Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

In het weekend veel meer nieren afgekeurd voor transplantatie

Door Merel Dercksen 

Veel acute ingrepen in het ziekenhuis hebben een slechtere uitkomst wanneer ze in het weekend plaatsvinden, dan wanneer ze op een werkdag worden uitgevoerd. Voor niertransplantaties met een nier van een overleden donor geldt dit in de Verenigde Staten niet: de resultaten zijn gelijk. Nu blijkt dat nieren van dezelfde kwaliteit als die door de week gebruikt zouden worden, in het weekend afgewezen worden.

Als oorzaak voor de slechtere uitkomsten tijdens weekenden wordt gebrek aan mankracht en daaruit voortvloeiende capaciteit genoemd. Voor niertransplantaties is dat niet anders, dus je zou verwachten dat die uitkomsten ook slechter zouden zijn dan door de week. Dat blijkt, in elk geval in de Verenigde Staten, niet het geval. Amerikaanse onderzoekers realiseerden zich dat bij transplantaties met een nier van een overleden donor een factor heel anders is dan bij alle andere soorten acute ingrepen: de nier moet geaccepteerd worden. Gebeurt dat niet, dan gaat de operatie niet door. De onderzoekers vroegen zich af of het weekendeffect bij niertransplantaties wellicht in dit stadium een rol speelt.

Om dit na te gaan hebben ze data gebruikt van meer dan 180 duizend donornieren die uitgenomen zijn voor transplantatie in de jaren 2000-2013. De data komen uit de Scientific Registry of Transplant Recipients. In de eerste plaats hebben de onderzoekers gekeken naar hoe lang de uitgenomen nieren buiten het lichaam zijn. Dit blijkt gemiddeld zo'n 16 uur te zijn. Dat betekent, dat de meeste nieren getransplanteerd worden op de dag nadat ze zijn uitgenomen. De onderzoekers hebben daarom de vrijdag en de zaterdag als weekend beschouwd: de nieren die in het weekend worden getransplanteerd, zijn grotendeels op deze dagen uitgenomen.

Het blijkt dat van de nieren die in principe geschikt zijn voor transplantatie, er op vrijdag en zaterdag relatief meer niet gebruikt worden dan door de week. Dat begint bij het aantal nieren dat wordt uitgenomen, maar is vooral goed te zien aan het percentage nieren dat na uitname alsnog afgekeurd wordt. Dat is ook terug te zien in de kwaliteit van de organen: nieren die door de week gebruikt zouden worden, worden in het weekend afgekeurd. Gemiddeld is de kwaliteit van de getransplanteerde nieren in het weekend daardoor hoger, maar het zijn er wel minder.

Volgens de onderzoekers zou het verschil in kwaliteit ermee te maken kunnen hebben dat een patiënt na een transplantatie met een wat minder goede nier een grotere kans heeft toch eerst nog te moeten dialyseren voordat de nier het doet, en dat dat in het weekend minder makkelijk te realiseren valt. Liever zo'n nier dan maar niet gebruiken? In grote transplantatiecentra is het verschil tussen werkweek en weekend minder groot, vermoedelijk doordat de bezettingsgraad daar ook in het weekend nog flink is.

Hoewel de onderzoekers geen stijgende of dalende lijn zagen over de verschillende jaren heen, wordt er wel gezegd dat het aantal afwijzingen van donornieren toeneemt sinds de invoering van een nieuw toewijzingssysteem in de Verenigde Staten in 2014. Inmiddels worden er jaarlijks ongeveer 2700 nieren die al uitgenomen waren, alsnog afgewezen. Reden voor de onderzoekers om de aanbeveling te doen dat er toch nog eens gekeken wordt of veranderingen in beleid of administratieve en organisatorische inrichting kunnen helpen om het aantal afgekeurde nieren naar beneden te brengen.

sterren Gepubliceerd: maandag 04-07-2016
Bron: Kidney International | Nog geen reacties
Amerikaanse onderzoekers leiden afweer ontvanger om de tuin

Ontvangers van donororganen moeten de rest van hun leven medicijnen slikken die hun immuunsysteem onderdrukken, omdat het lichaamsvreemde orgaan anders wordt afgestoten. Het langdurig onderdrukken van het immuunsysteem brengt echter wel een verhoogd risico op infecties en sommige vormen van kanker met zich mee, en daarnaast slaagt het immuunsysteem er na verloop van jaren vaak toch in om het donororgaan af te stoten. Een methode om het immuunsysteem het nieuwe orgaan te laten accepteren als lichaamseigen zou dus een ideale oplossing vormen. Amerikaanse onderzoekers zijn wellicht zo'n methode op het spoor.

Lees meer »

Leuvense test toont afstoting door antilichamen aan zonder biopt »

Onderzoekers uit Leuven en enkele andere Europese centra hebben een manier gevonden om afstoting van een getransplanteerde nier waarbij antistoffen een rol spelen, te herkennen zonder dat er een biopt genomen hoeft te worden. De methode is nog niet zo ver ontwikkeld dat die direct in de praktijk ingezet kan worden. Afstoting van een getransplanteerde nier kan op verschillende manieren plaatsvinden: langs een weg waarbij de T-cellen betrokken zijn (cellulaire afstoting), of door antilichamen.

Lees meer »

Botmetabolisme blijft ook na transplantatie vaak afwijkend »

Op het eerste gezicht zijn botten de meest stabiele onderdelen van je lichaam, maar zelfs botweefsel wordt eens in de zoveel tijd vervangen. Bij gezonde volwassenen wordt sponsachtig botweefsel eens per drie jaar vervangen, en compact bot eens per tien jaar. Bij patiënten met nierschade verloopt dit proces, 'botremodellering', slechter.

Lees meer »


In het weekend veel meer nieren afgekeurd voor transplantatie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier