Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Hoe je aantoont wat jouw kennis en kunde is, is aan jou!

Door Susanne Dekkers - Dialysevereniging Purus

De vereniging van dialyseverpleegkundigen Purus wil graag haar standpunt over het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN duidelijk maken. De vereniging doet dat vooral naar aanleiding van een recent artikel in het vaktijdschrift Nursing en een interview met Bas Vogel op NierNieuws dat eerder verscheen in de HMi Update. 

Vogel stelt dat het collega's die niet in het kwaliteitsregister staan, ontbreekt aan morele, innerlijke motivatie om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Waarschijnlijk is hij niet op de hoogte van de andere mogelijkheden die er zijn om je kwaliteit zichtbaar te maken. En belangrijker nog: voor alles ben en blijf je zélf verantwoordelijk voor je handelen. Inschrijving in het kwaliteitsregister verandert daar niets aan. Tijdens een tuchtzaak moet je onder andere aan kunnen tonen waarom je op welke wijze hebt gehandeld. Je kunt je dan niet verschuilen achter het kwaliteitsregister of achter welk registratiesysteem dan ook.

Purus is van mening dat kwaliteit altijd voorop moet staan. De patiënt verwacht dit van ons en heeft er ook recht op. Scholing en bijscholing zijn hierbij van groot belang.

De term kwaliteitsregister suggereert dat iedereen die in dit register is opgenomen ook automatisch de vereiste kwaliteit levert.

Hoe kun je aantonen dat je als verpleegkundige over de benodigde kwaliteit beschikt? In de CAO staat de eis dat er jaarlijks een gesprek moet plaatsvinden met je leidinggevende. In dat jaargesprek moeten opleiding, kennis en kunde aan bod komen en kan ook besproken worden waarin je misschien nog tekortschiet. Als verpleegkundige houd je zelf bij welke (bij)scholingen je hebt gedaan; bijvoorbeeld door (digitaal) een map te maken waarin je al je certificaten stopt, door je in te schrijven in het gratis Zorgportfolio beheerd door het CAOP of door je in te schrijven in het kwaliteitsregister V&V.

De term kwaliteitsregister suggereert dat iedereen die in dit register is opgenomen ook automatisch de vereiste kwaliteit levert. Helaas is dat niet zo. Het is niets meer en niets minder dan een registratiesysteem waarin je slechts kunt bijhouden welke (bij)scholingen je hebt gevolgd. Deelname aan dit register is niet verplicht. Wel wordt er van elke verpleegkundige verwacht dat je - op wat voor manier dan ook - kunt aantonen hoe je je kennis op peil houdt en inzicht geeft in je ontwikkelingen als (dialyse)verpleegkundige.

In tijden van bezuinigingen in de gezondheidszorg is het haast niet uit te leggen dat een instelling tienduizenden euro’s per jaar aan het kwaliteitsregister betaalt

In tijden van bezuinigingen in de gezondheidszorg is het haast niet uit te leggen dat een instelling tienduizenden euro's per jaar aan het kwaliteitsregister betaalt, terwijl hetzelfde effect bereikt kan worden met de al eerder genoemde map of het gratis Zorgportfolio. Ik daag iedere verpleegkundige uit om in zijn/haar instelling uit te zoeken of en hoeveel de instelling betaalt aan het kwaliteitsregister.

Je bent als verpleegkundige zelf verantwoordelijk voor je beroep, ontwikkeling en scholing. Purus wil je bewust maken van de verschillende registratiesystemen en oproepen om zelf een keuze te maken. Wij vinden het belangrijk dat dialyseverpleegkundigen hun kennis op peil houden én op de hoogte blijven van algemeen verpleegkundige zaken. Wij promoten het volgen van voldoende scholing, maar vinden kwaliteit belangrijker dan het verzamelen van punten.

 Wij promoten het volgen van voldoende scholing, maar vinden kwaliteit belangrijker dan het verzamelen van punten.

Dialysevereniging Purus zou graag zien dat collega's die naar bijscholingen en/of congressen gaan de opgedane kennis verwerken in een klinische les voor hun directe collega's en andere dialyseverpleegkundigen. Je kunt veel van elkaar leren; doorbreek de eilandjesmentaliteit. Ga samen voor kwaliteit.

Terugkomend op het artikel van Bas Vogel: Als dialyseverpleegkundige herken ik me niet in zijn kwalificatie van ondergeschikte werknemer. En dat geldt ook voor mijn collega's. Sterker nog, we zijn professionele werknemers die elke dag bewust met ons beroep bezig zijn. Die regelmatig bijscholingen volgen en geven. Die serieus met hun vak omgaan. Die durven op te komen voor de patiënt en in het belang van die patiënt handelen. We nemen onszelf en onze patiënten serieus. 


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden artikelen die worden gepubliceerd in de rubriek De Opvatting. Bijdragen voor De Opvatting kunt u sturen naar: redactie@niernieuws.nl

sterren Gepubliceerd: woensdag 18-01-2012 | Reacties (7)

Reacties

Reageer op dit artikel

 • T.W.M. van Berkel, De Meern
  29-01-2012 13:10

  Van de politiek hoeven we inmenging/besluitvorming niet te verwachten: deregulatie (vb. HKZ-certificering ipv art 18 ziekenhuisvoorzieningen). De beroepsgroepen zijn op zichzelf aangewezen. Instrumenten: beroepsprofiel, opleidingsinstituten.
  Voor verdere discussie op landelijk niveau is belangrijk vast te stellen wie de spelers moeten zijn bij het handhaven van kwaliteit na behalen dialysecertificaat: opleidingsinstituten (nascholingstrajecten?), beroepsgroepen, werkgevers, werknemers, hun taken en verantwoordelijkheden, sancties bij niet voldoen aan eisen.
  Register VenV kan is volgens mij complementair aan CAO. De "punten" staan voor uren, er is dus een tijdssanctie. Dit ontbreekt bij de gratis registers. Het VenV register voorkomt in deze fase van haar vormgeving dat de werkgever kan volstaan met minimaal faciliteren van een bijscholing. Ander discussiepunt is of bijscholing een taak van firma's is (vermijd belangenverstrengeling). Kortom: stof genoeg voor aanvullende vormgeving.

 • Irene Mensink
  27-01-2012 22:15

  Ik wil ook nog graag nogmaals benadrukken waarom dit artikel geschreven is. Hr Vogel (V&V) geeft aan dat er een gebrek is aan innerlijke motivatie als je niet ingeschreven bent in het register.
  Ik persoonlijk denk dat ik een zeer betrokken, gemotiveerde dialyseverpleegkundige ben die erg leergierig is en een super verzorgd zorgportfolio heeft. Dus ik sta absoluut niet achter die uitspraak.
  Ik hoop echt dat de landelijke politiek gaat nadenken over een manier om een registratie systeem te ontwikkelen die gratis toegankelijk is en ook consequenties heeft indien je niet voldoet aan de eisen.

 • Irene Mensink
  27-01-2012 22:08

  Ik ben het met Hr van Berkel eens dat er een landelijk systeem moet komen waarin iedereen verplicht wordt om kwaliteit aan te tonen. Echter in de tijd van enorme bezuinigingen vind ik een registratiesysteem als de V&V heeft behoorlijk duur terwijl je ook een oractige mogelijkheid hebt tot het bijhouden van je portfolio op ww.zorgportfolio.nl. Deze is ontwikkeld en ondersteund door o.a. Stag en Staz. en is GRATIS! Net als de BIG registratie.
  Ook wil ik met een voorbeeld aantonen dat ook het punten systeem van de V&V niet alles zegt. Zo heb ik een aantal jaar geleden de nefrologie dagen bijgewoond. Ik heb ieder uur een bijscholing gevolgd. Waarin ik maar erg weinig interessante en nieuwe dingen heb gehoord. Het feest het diner en overnachting waren wel erg gezellig. Toch ontvang ik bijna voldoende punten voor een heel jaar.... hoezo kwaliteit?! Het blijft moeilijk toetsbaar op welke manier dan ook!

 • T.W.M. van Berkel, De Meern
  27-01-2012 18:57

  Naar mijn mening is het belangrijk dat kwaliteit en scholing met objectieve maatstaven worden geborgd, onafhankelijk van wat de werkgever aan werk te bieden heeft. Het deskundigheidsniveau in een klein centrum voor chronische patienten is anders dan dat in een complex universitair centrum. Noch het VenV register, noch de aanpak van Purus voorzien hierin. Het volgen van scholing kan in de aanpak van Purus afhankelijk zijn van de goodwill van de werkgever. Een landelijk kwaliteitsregister kan scholing afdwingen. Bovendien voert VenV diverse categorieen en... stuurt men aan op ook scholing in het algemene vlak, niet alleen op het vlak van dialyse. Dat vind ik prima.

 • Irene Mensink
  27-01-2012 13:47

  Graag wil ik even reageren op de reactie van Dhr van Berkel,

  Hij stelt dat: "Ook Purus kan niet garanderen dat verpleegkundigen die zich op de door hen voorgestelde wijze laten registreren, kwaliteit ten toon spreiden".

  Het doel van Purus is niet het bijhouden van een kwaliteitssysteem! Het doel van Purus is het uitwisselen van informatie tussen dialyseverpleegkundigen. En dus van elkaar leren.
  Purus vind dat je als verpleegkundige zelf verantwoordelijk bent voor het bij houden van bijscholing etc. Op welke manier je dat doet maakt niet uit. Desnoods op een a4-tje thuis.
  Tijdens het functioneringsgesprek moet er een moment zijn dat jij aan je leidinggevende moet aantonen wat je hebt gedaan om kwaliteit te behouden. Hieruit moeten ook consequenties vloeien.

  Irene Mensink
  (bestuurslid dvPurus)

 • T.W.M. van Berkel, De Meern
  24-01-2012 21:25

  Ter aanvulling op mijn reactie het volgende.
  Her en der klinken geluiden over het koppelen wat betreft verpleegkundigen van het BIG-register aan het kwaliteitsregister. De vraag is dus welk kwaliteitsregister voor koppeling in aanmerking komt. Dat van VenV? Dat van NU91? Is er hier een verkapte strijd tussen beide verenigingen aan de gang?! Dat is dan niet voor het eerst. Purus zou er naar mijn mening goed aan doen om samen met de andere beroepsverenigingen hierover in discussie te gaan, al was het maar om te voorkomen dat vanuit BIG- dan wel overheidswege een keuze wordt gemaakt tussen bestaande registers.
  Verder moet het mij van het hart dat ik de kritiek van Purus op de opzet van het VenV register niet geheel terecht vind. Purus doet het voorkomen alsof het bij VenV alleen om punten gaat en in hun eigen geval om kwaliteit. Ook Purus kan niet garanderen dat verpleegkundigen die zich op de door hen voorgestelde wijze laten registreren, kwaliteit ten toon spreiden.

 • T.W.M. van Berkel, Utrecht
  23-01-2012 16:23

  Wat opvalt, is dat Purus standpunten poneert zonder kenbaar te maken of zij in discussie is met VenV Dialyse en Nefrologie.
  Beide verenigingen streven voor zover ik kan zien hetzelfde doel na. Dan lijkt me een enkel register voldoende, te weten het register dat nu door VenV wordt gevoerd. Wel is het interessant te zien wie de echte landelijke vertegenwoordiger is. Iets voor het ministerie, denk ik.
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier