Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Goed onderzoek naar extra magnesium nierpatiŽnten nodig

Door Redactie NierNieuws 

Er is steeds meer bewijs dat magnesium een positieve rol kan spelen met betrekking tot aderverkalking en overleving bij nierpatiënten. Daarom zijn er dringend studies nodig die onderzoeken of verhoging van de magnesiumspiegel in het bloed het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten vermindert. Dat schrijft prof.dr. Murray Epstein van de University of Miami School of Medicine in een opiniestuk op Medscape.

Nierpatiënten hebben meer last van verkalkte vaten dan gezonde leeftijdsgenoten, en dialysepatiënten zelfs meer dan even oude patiënten met coronaire hartziekte. Hart- en vaatziekten zijn dan ook de belangrijkste doodsoorzaak bij nierfalen. Het botmetabolisme en storingen in de calcium-fosfaathuishouding zijn al lang onderwerp van studie en behandeling in een poging de calcificaties tegen te gaan. Maar magnesium was tot voor kort een ondergeschoven kindje, terwijl het op vergelijkbare manieren reageert als calcium, en als plaatsvervanger kan dienen.

De laatste jaren staat magnesium meer in de belangstelling. Er is onder andere aangetoond dat een verlaagde magnesiumspiegel in het bloed samen gaat met meer verkalkingen van de vaten. Epstein haalt wetenschappers van het Chania Hospital op Kreta aan, die meerdere onderzoeken naar magnesium en nierproblemen hebben gedaan, laatstelijk naar het effect van een magnesiumhoudende fosfaatbinder. Hieruit blijkt dat magnesium mogelijk het verkalken van de vaten vertraagt.

Een fosfaatbinder die gedeeltelijk uit magnesiumcarbonaat bestaat lijkt net zo goed te werken en niet minder goed verdragen te worden dan sevelameerhydrochloride. Bovendien is het goedkoper. Als magnesium dan ook nog eens het verkalken van vaten van nierpatiënten vertraagt, zou het een goed idee kunnen zijn om magnesiumhoudende fosfaatbinders toch maar weer eens serieus in overweging te namen, schrijft Epstein.

We hebben een duidelijke behoefte aan gerandomiseerde studies die onderzoeken of verhoging van de magnesiumspiegel in het bloed de sterfte aan hart- en vaatziekten bij nierpatiënten terugdringt. Epstein ziet als voor de hand liggende en aantrekkelijke optie het herhalen van het onderzoek zoals dat op Kreta is uitgevoerd. Dit was een kleine studie (72 deelnemers), het zal daarom wel noodzakelijk zijn de onderzoeken uit te breiden.

sterren Gepubliceerd: maandag 17-08-2015
Bron: Medscape | Nog geen reacties
'Stoppen met roken ook beter voor je nieren'

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op. Allereerst, wat is het biologische mechanisme achter de verslechterende nierfunctie? En ten tweede, waarom lijken nefrologen nog zo weinig te doen om nierpatiënten te helpen stoppen met roken?

In een recent artikel proberen de Gentenaren beide vragen te beantwoorden. Ten bewijze van de eerste vraag noemen zij een groot aantal bevindingen, variërend van een aantal moleculaire processen in de nieren waarvan inmiddels bekend is dat zij negatief beïnvloed worden door roken, tot de vaststelling dat baby's van rokende moeders een grotere kans hebben op nierproblemen later, omdat hun nieren niet helemaal zijn volgroeid.

Lees meer »

Respijtzorg noodzakelijk voor partners thuishemodialysepatiŽnten »

De Opvatting van Paul Erkens Partners en mantelzorgers: mogen zij ook een keertje weg? Mijn antwoord daarop is 'ja zeker'! De vraag is hoe. Ik hoop dat mijn onderstaande verhaal herkenbaar is, of minstens de broodnodige discussie in gang kan zetten om dit mogelijk te maken voor de toekomst. Sinds mijn geboorte heb ik een genetische afwijking die maakt dat je zowel nierpatiënt, als blind kunt worden. Met deze combinatie ben ik aan de slag gegaan om een leven op te bouwen.

Lees meer »

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik »

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend. "In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel.

Lees meer »


Goed onderzoek naar extra magnesium nierpatiŽnten nodig

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier