Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Een vriendendienst

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Vrienden uit Amersfoort stuurden een krantenknipsel voor een aardige vakantie in Nederland: 'Het Meanderdialysecentrum - ik heb daar goede herinneringen aan - heeft een nieuwe dependance op de 'De Eemhof' in Zeewolde'. Als dialyserende 'hydrofiel' trekt zo'n watervakantie mij zeer. Het bericht meldde echter ook, dat een patiënt in de Eemhof gemiddeld zo'n drieënhalfuur aan de slangen ligt. Hè? Klopt dit wel? Drie en een half uur is al rijkelijk kort en dan ook nog eens gemiddeld? De kortere en langere periodes opgeteld en gedeeld door het aantal. Er zou dan ook nog minder dan drieënhalf kunnen worden gedialyseerd? Zelfs voor een heel kleine medemens, lijkt dat wel erg kort. Ik verwacht, gezien mijn ervaringen, van Meander iets beters.

Ik kreeg dus opeens grote behoefte aan een oud nummer van Wisselwerking, thuis hadden wij dat helaas niet meer. Ongeveer eens in de drie jaar ruimen wij onze oude voorraden op: Nanny houdt van een overzichtelijk huis (en ik ook wel een beetje). Maar dank zij de vasthoudende inzet van verschillende leden van de Wisselwerkingredactie, en vooral van Anneke van der Stouwe, is dit nummer uit juni 2007 weer boven water. Daarvoor mijn hartelijke dank.

Ik zocht een artikel van Arjen Rienks over de formule 'Kt/V. 'K' staat voor de, per minuut, verwijderde hoeveelheid ureum uit het bloed, 't' is de dialyse-tijd en 'V' is het volume - zeg maar lichaamsvolume - dat moet worden gereinigd. Alleen ureum valt onder de formule, die ooit is ontstaan uit statistische berekeningen aan de hand van beperkt onderzoek in het verleden. Door de 'K' te vergroten - groter filter of opjagen van de pomp - zou men wiskundig de 't' in dezelfde verhouding kunnen verkleinen. Hetgeen in Amerika blijkbaar veel gebeurt: 'Time is money'!

Wie echter meent zo de verschillende samenstellende delen van de formule moeiteloos te kunnen manipuleren 'als de uitkomst maar gelijk blijft' komt Zbylut Twardowski tegen, emeritus hoogleraar van de universiteit van Missouri, met tientallen jaren dialyse-ervaring: 'je kúnt niét ongestraft - voor de patiënt wel te verstaan - de dialysetijd verkorten!' Lang dialyseren is veel beter dan kort: die 't' is zéér belangrijk! Ureum uit het bloed verwijderen lukt weliswaar in korte tijd. En het sijpelt redelijk snel uit de weefsels naar de bloedstroom. Maar zeker fosfaat en andere stoffen moeten daar genoeg tijd voor krijgen.

Bij een vergelijking tussen Amerika, Europa en Japan, wat betreft sterfte, komt de eerste er het slechtste af en de laatste het beste; waarbij er een duidelijk verband is met de dialysetijd. Zelf heb ik daarom - als één van de redenen, let wel - gekozen voor de acht uur nachtdialyse die binnenkort van start gaat in SERENA. China (Beijing) heeft ook betere overleving en verklaart dit, naast mogelijke genetische verschillen, mede door de goede zorg. En daar heb ik in SERENA dus niet over te klagen: altijd een nefroloog en gekwalificeerd personeel aanwezig.

Nog even terug naar het krantenartikel: heeft de journalist alles goed begrepen en opgeschreven? Heb ík het goed begrepen? Heeft men het misschien alleen over een gemiddelde ter plaatse voor de hele vakantieperiode? Om meer vakantie over te houden? Een betere mogelijkheid is nog, dat men per persoon vaker dialyseert dan drie maal per week; zo ja dan heb ik niks gezegd. Maar voorlopig denk ik: bericht klopt niet! Bovendien meldde NierNieuws recent dat de Eemhof loopt als een trein: ook Meander is zeer tevreden. Ik blijf dus hopen.

Maar eerst mag ik vanuit Saint Rémy de Provence, dialyseren in Arles (beide 'Vincent van Gogh'). En nog dáárvoor twee dialyseloze nachtjes naar de kust.

à la prochaine,

Ad
pagesperso-orange.fr/nanadno/

sterren Gepubliceerd: zaterdag 15-09-2012 | Nog geen reacties
Dialyses tellen

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Het nieuwe jaar gaat gestaag zijn gang; we zijn al weer begin februari. En dan zit er dus alweer ruim een twaalfde deel van het jaar weggestopt achter onze rug. Hebt u het gemerkt? Snel hè? Die kalender van mijn farmaceut, waar ik vaste klant ben met al mijn ordonnances van SERENA, kan dus ook alweer voor ruim een twaalfde weg.

Ik heb het, misschien herinnert u het zich nog, ooit wel eens gehad over een boek van Douwe Draaisma - hoogleraar psychologie te Groningen - 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Dit verhaal van mij is dus hoogstens een voorbereiding voor onze jongere collega's, die dit nog moeten ervaren. In het kort heb ik van Draaisma begrepen dat het op een bepaalde leeftijd gedeeltelijk de 'gewoonte' wordt die je dwars zit; alles wat je beleeft vermengt zich met al die soortgelijke herinneringen, vakanties, werk en dergelijke. Het wordt één grote brij die geen mijlpalen meer oplevert; heel anders dan vroeger op school waar iedere vrij weekend, vrije woensdagmiddag en iedere vakantie wél die mijlpaal was, waardoor het jaar - helaas voor ons toen - eindeloos duurde en er pas na heel lange tijd weer iets leuks gebeurde: je verjaardag, of eindelijk die vakantie (die toen overigens nog niet zo lang was al nu; althans dat staat me niet bij).

Lees meer »

NierNieuws column:
Père Noël contre la Dialyse
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' We waren door onze burgemeester op woensdag 3 december  uitgenodigd voor een Repas de Noel , dus kerstdiner. Voorzichtig gezegd, redelijk op tijd, als je bedenkt dat we eigenlijk deze dag en de volgende nodig hadden voor sinterklaasgedichten en de bijbehorend inkopen.

Lees meer »

NierNieuws column:
Schaalvergroting heeft goed uitgepakt
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' Sedert een aantal jaren maakt SERENA deel uit van een wereldwijde organisatie: DIAVERUM, aanwezig in achttien landen, waaronder voor zover ik weet niet Nederland. Men biedt 'revitaliserende' - oppeppende - vakantiereizen aan. Maar dat is meer een 'toetje'. Ons centrum is vooral lid geworden vanwege de grotere mogelijkheden voor samenwerking, gezamenlijke inkoop en ook gezamenlijk onderzoek in het belang van de dialysecliënten.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier