Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Een onderzoek met vreemde aannames en wonderlijke vergelijkingen

Door Redactie NierNieuws 

Redactioneel

Bij de conclusies in het artikel in Kidney International over zoutinname (zie 'Minder zout vertraagt achteruitgang nieren niet') is een aantal opmerkingen te maken. Om te beginnen is het natuurlijk zo, dat de onderzoekers op populatieniveau hebben gekeken of een zoutarm dieet zinvol is om de nieren te sparen. De conclusie dat een dergelijk dieet niet routinematig moet worden voorgeschreven gaat voorbij aan het feit dat de gevoeligheid voor natrium erg verschilt per individu.

Het zou van aanzienlijk meer zorgvuldigheid getuigen als de wetenschappers hadden geschreven dat een zoutarm dieet gemíddeld genomen geen effect lijkt te hebben, maar dat dat weinig zegt over het effect bij de individuele patiënt. Wat je vervolgens eventueel uit zou kunnen breiden naar: zolang niet goed te voorspellen is wie er baat bij heeft en wie niet kun je het beter wel aan alle risicopatiënten voorschrijven, want kwaad kan het in ieder geval niet.

Effect van meer groente en fruit
Verder is er het 'kaliumeffect' wat de onderzoekers vrijwel geheel denken toe te kunnen schrijven aan de antioxidanten in een voedingspatroon dat veel groente en fruit bevat. Door anderen dan bij deze studie betrokken onderzoekers wordt wel gesteld dat een goede manier om de bloeddruk te verlagen niet zozeer het verminderen van de hoeveelheid natrium is, als wel het veranderen van de verhouding tussen kalium en natrium in de voeding.

In de westerse wereld, waarin veel mensen amper groente en fruit eten, is de eenvoudigste en meest effectieve manier om die verhouding ten goede te veranderen: meer groente en fruit (meer kalium dus) eten. Het is bepaald niet ondenkbaar dat het effect dat in dit onderzoek gezien wordt bij mensen die veel kalium binnenkrijgen, niet alleen toe te schrijven is aan de antioxidanten die deze mensen met hun voeding binnen krijgen, maar aan een gezondere bloeddruk via een gewijzigde kalium-natriumverhouding.

Veel zout of heel veel zout
Ten slotte de indeling in veel en weinig zout. De onderzoekers vonden feitelijk geen verschillen tussen de 33% van de deelnemers die het meeste natrium met hun urine uitscheidden en de 33% met de laagste uitscheiding. Maar die laatste groep had gemiddeld 3,3 gram natrium per dag in de urine. Dat komt overeen met 7,2 gram zout per dag.

Omdat natrium niet alleen via de urine uitgescheiden wordt, is het aannemelijk dat de werkelijke inname nog wat hoger ligt. Het is dan misschien wel veel minder dan de 6,2 gram natrium in de urine van de zoutste groep, maar nog altijd meer dan de algemene aanbeveling van 6 gram zoutinname per dag. Laat staan dat het hier zou gaan om mensen die echt zoutarm eten.

Ander onderzoek
Eigenlijk hebben de onderzoekers dus een vergelijking gemaakt tussen mensen die redelijk zout eten, en mensen die heel veel zout eten. Dat zegt nog niets over of een echte zoutbeperking misschien wel effect heeft, ook niet op breder vlak dan bij een individu. Uit onderzoek in het UMC Groningen blijkt juist dat mensen die al nierproblemen hebben, zeker als ze een bepaalde bloeddrukverlager slikken, er wel degelijk baat bij hebben om hun zoutinname te verlagen van hoog naar normaal.

sterren Gepubliceerd: zondag 29-06-2014 | Nog geen reacties
Wie wil er nou een nierpatiŽnt 'cadeau'?

Redactioneel

Nierpatiënt Wim Altena is door de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) 'cadeau' gedaan aan PvdA-tweedekamerlid Henk Nijboer. Ook zes andere politici kregen een, chronisch zieke, patiënt cadeau. Een aardig idee, zou je zo zeggen en, eerlijk is eerlijk, het genereert wel weer de nodige publiciteit. Maar gaat het ook iets uitmaken? 

De Patiëntenfederatie Nederland is de koepelorganisatie van patiëntenorganisaties. Deze koepel is niet zoals je zou verwachten een zelfstandig door de leden betaald orgaan, maar in feite onderdeel van het ministerie van VWS. Demissionair minister Schippers (VVD) van VWS bestuurt zoals bekend, vooral de kosten in de zorg met ijzeren hand. Ze doet dat op een manier die heel veel, vooral linkse, partijen niet erg aanspreekt en ook bij veel zorgverleners en patiënten niet zo in de smaak valt. 

Lees meer »

ADR: zachte feiten en harde meningen »

Redactioneel Voor- en tegenstanders van een geen-bezwaarsysteem voor orgaandonatie bevechten elkaar te vuur en te zwaard. We ontvangen letterlijk dagelijks e-mails van voor- en tegenstanders die allemaal even overtuigd zijn van hun enige gelijk. De vrijwel fifty-fifty uitslag van de stemming in de Tweede Kamer over het wetsontwerp van Pia Dijkstra (D66) voor invoering van een ADR-systeem maakt de scheiding der geesten duidelijk zichtbaar.

Lees meer »

Wie het weet mag het zeggen »

Redactioneel Natuurlijk wil het niet zoveel zeggen, al die NEE-registreerders tijdens de afgelopen Donorweek. Maar het is wel een signaal. Jezelf voorhouden dat uit onderzoeken is gebleken dat 62 procent van de Nederlanders voor orgaandonatie en 'dus ook 38% tegen' is, betekent vertrouwen op resultaten uit het verleden. En die geven zoals we weten geen enkele garantie voor de toekomst.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier