Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

In het weekend veel meer nieren afgekeurd voor transplantatie

Door Merel Dercksen 

Veel acute ingrepen in het ziekenhuis hebben een slechtere uitkomst wanneer ze in het weekend plaatsvinden, dan wanneer ze op een werkdag worden uitgevoerd. Voor niertransplantaties met een nier van een overleden donor geldt dit in de Verenigde Staten niet: de resultaten zijn gelijk. Nu blijkt dat nieren van dezelfde kwaliteit als die door de week gebruikt zouden worden, in het weekend afgewezen worden.

Als oorzaak voor de slechtere uitkomsten tijdens weekenden wordt gebrek aan mankracht en daaruit voortvloeiende capaciteit genoemd. Voor niertransplantaties is dat niet anders, dus je zou verwachten dat die uitkomsten ook slechter zouden zijn dan door de week. Dat blijkt, in elk geval in de Verenigde Staten, niet het geval. Amerikaanse onderzoekers realiseerden zich dat bij transplantaties met een nier van een overleden donor een factor heel anders is dan bij alle andere soorten acute ingrepen: de nier moet geaccepteerd worden. Gebeurt dat niet, dan gaat de operatie niet door. De onderzoekers vroegen zich af of het weekendeffect bij niertransplantaties wellicht in dit stadium een rol speelt.

Om dit na te gaan hebben ze data gebruikt van meer dan 180 duizend donornieren die uitgenomen zijn voor transplantatie in de jaren 2000-2013. De data komen uit de Scientific Registry of Transplant Recipients. In de eerste plaats hebben de onderzoekers gekeken naar hoe lang de uitgenomen nieren buiten het lichaam zijn. Dit blijkt gemiddeld zo'n 16 uur te zijn. Dat betekent, dat de meeste nieren getransplanteerd worden op de dag nadat ze zijn uitgenomen. De onderzoekers hebben daarom de vrijdag en de zaterdag als weekend beschouwd: de nieren die in het weekend worden getransplanteerd, zijn grotendeels op deze dagen uitgenomen.

Het blijkt dat van de nieren die in principe geschikt zijn voor transplantatie, er op vrijdag en zaterdag relatief meer niet gebruikt worden dan door de week. Dat begint bij het aantal nieren dat wordt uitgenomen, maar is vooral goed te zien aan het percentage nieren dat na uitname alsnog afgekeurd wordt. Dat is ook terug te zien in de kwaliteit van de organen: nieren die door de week gebruikt zouden worden, worden in het weekend afgekeurd. Gemiddeld is de kwaliteit van de getransplanteerde nieren in het weekend daardoor hoger, maar het zijn er wel minder.

Volgens de onderzoekers zou het verschil in kwaliteit ermee te maken kunnen hebben dat een patiënt na een transplantatie met een wat minder goede nier een grotere kans heeft toch eerst nog te moeten dialyseren voordat de nier het doet, en dat dat in het weekend minder makkelijk te realiseren valt. Liever zo'n nier dan maar niet gebruiken? In grote transplantatiecentra is het verschil tussen werkweek en weekend minder groot, vermoedelijk doordat de bezettingsgraad daar ook in het weekend nog flink is.

Hoewel de onderzoekers geen stijgende of dalende lijn zagen over de verschillende jaren heen, wordt er wel gezegd dat het aantal afwijzingen van donornieren toeneemt sinds de invoering van een nieuw toewijzingssysteem in de Verenigde Staten in 2014. Inmiddels worden er jaarlijks ongeveer 2700 nieren die al uitgenomen waren, alsnog afgewezen. Reden voor de onderzoekers om de aanbeveling te doen dat er toch nog eens gekeken wordt of veranderingen in beleid of administratieve en organisatorische inrichting kunnen helpen om het aantal afgekeurde nieren naar beneden te brengen.

sterren Gepubliceerd: maandag 04-07-2016
Bron: Kidney International | Nog geen reacties
Kunnen ouderen met minder medicatie toe?

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet nodig is, want tegelijkertijd hebben ze meer last van de bijwerkingen van de medicijnen. Het lijkt er op dat bij ouderen als gevolg van de medicijnen de nierfunctie verslechtert en dat ze meer last hebben van infecties en tumoren.

Silke de Boer is bijna klaar met haar opleiding tot internist-nefroloog in het UMC Groningen. Op 1 oktober vorig jaar is ze begonnen met een promotietraject naar niertransplantaties bij ouderen. In haar onderzoek kijkt ze onder andere naar wat de beste combinatie en dosering afweeronderdrukkende medicijnen is voor 65-plussers na een niertransplantatie.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »

Thuis prikken voor medicijnspiegel »

Een dried blood spot is niets anders dan een bloeddruppeltje uit een vingerprik op een kaartje. Thuis op de bank afgenomen en opgestuurd naar het lab. Herman Veenhof, ziekenhuisapotheker in opleiding en onderzoeker in het UMC Groningen, vraagt zich in zijn promotieonderzoek af of dit polibezoeken van transplantatiepatiënten kan vervangen.

Lees meer »


In het weekend veel meer nieren afgekeurd voor transplantatie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier