Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Blootstelling aan lood verhoogt risico op nierkanker

Door Merel Dercksen 

Hogere concentraties lood in het bloed verhogen niet alleen het risico op 'gewoon' nierfalen, maar ook op nierkanker. In elk geval onder Finse rokende mannen.

Robin Taylor Wilson van de faculteit geneeskunde van Pennsylvania State University vergeleek 154 mannen met een recent gestelde diagnose niercelcarcinoom, met 308 controlepersonen. Alle deelnemers waren Finse rokers die ingesloten waren in de Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study. Ze zijn gemiddeld twaalf (met kanker) en 18 (controlegroep) jaar gevolgd.

Het kwart van de deelnemers met de hoogste concentraties lood in het bloed, bleek twee keer zo vaak nierkanker te hebben als de 15 procent deelnemers met de laagste concentraties. Dit was na correctie voor verstorende factoren. Het aantal jaren dat iemand gerookt heeft, is bijvoorbeeld ook van invloed op het risico nierkanker te krijgen. Een hoog gehalte calcium in het bloed vertoonde daarentegen weer een verband met een lager risico op nierkanker. Maar het is niet zo, dat een hoge calciumspiegel het effect van veel lood opheft.

Wel bleek het zo te zijn dat bij de deelnemers die aan het begin van het grote preventieonderzoek lagere calciumspiegels hadden en in de loop van de tijd niercelcarcinoom kregen, de tijd tussen begin van het onderzoek en de diagnose korter was.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 17-01-2012
Bron: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention | Nog geen reacties
'Voor operatie nier koelen heeft geen zin'

Bij een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd, is het goed gebruik om die nier vooraf een aantal minuten te koelen, om weefselschade tegen te gaan. Uit Canadees onderzoek, gepresenteerd tijdens AUA Annual Meeting 2019, blijkt nu echter dat koelen geen effect heeft op het resultaat van de operatie.

Een operatie waarbij een gedeelte van een nier wordt verwijderd heet een partiële nefrectomie. Deze operatie wordt toegepast om nierkanker te behandelen, als de tumoren tenminste op een geschikte plaats zitten om de operatie uit te voeren. Tot nu toe is het goed gebruik om de nier voorafgaand aan de operatie te koelen, om de stofwisseling in de nier te vertragen, en daarmee weefselschade in de nier tegen te gaan. Van andere operaties is bekend dat koelen een positief effect heeft, dus de gedachte dat het nuttig is om voor een partiële nefrectomie ook te doen, is niet zo gek, hoewel het nog nooit experimenteel is onderzocht. Het koelen gebeurt door voorafgaand aan de operatie, na het afsluiten van de bloedtoevoer, een laag van 2 cm ijs rond de nier aan te brengen, en die na 10 minuten weer te verwijderen.

Het Canadese onderzoek had tot doel om uit te zoeken of het koelen voor een partiële nefrectomie nuttig was. De opzet was om zo dicht mogelijk bij een dubbelblind onderzoek te blijven als mogelijk, waarbij de uitvoerende artsen pas op het laatste moment te horen kregen of de nier was gekoeld of niet.

Lees meer »

Kans op nierfalen na operatie nierkanker verdubbeld »

Mensen met nierkanker bij wie beide nieren verwijderd worden, zijn als gevolg daarvan vanzelfsprekend nierpatiënt. Maar ook als maar een van de nieren geheel of zelfs gedeeltelijk uitgenomen wordt, is er een risico op nierfalen. Australische wetenschappers hebben uitgezocht hoe dit in de praktijk uitpakt. Het risico is klein maar aanwezig, en het maakt uit of de zieke nier helemaal verwijderd wordt, of dat een schoon deel kan blijven zitten.

Lees meer »

Oefennier uit 3D-printer maakt chirurg beter »

Tegenwoordig worden steeds meer operaties uitgevoerd met behulp van robotarmen, die door de chirurg bediend worden. Om het manipuleren van deze robotarmen tijdens een bepaalde operatie goed onder de knie te krijgen, moeten chirurgen voldoende trainen. Het trainen gebeurt in een trainingsomgeving, die een model van het te opereren orgaan bevat. Een Amerikaans model van een nier om een robot-ondersteunde gedeeltelijke nefrectomie uit te voeren, blijkt goed te voldoen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier