Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Franse religieuzen eensgezind positief over orgaandonatie

Door Helmi van der Helm 

NierNieuws Special door Helmi van der Helm

Moeten we toestaan dat orgaandonatie onder vrienden geregeld wordt? Is geluk genetisch bepaald? Met onder andere deze vragen, maakten de vragenstellers van de 'lekenjury' op het Derde Forum van de Bio-ethiek in Straatsburg het de specialisten bepaald niet makkelijk. En hun antwoorden werden soms zeer kritisch beoordeeld.

Een groep 'wijze mannen' uit onder meer de Franse wetenschap en de transplantatiewereld stond de specialisten bij. De 'jury' die de vragen stelde bestond uit 17 mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden. Ook kwamen er vragen vanuit de zaal en werden via het internet vragen gesteld. De aanwezige Franse minister van Volksgezondheid, Roselyne Bachelot, beloofde de mening van de jury in het debat op dezelfde wijze in acht te nemen en te wegen als de mening van de specialisten 'uit naam van de participerende democratie'.

Geen leeftijdsgrens voor donoren
Willen wij geÔnformeerd worden over de risico's van een erfelijke ziekte? Hoe staan katholieken tegenover orgaantransplantatie in het licht van de wederopstanding? Waarom niet vooraf je inschrijven om je lichaam ter beschikking van de geneeskunde te stellen? Moeten anonieme altruÔstische donoren die tijdens hun leven een orgaan afstaan aan een onbekende, ook altijd anoniem blijven? Wat is de leeftijdsgrens voor orgaandonoren? 'Geen leeftijdsgrens,' vonden de specialisten, 'als tenminste hun organen gezond zijn.' En dat geldt dus ook voor een 80-jarige.

Nabestaanden staan in de kou
Maar een aantal juryleden vond dat de specialisten niet op al hun vragen goede antwoorden gaven. In het bijzonder hun vraag over het gebrek aan begeleiding van de nabestaanden van de gestorven donor. 'Zij blijven achter met enorme pijn en twijfels als zij het lichaam van hun dierbare terugkrijgen, nadat zijn organen eruit zijn genomen.' Didier Sicard, een van de 'wijze mannen', sprak zijn verbazing en woede uit, wetende dat een donorcodicil van geen enkele wettelijke waarde is en dat de laatste wil van overledene niet gerespecteerd wordt als de familie hiertegen in verweer gaat.

Marie, een jurylid, zou de psychologische druk willen beperken bij orgaandonatie aan een naaste. Ze zou zelf met een gewetensvraag zitten, als ze de keuze tussen een familielid en een vriend moest maken. Vanuit de zaal kwamen ook de meningen van kerkvertegenwoordigers aan bod. Zo wees Mohamed Moussaoui, hoofd van de Franse Moslimorganisatie, op het feit dat de Islam positief staat tegenover transplantatie, want 'een leven redden is de mensheid redden'. Maar wel op voorwaarde dat de principes van kosteloosheid, waardigheid van de persoon en afkomst worden gerespecteerd, dus het verbod op zaaddonatie houdt stand.

Ook andere kerkgenootschappen positief
Een andere kerkvertegenwoordiger, Claudine Grauzam, legde uit dat de Joodse religie haar mensen aanmoedigt om orgaandonor te worden, maar dat de orgaanuitneming bij een dode altijd vergezeld moet gaan van de nadrukkelijke toestemming van de donor. Voor Jean-FranÁois Collange, hoofd van de Franse Protestante Kerken van Alsace en Lorraine, en Monseigneur Christian Kratz, de nummer twee van het aartsbisdom in Straatsburg, is het belangrijk om te vermijden dat het lichaam handelswaar wordt.

Didier Sicard vraagt de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen bij veranderingen in de wet over orgaantransplantaties: het is niet alleen een technische kwestie, maar een problematiek die de dood met het leven verbindt en moet worden ingepast in het leerprogramma van de menselijke wetenschappen, zo stelde hij.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 23-06-2009 | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier