Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Eerste geregistreerde donorartsen kunnen aan de slag

Door Jeroen van Setten 

Om versnipperde kennis over donorgeneeskunde bij elkaar te brengen is er nu de geregistreerde donorarts. Donorgeneeskunde is sinds 2014 een nieuw profiel binnen het specialisme arts maatschappij en gezondheid. Donorarts word je na een tweejarige profielopleiding binnen deze specialisatie. De eerste 16 donorartsen hebben hun opleiding nu afgerond. Dat meldt onder andere Medisch Contact.

Donorartsen houden zich bezig met donatie van bloed, stamcellen, weefsels en organen door gezonde mensen, maar ook door mensen na hun overlijden. De opleiding tot donorarts is ondergebracht binnen het domein van de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid. Hiervoor is gekozen omdat donorartsen zich met name richten 'op het niet ziek worden door donatie', zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Donorgeneeskunde (NVDG) Peter van den Burg volgens Medisch Contact.

De NVDG zette de opleiding samen met opleidingsinstituut NSPOH op. 'Hiermee is een standaard gedefinieerd door de wetenschappelijke vereniging en wordt de professionaliteit van het vak geborgd', verklaart opleider scholingsprogramma donorgeneeskunde Frits Coumans van de NSPOH op de site van Medisch Contact. De eerste 16 donorartsen zijn nu klaar en hebben een tijdelijke 'overgangsopleiding' achter de rug. Deze eerste opleidingsronde was gericht op 'artsen die al veel ervaring en scholing' op het vlak van donorgeneeskunde hebben, licht Coumans toe. Uit deze ronde moeten nog zo'n 30 donorartsen uitstromen.

De NVDG werkt nog aan een volledige profielopleiding, die vanaf september 2018 wordt aangeboden. De opleiding is dan geschikt voor mensen die zonder werk- of scholingservaring op het gebied van donorgeneeskunde willen instromen. Op dit moment zijn in Nederland ongeveer 200 artsen als (ongeregistreerd) donorarts aan het werk.

sterren Gepubliceerd: maandag 13-02-2017
Bron: Medisch Contact | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Eerste geregistreerde donorartsen kunnen aan de slag

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier