Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Hemodiafiltratie 'en ligne'

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchanté !'

>

In 'Niernieuws' kon u onlangs lezen dat bij hemodialyse, hemofiltratie en hemodiafiltratie, in deze volgorde, in afnemende mate een plotselinge bloeddrukdaling optreedt. Maar er is meer.

Ik heb mijn licht over de verschillende methoden opgestoken bij ANAES (Agence Nationale d'Accreditation et d'Evaluation en Santé) het Franse instituut voor goedkeuring en bestudering van medische handelingen en apparaten. Een rapport uit 2001.

HEMODIALYSE werkt via diffusie ('doorsijpelen van stoffen') door een filter ('de nier'); het concentratieverschil van opgeloste stoffen aan beide zijden van het filter 'regelt' de diffusiesnelheid. Die hoeveelheid wordt o.a. mede bepaald door: oppervlak van het filter en de duur van de dialyse.

Bloed en dialysaat (spoelvloeistof) vloeien in tegenstroom langs het filter: het schoonste bloed komt dus langs de schoonste spoelvloeistof en de enigszins vervuilde spoelvloeistof spoelt langs het minst gereinigde bloed. Hierdoor is er steeds een flink verschil in opgeloste stoffen en vindt dus de reiniging plaats over de hele lengte van het filter.

Slechts kleinere moleculen als ureum, creatinine, zout en suiker kunnen dit filter passeren en worden dus uit het bloed verwijderd.

HEMOFILTRATIE werkt zonder langsstromend dialysaat en met een speciaal 'high flux' filter (hoge filtratie-doorstroming). Vóór het filter wordt, vanuit een reservoir, (veel) substitutievloeistof in de bloedbaan gebracht; Door drukverschil wordt dit in één richting door het filter geperst met medeneming van ongewenste stoffen: convectie. Dit filter laat bovendien ook grotere moleculen door, onder andere bepaalde ongewenste eiwitten.

HEMODIAFILTRATIE 
De techniek lijkt op een combinatie van hemodialyse en hemofiltratie, dus zowel diffusie als convectie. Uit een reservoir wordt ook hierbij substitutievloeistof in de bloedbaan gebracht. En de 'nier' is een 'highflux' filter.

Dit laat dus ook de grotere moleculen, zoals amyloid-eiwitten, door naast de kleine moleculen. Amyloid-eiwitten kunnen zich vastzetten in allerlei organen. Aandoeningen als bijvoorbeeld amyloïdose (een schadelijke ophoping van het eiwit amyloid in organen als hart, lever en gewrichten), komen bij hemodiafiltratie en hemofiltratie daardoor minder vaak voor.

Hemodiafiltratie wordt onder andere ingezet voor patiënten met bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen. En vooral ook bij oudere en zwakkere patiënten die bovendien soms al tien of twintig jaar dialyseren.

Een overeenkomst tussen hemofiltratie en hemodiafiltratie: via de kunstnier wordt extra vocht aan het lichaam onttrokken. Dit wordt gecompenseerd door tegelijkertijd, vanuit een reservoir, een 'schone' substitutievloeistof in de bloedbaan terug te brengen. Hemofiltratie gebruikt, zoals gezegd, geen langsstromend dialysaat.

 

 

HEMODIAFILTRATIE ON LINE (‘EN LIGNE‘)
Deze verbetering van hemodiafiltratie wordt gebruikt in SERENA. De substitutievloeistof wordt namelijk 'on line', langs een 'zijweg', via een extra bacterie- en toxinefilter direct geproduceerd uit het dialysaat en heeft daardoor ook dezelfde chemische samenstelling.

'Onze' water-suppletie vindt plaats ná het filter, zodat het te reinigen bloed niet tevoren wordt verdund; de reiniging zou anders - vanwege het verdunningseffect - minder efficiënt zijn.

HEMOFILTRATIE 'ON LINE'
Hierbij wordt de substitutievloeistof eveneens ter plekke geproduceerd via bacterie- en toxinefilters. Dit werd niet uitgelegd in het stuk van ANAES en zal ik nog verder uitzoeken. Er is over de verschillende methoden nog genoeg te zeggen, ik kom daar graag nog eens op terug. Dus ...

à la prochaine,

Ad 
http://pagesperso-orange.fr/nanadno/

sterren Gepubliceerd: zaterdag 25-09-2010 | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Ad, Amsterdam
    26-10-2010 21:14

    Deze studie is mij bekend. Ik hou het in de gaten, maar in elk geval hartelijk dank voor de tip!!

  • N.C. van der Weerd, Amsterdam
    27-09-2010 15:11

    Hierbij wil ik graag wijzen op het feit dat er momenteel een grote gerandomiseerde studie naar HDF online loopt in diverse Nederlandse centra (tevens in een centrum in Noorwegen en twee in Canada). De studie eindigt begin 2011. Meer informatie hierover is te vinden op www.contrast-ned.nl.
Dialyses tellen

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Het nieuwe jaar gaat gestaag zijn gang; we zijn al weer begin februari. En dan zit er dus alweer ruim een twaalfde deel van het jaar weggestopt achter onze rug. Hebt u het gemerkt? Snel hè? Die kalender van mijn farmaceut, waar ik vaste klant ben met al mijn ordonnances van SERENA, kan dus ook alweer voor ruim een twaalfde weg.

Ik heb het, misschien herinnert u het zich nog, ooit wel eens gehad over een boek van Douwe Draaisma - hoogleraar psychologie te Groningen - 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Dit verhaal van mij is dus hoogstens een voorbereiding voor onze jongere collega's, die dit nog moeten ervaren. In het kort heb ik van Draaisma begrepen dat het op een bepaalde leeftijd gedeeltelijk de 'gewoonte' wordt die je dwars zit; alles wat je beleeft vermengt zich met al die soortgelijke herinneringen, vakanties, werk en dergelijke. Het wordt één grote brij die geen mijlpalen meer oplevert; heel anders dan vroeger op school waar iedere vrij weekend, vrije woensdagmiddag en iedere vakantie wél die mijlpaal was, waardoor het jaar - helaas voor ons toen - eindeloos duurde en er pas na heel lange tijd weer iets leuks gebeurde: je verjaardag, of eindelijk die vakantie (die toen overigens nog niet zo lang was al nu; althans dat staat me niet bij).

Lees meer »

NierNieuws column:
Père Noël contre la Dialyse
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' We waren door onze burgemeester op woensdag 3 december  uitgenodigd voor een Repas de Noel , dus kerstdiner. Voorzichtig gezegd, redelijk op tijd, als je bedenkt dat we eigenlijk deze dag en de volgende nodig hadden voor sinterklaasgedichten en de bijbehorend inkopen.

Lees meer »

NierNieuws column:
Schaalvergroting heeft goed uitgepakt
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' Sedert een aantal jaren maakt SERENA deel uit van een wereldwijde organisatie: DIAVERUM, aanwezig in achttien landen, waaronder voor zover ik weet niet Nederland. Men biedt 'revitaliserende' - oppeppende - vakantiereizen aan. Maar dat is meer een 'toetje'. Ons centrum is vooral lid geworden vanwege de grotere mogelijkheden voor samenwerking, gezamenlijke inkoop en ook gezamenlijk onderzoek in het belang van de dialysecliënten.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier