Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

Door Merel Dercksen 

Levende nierdonoren lopen op de lange termijn wel een verhoogd risico op nierfalen, als je ze vergelijkt met mensen net zo goed een nier hadden kunnen doneren, maar dat niet gedaan hebben. Dat schrijven Noorse onderzoekers op basis van hun studie, waarin ze levende nierdonoren nu eens niet vergeleken hebben met de algemene bevolking, maar met mensen die net zo gezond waren. Ondanks dat blijft het risico heel erg klein, het is dan ook geen reden om nierdonatie bij leven niet meer te promoten, schrijven ze.

Uit de meeste op dit moment beschikbare studies komt als resultaat dat mensen die bij leven een nier gedoneerd hebben geen verhoogd risico lopen op nierfunctieverlies of hart- en vaatziekten. Dat komt, wordt gedacht, doordat ze over het algemeen zeer gezond zijn; gezonder dan de gemiddelde bevolking waarmee ze in deze studies vergeleken worden. Ook is de periode waarover de donoren gevolgd worden in de meeste studies relatief kort.

Noorse onderzoekers hebben nu levende nierdonoren vergeleken met mensen die ook een nier hadden kunnen afstaan, als ze dat gewild hadden. Aan hun onderzoek namen 1.901 nierdonoren (donatie tussen 1963 en 2007) deel en 32.621 net zo gezonde controlepersonen.

Uit deze vergelijking blijkt dat het risico op overlijden licht verhoogd is voor donoren. Ook hart- en vaatziekten komen iets vaker voor. Maar het risico op eindstadium nierfalen blijkt bij degenen die nog maar een nier over hebben fors verhoogd: met een factor 11. 

Dit moet wel in perspectief gezien worden, schrijven de onderzoekers zelf ook: in de praktijk betekent dit dat van alle donoren in het onderzoek, er negen terminaal nierfalen ontwikkelden, na gemiddeld twintig jaar. Dat is niet veel op het aantal van 1.901 patiënten dat getransplanteerd kon worden. Ook blijkt dat de oorzaak ligt in immunologische nierziekte, wat de indruk wekt dat er erfelijke factoren zijn die een rol spelen. Het verhoogde risico op nierfalen bij donoren zou dan in mindere mate het gevolg zijn van de donatie.

Mensen die een nier gedoneerd hebben lopen op lange termijn wel een hoger risico op overlijden, hart- en vaatziekten en nierfalen, als je ze vergelijkt met even gezonde proefpersonen. Maar het absolute risico is nog steeds zodanig laag, dat de onderzoekers dit geen reden vinden om terughoudender met levende donatie te worden. In een begeleidend commentaar schrijven Neil Boudville en Amit Garg dat potentiële donoren hierop gewezen moeten worden. Ook denken ze dat de criteria voor donatie mogelijk aangepast moeten worden: bijvoorbeeld een betere nierfunctie bij een potentiële donor die zelf nog jong is en dus lang met zijn ene nier zal leven.

In het Erasmus MC loopt op dit moment een onderzoek naar de langetermijneffecten van levende nierdonatie, waarbij de onderzoekers proberen iedereen die ooit in het Erasmus MC een nier heeft afgestaan, in hun onderzoek op te nemen.

sterren Gepubliceerd: maandag 14-07-2014
Bron: Kidney International | Nog geen reacties
Engelse opt-out donorwet stap dichterbij

De Engelse politiek heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in de behandeling van het voorstel voor een nieuwe donorwet. Betrokkenen denken dat de wet over enkele maanden getekend kan worden.

Het wetsvoorstel gaat uit van veronderstelde toestemming voor donatie na overlijden, waarbij mensen die dat niet willen, dat moeten laten vastleggen. De Engelse wetgeving telt een heleboel stappen in zowel House of Commons (Tweede Kamer) als House of Lords (Eerste Kamer). Een jaar geleden was het voorstel toe aan de derde stap van vijf in het House of Commons, afgelopen vrijdag heeft de wet in het House of Lords de derde van eveneens vijf fases doorlopen. Deze derde stap heet Committee Stage; hierin wordt het voorstel zin voor zin doorgelopen en vragen de leden van het House advies aan deskundigen.

De volgende stap is een terugkoppeling, waarna opnieuw de wet doorgenomen wordt met de aangebrachte wijzigingen erin verwerkt. Anders dan in Nederland gaat het wetsvoorstel daarna weer terug naar het House of Commons, tenzij de Lords geen wijzigingen hebben aangebracht. Deze fase duurt meestal wel veel korter dan de eerste behandeling door het House of Commons.

Lees meer »

Vrij goede resultaten donatie na hartstilstand buiten ziekenhuis  »

Om het aantal beschikbare donornieren te vergroten, staan sommige landen transplantatie van donornieren na 'onverwachte circulatiestilstand' toe. Transplantatie is in zo'n geval complexer dan anders, en wordt daarom niet overal toegepast, maar bijvoorbeeld wel in Spanje en Nederland. Uit recent Spaans onderzoek blijkt dat het gebruik van donornieren na een onverwachte circulatiestilstand acceptabele resultaten oplevert.

Lees meer »

Symposium als eerbetoon aan levende donoren »

Op 16 januari promoveert Marco van Londen in Groningen op een onderzoek dat eraan moet bijdragen dat levende nierdonatie nog veiliger wordt. Voorafgaand aan de plechtigheid organiseert het UMCG een klein symposium over levende donatie. Van Londen ziet het liefst veel patiënten en levende donoren komen, want: 'de promotie is niet alleen de bekroning van mijn onderzoek, maar ook een eerbetoon aan alle levende donoren'.

Lees meer »


Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier