Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Frans orgaandonatieplan stuit op weerstand

Door Jeroen van Setten 

De huidige opzet in Frankrijk

France ADOT, de federatie van organisaties die zich bezighouden met orgaandonatie in Frankrijk, heeft ernstige bezwaren tegen een nieuw plan van volksgezondheidsminister Marisol Touraine. De minister wil in Frankrijk een geenbezwaarsysteem voor orgaandonatie invoeren. Op dinsdag 31 maart bespreekt de Assemblée Nationale het plan en zal er ook over gestemd worden. Volgens France ADOT is als het wetsontwerp erdoor komt, een averechts effect zeer waarschijnlijk.

Volgens de federatie zal de waarde van een altruïstische donatie bijvoorbeeld verdwijnen. Ook zullen veel meer mensen dan verwacht zich in het weigeringsregister gaan inschrijven denkt France ADOT. Artsen verwarren op dit moment de mening van de familie ook steeds vaker met de wens van de overledene. Volgens de federatie moet deze kwestie daarom heel anders worden aangepakt. France ADOT roept op tot intrekking van het amendement.

De beoogde opzet van France ADOT

Veel belangrijker is, vindt France ADOT, het verbeteren van informatie aan het publiek. Niet alles is gedaan en er is nog veel vooruitgang mogelijk, stellen ze. Ook moet er meer goed opgeleid ziekenhuispersoneel komen om met nabestaanden te praten. Ten slotte zou het huidige register moeten worden veranderd in een register zoals we dat in Nederland hebben. Een JA-registratie zou dan betekenen dat de familie niet hoeft te worden geraadpleegd. Bij niet ingeschrevenen heeft de familie het laatste woord.

Opvallend is overigens wel dat het France ADOT lijkt te ontgaan dat er in landen met een systeem zoals zij dat voorstaan, over het algemeen ook een aanzienlijk orgaantekort bestaat.

sterren Gepubliceerd: maandag 30-03-2015
Bron: France ADOT | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, ÷verum -Zweden
    30-03-2015 09:28

    ADOT baseert hun beleid op veronderstellingen. Laat de Franse praktijk het maar uitwijzen. In landen met een geen-bezwaar-regeling zijn meer organen ter beschikking en ik weet geen reden waarom dat in Frankrijk anders zal zijn. Ik hoop dat het doorgaat, want dan komt het misschien wat dichterbij een ja in o.a. Nederland.
Helft Nederlanders heeft keuze vastgelegd in donorregister

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

De afgelopen jaren is er een langzame toename te zien van mensen die hun keuze hebben laten registreren: van 5,8 miljoen in 2014 tot 6,9 miljoen begin dit jaar. Verhoudingsgewijs is er een lichte verschuiving te zien tussen mensen die wel of geen toestemming geven voor donatie: relatief meer mensen hebben in de genoemde periode laten vastleggen dat ze géén donor willen zijn, dan dat ze dat wel willen. In absolute zin zijn beide groepen gegroeid: begin 2020 waren er 130 duizend meer toestemmingen geregistreerd dan begin 2019. Dat de groep die vastlegt geen donor te willen zijn duidelijk groeit is waarschijnlijk het gevolg van het jarenlange debat over de nieuwe donorwet, en het ingaan van deze wet dit jaar. Mensen die geen donor willen zijn, zijn zich hierdoor meer bewust geworden van dat het ook belangrijk is om dat vast te leggen.

Lees meer »

Wisselwerking: Levende donatie na covid-19 »

'Kun je nog donor zijn als je corona hebt gehad?' Dat vroeg Carla zich in lichte paniek af. Zij werkt in de thuiszorg en liep als een van de eersten COVID-19 op tijdens de verzorging van een van haar cliënten. Een relatief milde variant, hoewel de koorts door haar lijf gierde. 'Gelukkig was er geen ziekenhuisopname nodig, zoals bij Boris Johnson', zegt ze nu.

Lees meer »

Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona »

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Lees meer »


Frans orgaandonatieplan stuit op weerstand

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier