Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Duitse transplantatiezorg kan veel beter'

Door Merel Dercksen 

De Medizinische Hochschule Hannover is afgelopen week een vier jaar durend project gestart om de zorg voor niertransplantatiepatiënten te verbeteren. De doelen van het project zijn overzichtelijk: betere overleving van zowel patiënten als nieren en een vermindering van het aantal complicaties. Daarnaast hopen de initiatiefnemers een economisch voordeel te halen: minder dialyse en minder ziekenhuisopnames verlagen de kosten, ook als er op een andere manier meer in de zorg geïnvesteerd moet worden.

Om deze doelen te behalen hebben de initiatiefnemers subdoelen gesteld. Die bestaan bijvoorbeeld uit: maatregelen om immunologische en cardiovasculaire risico's te verminderen. Maar ook: therapietrouw bevorderen en meer multidisciplinair gaan werken. Na afloop van het project, in 2021, zullen alle onderdelen die een positief effect hebben gehad, opgenomen worden in de standaardzorg voor transplantatiepatiënten. De bedoeling is dan ook, deze methodes over heel Duitsland te verspreiden, vanuit de pilotregio Niedersachsen/Bremen. Succesvolle elementen kunnen dan ook worden toegepast op patiënten die een ander orgaan dan een nier hebben ontvangen.

Als onderbouwing van het project stellen de initiatiefnemers dat er nogal wat mis is met de zorg zoals die nu gegeven wordt: er zou bijvoorbeeld te weinig contact en zeker geen gestandaardiseerde samenwerking zijn tussen artsen in een transplantatiecemntrum en nefrologen in andere centra, die de patiënten na hun transplantatie weer terugkrijgen. Ook zou er te weinig ondernomen worden als van patiënten bekend is dat bestaande risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen bij hen van toepassing zijn, wordt er niet pro-actief en gestructureerd gereageerd op medicijnontrouw en gaan te veel patiënten door de grote afstand niet trouw genoeg op controle in het transplantatiecentrum.

Wat gaat er gebeuren? De zorg gaat veel meer gebruikmaken van elektronische hulpmiddelen. Zo komt er een elektronisch patiëntendossier, waar zowel de arts in het transplantatiecentrum, de eigen nefroloog als de patiënt zelf in kunnen werken respectievelijk kijken. Daarnaast omvat het programma: teleconsulten door middel van videoverbinding, met de lokale nefroloog en de transplantatiearts samen; psychosomatische-psychosociale risicoassessments en zo nodig coaching van de patiënt bijvoorbeeld op het gebied van therapietrouw; een fysiek trainingsprogramma voor patiënten die daar bijvoorbeeld met het oog op risico voor hart- en vaatziekten baat bij hebben, dat vrij intensief begeleid wordt door sportartsen, ook via een trainingsapp. Patiënten krijgen ook tips voor sporten in hun eigen woonomgeving aangereikt. In het algemeen komt er meer aandacht voor jongeren die overstappen naar de nefroloog voor volwassenen.

Het project wordt gefinancierd met een innovatiebijdrage van het ministerie voor gezondheid.

sterren Gepubliceerd: maandag 30-01-2017
Bron: ntx360grad | Nog geen reacties
Huisdieren mogelijk bron van hepatitis E

Huisdieren zijn veel vaker dan gedacht besmet (geweest) met het virus dat hepatitis E veroorzaakt, en zouden daarmee wel eens een bron van besmetting voor mensen kunnen zijn. Dit is voor gezonde mensen over het algemeen niet gevaarlijk, maar kan dat wel zijn voor mensen die een verminderde afweer hebben, bijvoorbeeld getransplanteerden.

Vrij veel mensen hebben op enig moment in hun leven een infectie met het hepatitis E-virus, meestal niet ernstig. Maar wie een verminderde afweer heeft, bijvoorbeeld door de medicatie die transplantatiepatiënten gebruiken, kan er wel heel ziek van worden. Er zijn verschillende vormen van het virus: sommige komen alleen bij mensen voor, maar andere types circuleren ook onder wilde en gedomesticeerde dieren. De idee is dat mensen vooral besmet raken via varkens, of door (onvoldoende verhitte) varkenslever te eten. Maar Rotterdamse onderzoekers dachten dat er mogelijk nog een andere besmettingsweg is, omdat er zo veel mensen zijn die ooit besmet raken. Terwijl het virus niet makkelijk van mens tot mens wordt overgedragen.

Ze hebben, in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit, het bloed van honden, katten en paarden onderzocht. Daaruit blijkt dat 15 tot 20% van deze huisdieren antistoffen tegen het virus in het bloed heeft, en dus ooit besmet is geweest. Waarschijnlijk doordat er varkenslever verwerkt is in het voer.

Lees meer »

Wisselwerking: Social distancing nieuwe stijl »

Lachen is gezond. Ook in coronatijd is het belangrijk om te blijven lachen. Humor kan kracht geven bij stress en onzekerheid. Daarom een grappige column over social distancing op onverwachte wijze in de nieuwste Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). En verder: veel aandacht voor de impact van corona op nierpatiënten. Maar ook informatie over andere onderwerpen, zoals wat een podotherapeut voor dialyse- en diabetespatiënten kan betekenen.

Lees meer »

Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiŽnten »

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen. Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar.

Lees meer »


'Duitse transplantatiezorg kan veel beter'

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier