Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Het dialysecentrum is gelukkig om de hoek

De Opvatting van lezer Gerard Groot

Zijn ouders doen de boodschappen. Hij slaapt elf uur en is dan nog niet fit. Lijkbleek, ongeveer 20 jaar oud, intussen twee jaar volledig afgekeurd. Wacht al drie jaar op een nieuwe nier om zijn oude leven te kunnen hervatten. Zijn enige gemak: het dialysecentrum is bij hem om de hoek.

Hoe lang moet deze jongeman nog wachten, met in het vooruitzicht een wachtlijst waar geen einde aan schijnt te komen. De Wet op de Orgaandonatie is toe aan een grondige herziening. Het huidige donorformulier zal mee moeten veranderen.

Minister Klink wil aan het donorformulier een vijfde optie toevoegen namelijk, Ja, ik geef toestemming, mits mijn nabestaanden instemmen.
De eerste vraag op het donorformulier: Ja, ik wil donor zijn, moet dan wel onverkort worden opgevolgd. In de huidige praktijk werkt dat niet zo. De toestemming van de overledene, organen of weefsels af te staan kan worden overruled door de familie met als gevolg 10 % extra uitval. Wanneer niet in alle gevallen de onvoorwaardelijke gegeven toestemming wordt opgevolgd, dan heeft de vijfde optie (een ja, mits optie), géén bestaansrecht. Het 'Ja' mag dan wel stevig doorklinken, de familie volgt, en daar zijn aanwijzingen voor, de eigen mening op een voor hen hoogst ongelukkig en emotioneel moment.

Voor mensen die moeite hebben met de eerste twee mogelijkheden op het donorformulier: het al dan niet toestemming geven voor orgaandonatie, bestaat de mogelijkheid uit te wijken naar vraag drie en vier. De beslissing te doneren wordt dan aan de nabestaanden overgelaten. Met als gevolg een groot aantal weigeringen. De rol van de familie in het donatieproces levert niet meer, maar minder donoren op. Gelet op dit effect zou het donorformulier kunnen bestaan uit de volgende drie keuze mogelijkheden:

1) ik wil donor zijn;
2) ik wil géén donor zijn;
3) ik weet het nog niet, ik wil meer bedenktijd.

Voor iedereen moet het mogelijk zijn zélf te kunnen beslissen over de vraag naar het donorschap. Zelfbeschikkingsrecht in optima forma. Als dat geen duidelijkheid schept?


De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van in De Opvatting gepubliceerde teksten.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 14-10-2008 | Nog geen reacties
'Het Coördinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier