Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Groot onderzoek naar effecten financiering op dialyse VS

Door Merel Dercksen 

Het Amerikaanse Nephrology News & Issues meldt dat the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) een onderzoek laat uitvoeren naar de veranderingen die het instituut de afgelopen vijf jaar heeft doorgevoerd in de vergoedingen voor dialyse. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de beleidswissel in 2011, die maakte dat de zorg voor dialysepatiënten niet meer per verrichting, maar als bundel vergoed werd.

Het onderzoek beslaat vijf jaar, en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Insight Policy Research en het Arbor Research Collaborative for Health. De opdracht bestaat uit het monitoren van kortetermijnindicatoren met betrekking tot de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg. Het doel hiervan is na te gaan of dialysepatiënten op deze terreinen gevolgen hebben ervaren van de veranderingen in het vergoedingsbeleid die CMS heeft doorgevoerd.

De nadruk van het onderzoek zal in het bijzonder liggen op 2011 en 2012. In 2011 stapte CMS over van een vergoeding per verrichting naar een lumpsumsysteem, waarbij centra een vast bedrag krijgen. Hoewel niet alle zorg direct in deze bundel was ondergebracht, vreesden patiënten én artsen destijds dat managers onder het mom van efficiency zo zouden gaan bezuinigen, dat de kwaliteit van de zorg achteruit zou gaan. In 2012 startte het Medicare End-Stage Renal Disease Quality Incentive Program, waarin Medicare betalingen aan dialysecentra direct koppelde aan de prestaties van die centra op bepaalde kwaliteitseisen. Ook in de jaren hierna zijn er nog wijzigingen geweest door veranderde nationale regelgeving, zij het dat die beperkter van omvang waren.

De onderzoeksgroep zal de effecten van de beleidsprogramma's formuleren op zowel patiënten als aanbieders van zorg. Wat betreft het kwaliteitsprogramma uit 2012, kijken ze naar de algemene effecten en naar specifieke patiëntgroepen. Ook zullen ze nagaan of de programma's ook dat effect hebben dat de overheid met de regelgeving die eraan ten grondslag ligt, wilde bereiken. Uiteraard volgen daaruit ook weer aanbevelingen aan Medicare hoe de beleidsregels zo te veranderen dat de kwaliteit van de dialysezorg en de gezondheid van de patiënten verbeteren, maar de kosten wel onder controle blijven.

Intussen zit CMS zelf ook niet stil: recent heeft de organisatie nieuwe informatie bekendgemaakt met betrekking tot de kwaliteitseisen en betalingen in 2017.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 08-11-2016
Bron: Nephrology News | Nog geen reacties
Wisselwerking: Social distancing nieuwe stijl

Lachen is gezond. Ook in coronatijd is het belangrijk om te blijven lachen. Humor kan kracht geven bij stress en onzekerheid. Daarom een grappige column over social distancing op onverwachte wijze in de nieuwste Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

En verder: veel aandacht voor de impact van corona op nierpatiënten. Maar ook informatie over andere onderwerpen, zoals wat een podotherapeut voor dialyse- en diabetespatiënten kan betekenen. U kunt Wisselwerking lezen door een abonnement te nemen, een proefnummer aan te vragen of lid te worden van de NVN: https://www.nvn.nl/nieuws/en-toen-was-er-corona/ Via voorgaand linkje kunt u eveneens de column over social distancing lezen. De nieuwe uitgave verschijnt donderdag 16 april.

Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiŽnten »

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen. Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »


Groot onderzoek naar effecten financiering op dialyse VS

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier