Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Groot onderzoek naar effecten financiering op dialyse VS

Door Merel Dercksen 

Het Amerikaanse Nephrology News & Issues meldt dat the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) een onderzoek laat uitvoeren naar de veranderingen die het instituut de afgelopen vijf jaar heeft doorgevoerd in de vergoedingen voor dialyse. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de beleidswissel in 2011, die maakte dat de zorg voor dialysepatiënten niet meer per verrichting, maar als bundel vergoed werd.

Het onderzoek beslaat vijf jaar, en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Insight Policy Research en het Arbor Research Collaborative for Health. De opdracht bestaat uit het monitoren van kortetermijnindicatoren met betrekking tot de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg. Het doel hiervan is na te gaan of dialysepatiënten op deze terreinen gevolgen hebben ervaren van de veranderingen in het vergoedingsbeleid die CMS heeft doorgevoerd.

De nadruk van het onderzoek zal in het bijzonder liggen op 2011 en 2012. In 2011 stapte CMS over van een vergoeding per verrichting naar een lumpsumsysteem, waarbij centra een vast bedrag krijgen. Hoewel niet alle zorg direct in deze bundel was ondergebracht, vreesden patiënten én artsen destijds dat managers onder het mom van efficiency zo zouden gaan bezuinigen, dat de kwaliteit van de zorg achteruit zou gaan. In 2012 startte het Medicare End-Stage Renal Disease Quality Incentive Program, waarin Medicare betalingen aan dialysecentra direct koppelde aan de prestaties van die centra op bepaalde kwaliteitseisen. Ook in de jaren hierna zijn er nog wijzigingen geweest door veranderde nationale regelgeving, zij het dat die beperkter van omvang waren.

De onderzoeksgroep zal de effecten van de beleidsprogramma's formuleren op zowel patiënten als aanbieders van zorg. Wat betreft het kwaliteitsprogramma uit 2012, kijken ze naar de algemene effecten en naar specifieke patiëntgroepen. Ook zullen ze nagaan of de programma's ook dat effect hebben dat de overheid met de regelgeving die eraan ten grondslag ligt, wilde bereiken. Uiteraard volgen daaruit ook weer aanbevelingen aan Medicare hoe de beleidsregels zo te veranderen dat de kwaliteit van de dialysezorg en de gezondheid van de patiënten verbeteren, maar de kosten wel onder controle blijven.

Intussen zit CMS zelf ook niet stil: recent heeft de organisatie nieuwe informatie bekendgemaakt met betrekking tot de kwaliteitseisen en betalingen in 2017.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 08-11-2016
Bron: Nephrology News | Nog geen reacties
Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ĎDat bepaal je zelfí

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ĎDat bepaal je zelfí. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet.

ĎDat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Het verhaal geeft de impact weer van een volhardende burger die achter allerlei schermen vele touwtjes in handen had en wiens strakke regie uiteindelijk leidde tot een wetswijzing.

Menno Loos en Ed van Eeden, Dat bepaal je zelf Ė Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet. Uitgeverij LoosBD, 356 pp, hardcover, prijs Ä 25.

Bestellen kan via deze link https://datbepaaljezelf.nl/

Achter de schermen: een nierbiopt beoordelen »

U ziet hen vrijwel nooit en toch zijn ze belangrijk voor nierpatiënten: pathologen. Een patholoog kan aan het weefsel van een nier(biopt) zien hoe groot nierschade is. En vaak ook wat de oorzaak van nierproblemen is. Neem een kijkje in het laboratorium van een patholoog in het nieuwste nummer van Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De pathologen Jesper Kers en Tri Nguyen geven in tekst en beeld uitleg over hun werk.

Lees meer »

Huisdieren mogelijk bron van hepatitis E »

Huisdieren zijn veel vaker dan gedacht besmet (geweest) met het virus dat hepatitis E veroorzaakt, en zouden daarmee wel eens een bron van besmetting voor mensen kunnen zijn. Dit is voor gezonde mensen over het algemeen niet gevaarlijk, maar kan dat wel zijn voor mensen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld getransplanteerden. Vrij veel mensen hebben op enig moment in hun leven een infectie met het hepatitis E-virus, meestal niet ernstig.

Lees meer »


Groot onderzoek naar effecten financiering op dialyse VS

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier