Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Eerste geregistreerde donorartsen kunnen aan de slag

Door Jeroen van Setten 

Om versnipperde kennis over donorgeneeskunde bij elkaar te brengen is er nu de geregistreerde donorarts. Donorgeneeskunde is sinds 2014 een nieuw profiel binnen het specialisme arts maatschappij en gezondheid. Donorarts word je na een tweejarige profielopleiding binnen deze specialisatie. De eerste 16 donorartsen hebben hun opleiding nu afgerond. Dat meldt onder andere Medisch Contact.

Donorartsen houden zich bezig met donatie van bloed, stamcellen, weefsels en organen door gezonde mensen, maar ook door mensen na hun overlijden. De opleiding tot donorarts is ondergebracht binnen het domein van de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid. Hiervoor is gekozen omdat donorartsen zich met name richten 'op het niet ziek worden door donatie', zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde (NVDG) Peter van den Burg volgens Medisch Contact.

De NVDG zette de opleiding samen met opleidingsinstituut NSPOH op. 'Hiermee is een standaard gedefinieerd door de wetenschappelijke vereniging en wordt de professionaliteit van het vak geborgd', verklaart opleider scholingsprogramma donorgeneeskunde Frits Coumans van de NSPOH op de site van Medisch Contact. De eerste 16 donorartsen zijn nu klaar en hebben een tijdelijke 'overgangsopleiding' achter de rug. Deze eerste opleidingsronde was gericht op 'artsen die al veel ervaring en scholing' op het vlak van donorgeneeskunde hebben, licht Coumans toe. Uit deze ronde moeten nog zo'n 30 donorartsen uitstromen.

De NVDG werkt nog aan een volledige profielopleiding, die vanaf september 2018 wordt aangeboden. De opleiding is dan geschikt voor mensen die zonder werk- of scholingservaring op het gebied van donorgeneeskunde willen instromen. Op dit moment zijn in Nederland ongeveer 200 artsen als (ongeregistreerd) donorarts aan het werk.

sterren Gepubliceerd: maandag 13-02-2017
Bron: Medisch Contact | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Eerste geregistreerde donorartsen kunnen aan de slag

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier