Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Frans wetsvoorstel: iedereen automatisch donor na overlijden

Door Jeroen van Setten 

Marisol Touraine, minister
van Sociale zaken en
Volksgezondheid 

De Franse minister van Volksgezondheid Marisol Touraine heeft ingestemd met een wetsvoorstel om orgaandonatie na overlijden in principe altijd goed te vinden. Alleen als de potentiële donor zich in een register als niet-donor heeft geregistreerd worden geen organen uitgenomen. De familie zal niet meer om toestemming worden gevraagd. Dit betekent dat als de Assemblée Nationale het voorstel goedkeurt, Frankrijk een echt geenbezwaarsysteem voor orgaandonatie krijgt.

Op dit moment is het Franse systeem min of meer vergelijkbaar met het Nederlandse. Met dit verschil dat er geen JA registratie bestaat (de familie beslist). Men kan wel een NEE laten vastleggen. In de praktijk wijzen familieleden, die in geval van niet-registratie worden geraadpleegd, donatie heel erg vaak af. Volgens de indiener van het voorstel, kamerlid Jean-Louis Touraine (geen familie van de minister), kan deze maatregel het aantal donaties met zeker 25% doen stijgen.

De bedoeling van het wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van een groter pakket maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg, is vooral om de mensen te stimuleren zich bij leven te registreren. In Frankrijk heeft zo'n 80% van de mensen zelfs nooit over donatie gesproken met zijn of haar familie.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal het op 1 januari 2018 kunnen worden ingevoerd. In Frankrijk is het aantal wachtenden op een orgaan sinds de jaren negentig verdrievoudigd. Er wachten 19.000 Fransen op een passend orgaan.

sterren Gepubliceerd: woensdag 25-03-2015
Bron: Assemblée Nationale | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Frans wetsvoorstel: iedereen automatisch donor na overlijden

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier