Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Frans wetsvoorstel: iedereen automatisch donor na overlijden

Door Jeroen van Setten 

Marisol Touraine, minister
van Sociale zaken en
Volksgezondheid 

De Franse minister van Volksgezondheid Marisol Touraine heeft ingestemd met een wetsvoorstel om orgaandonatie na overlijden in principe altijd goed te vinden. Alleen als de potentiële donor zich in een register als niet-donor heeft geregistreerd worden geen organen uitgenomen. De familie zal niet meer om toestemming worden gevraagd. Dit betekent dat als de Assemblée Nationale het voorstel goedkeurt, Frankrijk een echt geenbezwaarsysteem voor orgaandonatie krijgt.

Op dit moment is het Franse systeem min of meer vergelijkbaar met het Nederlandse. Met dit verschil dat er geen JA registratie bestaat (de familie beslist). Men kan wel een NEE laten vastleggen. In de praktijk wijzen familieleden, die in geval van niet-registratie worden geraadpleegd, donatie heel erg vaak af. Volgens de indiener van het voorstel, kamerlid Jean-Louis Touraine (geen familie van de minister), kan deze maatregel het aantal donaties met zeker 25% doen stijgen.

De bedoeling van het wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van een groter pakket maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg, is vooral om de mensen te stimuleren zich bij leven te registreren. In Frankrijk heeft zo'n 80% van de mensen zelfs nooit over donatie gesproken met zijn of haar familie.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal het op 1 januari 2018 kunnen worden ingevoerd. In Frankrijk is het aantal wachtenden op een orgaan sinds de jaren negentig verdrievoudigd. Er wachten 19.000 Fransen op een passend orgaan.

sterren Gepubliceerd: woensdag 25-03-2015
Bron: Assemblée Nationale | Nog geen reacties
Helft Nederlanders heeft keuze vastgelegd in donorregister

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

De afgelopen jaren is er een langzame toename te zien van mensen die hun keuze hebben laten registreren: van 5,8 miljoen in 2014 tot 6,9 miljoen begin dit jaar. Verhoudingsgewijs is er een lichte verschuiving te zien tussen mensen die wel of geen toestemming geven voor donatie: relatief meer mensen hebben in de genoemde periode laten vastleggen dat ze géén donor willen zijn, dan dat ze dat wel willen. In absolute zin zijn beide groepen gegroeid: begin 2020 waren er 130 duizend meer toestemmingen geregistreerd dan begin 2019. Dat de groep die vastlegt geen donor te willen zijn duidelijk groeit is waarschijnlijk het gevolg van het jarenlange debat over de nieuwe donorwet, en het ingaan van deze wet dit jaar. Mensen die geen donor willen zijn, zijn zich hierdoor meer bewust geworden van dat het ook belangrijk is om dat vast te leggen.

Lees meer »

Wisselwerking: Levende donatie na covid-19 »

'Kun je nog donor zijn als je corona hebt gehad?' Dat vroeg Carla zich in lichte paniek af. Zij werkt in de thuiszorg en liep als een van de eersten COVID-19 op tijdens de verzorging van een van haar cliënten. Een relatief milde variant, hoewel de koorts door haar lijf gierde. 'Gelukkig was er geen ziekenhuisopname nodig, zoals bij Boris Johnson', zegt ze nu.

Lees meer »

Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona »

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Lees meer »


Frans wetsvoorstel: iedereen automatisch donor na overlijden

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier