en intensivisten komen regelmatig in aanraking met potentiële orgaandonoren. Beide groeperingen vinden de lage registratiegraad (ongeveer 40%) van potentiële donoren een probleem. Het komt geregeld voor dat de donatievraag op SEH of IC gesteld moet worden op een emotioneel zeer beladen moment. Daarbij zijn volgens de artsen familieleden vaak niet op de hoogte van elkaars wens. Dit vinden zij niet alleen zeer onwenselijk voor de nabestaanden, maar het zorgt volgens de artsen ook voor verlies van potentiële donoren.

Er komt op korte termijn een voorstel tot wetswijziging in de Tweede Kamer. De KNMG heeft aangegeven dat een eventuele wijziging van het systeem gebaseerd moet zijn op draagvlak onder de medische beroepsgroep. De SEH-artsen, verenigd in de NVSHA, hebben daarom hun standpunt gepubliceerd. Ze geven daarin aan dat het huidige systeem niet afdoende werkt. Ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) pleit openlijk voor een wetswijziging. De NVIC beschouwt donorzorg als een vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere patiëntenzorg op de Intensive Care.

sterren Gepubliceerd: donderdag 02-10-2014 | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Intensivisten en SEH-artsen willen wijziging donorregistratie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier