Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Daar bij die molen...

Door Ad Nooitgedagt 

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Een dialysereis naar Nederland blijkt geen sinecure, daar heb je echt geen storingen bij nodig. Nanny organiseert dit en heeft u reeds een en ander verteld. We verheugen ons danig op deze ontdekkingsreis na vijf en een half jaar 'ballingschap' en hebben daar al onze aandacht en tijd voor gereserveerd.

Maar..., onverhoeds maakte het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) mij, met 'scheve' beweringen en mededelingen, kopschuw voor ons 'waagstuk' en ook kwaad. De eerste zin luidt: 'U heeft in uw woonland recht op medische zorg voor rekening van Nederland'. Dan gaan mijn haren overeind: Amme hoela!

Deze 'welwillendheid' kost Nederland nul komma nul. Er worden gewoon maandelijks 'wettelijke bedragen' van mijn pensioen en AOW weggesluisd naar het CVZ. U kent de route: nominaal, inkomensafhankelijk én de AWBZ-premie. Frankrijk ontvangt hiervan een fractie en geen AWBZ-premies.

Lees toch nog even mee in dit CVZ-schrijven: 'Dat voor deze opbouw is gekozen betekent niet dat u voor de Zvw of AWBZ verzekerd bent'. ???? Naar ik inschat, verdient Nederland leuk aan onze onvrijwillige premieafdracht. Wij moeten ons hier namelijk ook nog voor ruim € 1800,- bijverzekeren omdat de gewone vergoedingen slechts 35% tot 65% van de onkosten dekken.

Via jarenlange processen is eindelijk een woonland-factor bevochten: een premiekorting naar rato van de vergoedingen alhier. Onze internationale verzekeringspas geeft ons in Nederland straks recht op een wettelijk pakket: onze declaraties daarvoor gaan naar AGIS. Maar die eigen bijdrage, waarvoor we in Frankrijk volledig verzekerd zijn, zijn we straks in Nederland mooi kwijt.

Zou Nederland werkelijk 'bijdragen', dan zie ik voor Zijne Excellentie Mark Rutte c.s. een 'crisis-lastenvermindering' en ambtenarenkrimp, door 'al die buitenlanders' gewoon in hun eigen sop gaar te laten koken, zoals vóór de wet van 2006. Een bewijs uit het ongerijmde voor een 'inverdien-regeling'?

Vanwaar anders dat heftige juridische verzet tegen de wereldwijde claims van, zich fors benadeeld wetende, expats. Het moet de topzware strijkstok zijn die men 'in deze moeilijke tijden' ongaarne uit handen geeft.

Helaas mag onze Stichting "Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden', opnieuw procederen.


De onderhavige rechterlijke vraag - die uiteraard(?) door het CVZ met 'nee' werd beantwoord - luidt: 'hebben de expatriats schade geleden door het in 2006 eenzijdig opzeggen van hun ziektekostenverzekeringen en het daarna ontbreken van een 'Nederland-waardige' keuze?'.

Nederland zou dan aansprakelijk zijn. De Stichting onderbouwde een nieuw financieel-steunverzoek daarom als volgt: '[...] zodat we onze rechtszaak niet wegens geldgebrek moeten afbreken, dat zou sommige politici teveel plezier doen'!

Ooit heeft, naar verluidt, een CVZ 'hoogwaardigheidsbekleder', zonder ooit aan ons te hebben gesnuffeld, opgemerkt: 'Die rijke buitenlandse stinkers kunnen best betalen'. En een Excellentie, ook bij geruchte, gromde: 'We zullen ze kapot procederen'!

Steeds vaker komt mij tegenwoordig Multatuli in gedachten, die verzuchtte: 'Er ligt een roofstaat aan de zee tussen Oostfriesland en de Schelde'. Hij vestigde destijds zijn hoop op: 'Koning Willem drie, Keizer van 't prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd...'; zouden de expats ooit bij Willem vier moeten aankloppen?

Dialyseren in Nederland blijkt dus geen sinecure, maar we laten ons de pret niet bederven. We willen koeien en molens zien!

à la prochaine,

Ad http://pagesperso-orange.fr/nanadno/

sterren Gepubliceerd: zaterdag 12-02-2011 | Nog geen reacties
Dialyses tellen

NierNieuws Column 'Enchanté !'

Het nieuwe jaar gaat gestaag zijn gang; we zijn al weer begin februari. En dan zit er dus alweer ruim een twaalfde deel van het jaar weggestopt achter onze rug. Hebt u het gemerkt? Snel hè? Die kalender van mijn farmaceut, waar ik vaste klant ben met al mijn ordonnances van SERENA, kan dus ook alweer voor ruim een twaalfde weg.

Ik heb het, misschien herinnert u het zich nog, ooit wel eens gehad over een boek van Douwe Draaisma - hoogleraar psychologie te Groningen - 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt'. Dit verhaal van mij is dus hoogstens een voorbereiding voor onze jongere collega's, die dit nog moeten ervaren. In het kort heb ik van Draaisma begrepen dat het op een bepaalde leeftijd gedeeltelijk de 'gewoonte' wordt die je dwars zit; alles wat je beleeft vermengt zich met al die soortgelijke herinneringen, vakanties, werk en dergelijke. Het wordt één grote brij die geen mijlpalen meer oplevert; heel anders dan vroeger op school waar iedere vrij weekend, vrije woensdagmiddag en iedere vakantie wél die mijlpaal was, waardoor het jaar - helaas voor ons toen - eindeloos duurde en er pas na heel lange tijd weer iets leuks gebeurde: je verjaardag, of eindelijk die vakantie (die toen overigens nog niet zo lang was al nu; althans dat staat me niet bij).

Lees meer »

NierNieuws column:
Père Noël contre la Dialyse
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' We waren door onze burgemeester op woensdag 3 december  uitgenodigd voor een Repas de Noel , dus kerstdiner. Voorzichtig gezegd, redelijk op tijd, als je bedenkt dat we eigenlijk deze dag en de volgende nodig hadden voor sinterklaasgedichten en de bijbehorend inkopen.

Lees meer »

NierNieuws column:
Schaalvergroting heeft goed uitgepakt
 »

NierNieuws Column 'Enchanté !' Sedert een aantal jaren maakt SERENA deel uit van een wereldwijde organisatie: DIAVERUM, aanwezig in achttien landen, waaronder voor zover ik weet niet Nederland. Men biedt 'revitaliserende' - oppeppende - vakantiereizen aan. Maar dat is meer een 'toetje'. Ons centrum is vooral lid geworden vanwege de grotere mogelijkheden voor samenwerking, gezamenlijke inkoop en ook gezamenlijk onderzoek in het belang van de dialysecliënten.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier