Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Frans orgaandonatieplan stuit op weerstand

Door Jeroen van Setten 

De huidige opzet in Frankrijk

France ADOT, de federatie van organisaties die zich bezighouden met orgaandonatie in Frankrijk, heeft ernstige bezwaren tegen een nieuw plan van volksgezondheidsminister Marisol Touraine. De minister wil in Frankrijk een geenbezwaarsysteem voor orgaandonatie invoeren. Op dinsdag 31 maart bespreekt de Assemblée Nationale het plan en zal er ook over gestemd worden. Volgens France ADOT is als het wetsontwerp erdoor komt, een averechts effect zeer waarschijnlijk.

Volgens de federatie zal de waarde van een altruïstische donatie bijvoorbeeld verdwijnen. Ook zullen veel meer mensen dan verwacht zich in het weigeringsregister gaan inschrijven denkt France ADOT. Artsen verwarren op dit moment de mening van de familie ook steeds vaker met de wens van de overledene. Volgens de federatie moet deze kwestie daarom heel anders worden aangepakt. France ADOT roept op tot intrekking van het amendement.

De beoogde opzet van France ADOT

Veel belangrijker is, vindt France ADOT, het verbeteren van informatie aan het publiek. Niet alles is gedaan en er is nog veel vooruitgang mogelijk, stellen ze. Ook moet er meer goed opgeleid ziekenhuispersoneel komen om met nabestaanden te praten. Ten slotte zou het huidige register moeten worden veranderd in een register zoals we dat in Nederland hebben. Een JA-registratie zou dan betekenen dat de familie niet hoeft te worden geraadpleegd. Bij niet ingeschrevenen heeft de familie het laatste woord.

Opvallend is overigens wel dat het France ADOT lijkt te ontgaan dat er in landen met een systeem zoals zij dat voorstaan, over het algemeen ook een aanzienlijk orgaantekort bestaat.

sterren Gepubliceerd: maandag 30-03-2015
Bron: France ADOT | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, ÷verum -Zweden
    30-03-2015 09:28

    ADOT baseert hun beleid op veronderstellingen. Laat de Franse praktijk het maar uitwijzen. In landen met een geen-bezwaar-regeling zijn meer organen ter beschikking en ik weet geen reden waarom dat in Frankrijk anders zal zijn. Ik hoop dat het doorgaat, want dan komt het misschien wat dichterbij een ja in o.a. Nederland.
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Frans orgaandonatieplan stuit op weerstand

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier