Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

Door Merel Dercksen 

Levende nierdonoren lopen op de lange termijn wel een verhoogd risico op nierfalen, als je ze vergelijkt met mensen net zo goed een nier hadden kunnen doneren, maar dat niet gedaan hebben. Dat schrijven Noorse onderzoekers op basis van hun studie, waarin ze levende nierdonoren nu eens niet vergeleken hebben met de algemene bevolking, maar met mensen die net zo gezond waren. Ondanks dat blijft het risico heel erg klein, het is dan ook geen reden om nierdonatie bij leven niet meer te promoten, schrijven ze.

Uit de meeste op dit moment beschikbare studies komt als resultaat dat mensen die bij leven een nier gedoneerd hebben geen verhoogd risico lopen op nierfunctieverlies of hart- en vaatziekten. Dat komt, wordt gedacht, doordat ze over het algemeen zeer gezond zijn; gezonder dan de gemiddelde bevolking waarmee ze in deze studies vergeleken worden. Ook is de periode waarover de donoren gevolgd worden in de meeste studies relatief kort.

Noorse onderzoekers hebben nu levende nierdonoren vergeleken met mensen die ook een nier hadden kunnen afstaan, als ze dat gewild hadden. Aan hun onderzoek namen 1.901 nierdonoren (donatie tussen 1963 en 2007) deel en 32.621 net zo gezonde controlepersonen.

Uit deze vergelijking blijkt dat het risico op overlijden licht verhoogd is voor donoren. Ook hart- en vaatziekten komen iets vaker voor. Maar het risico op eindstadium nierfalen blijkt bij degenen die nog maar een nier over hebben fors verhoogd: met een factor 11. 

Dit moet wel in perspectief gezien worden, schrijven de onderzoekers zelf ook: in de praktijk betekent dit dat van alle donoren in het onderzoek, er negen terminaal nierfalen ontwikkelden, na gemiddeld twintig jaar. Dat is niet veel op het aantal van 1.901 patiënten dat getransplanteerd kon worden. Ook blijkt dat de oorzaak ligt in immunologische nierziekte, wat de indruk wekt dat er erfelijke factoren zijn die een rol spelen. Het verhoogde risico op nierfalen bij donoren zou dan in mindere mate het gevolg zijn van de donatie.

Mensen die een nier gedoneerd hebben lopen op lange termijn wel een hoger risico op overlijden, hart- en vaatziekten en nierfalen, als je ze vergelijkt met even gezonde proefpersonen. Maar het absolute risico is nog steeds zodanig laag, dat de onderzoekers dit geen reden vinden om terughoudender met levende donatie te worden. In een begeleidend commentaar schrijven Neil Boudville en Amit Garg dat potentiële donoren hierop gewezen moeten worden. Ook denken ze dat de criteria voor donatie mogelijk aangepast moeten worden: bijvoorbeeld een betere nierfunctie bij een potentiële donor die zelf nog jong is en dus lang met zijn ene nier zal leven.

In het Erasmus MC loopt op dit moment een onderzoek naar de langetermijneffecten van levende nierdonatie, waarbij de onderzoekers proberen iedereen die ooit in het Erasmus MC een nier heeft afgestaan, in hun onderzoek op te nemen.

sterren Gepubliceerd: maandag 14-07-2014
Bron: Kidney International | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier