Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

Door Merel Dercksen 

Levende nierdonoren lopen op de lange termijn wel een verhoogd risico op nierfalen, als je ze vergelijkt met mensen net zo goed een nier hadden kunnen doneren, maar dat niet gedaan hebben. Dat schrijven Noorse onderzoekers op basis van hun studie, waarin ze levende nierdonoren nu eens niet vergeleken hebben met de algemene bevolking, maar met mensen die net zo gezond waren. Ondanks dat blijft het risico heel erg klein, het is dan ook geen reden om nierdonatie bij leven niet meer te promoten, schrijven ze.

Uit de meeste op dit moment beschikbare studies komt als resultaat dat mensen die bij leven een nier gedoneerd hebben geen verhoogd risico lopen op nierfunctieverlies of hart- en vaatziekten. Dat komt, wordt gedacht, doordat ze over het algemeen zeer gezond zijn; gezonder dan de gemiddelde bevolking waarmee ze in deze studies vergeleken worden. Ook is de periode waarover de donoren gevolgd worden in de meeste studies relatief kort.

Noorse onderzoekers hebben nu levende nierdonoren vergeleken met mensen die ook een nier hadden kunnen afstaan, als ze dat gewild hadden. Aan hun onderzoek namen 1.901 nierdonoren (donatie tussen 1963 en 2007) deel en 32.621 net zo gezonde controlepersonen.

Uit deze vergelijking blijkt dat het risico op overlijden licht verhoogd is voor donoren. Ook hart- en vaatziekten komen iets vaker voor. Maar het risico op eindstadium nierfalen blijkt bij degenen die nog maar een nier over hebben fors verhoogd: met een factor 11. 

Dit moet wel in perspectief gezien worden, schrijven de onderzoekers zelf ook: in de praktijk betekent dit dat van alle donoren in het onderzoek, er negen terminaal nierfalen ontwikkelden, na gemiddeld twintig jaar. Dat is niet veel op het aantal van 1.901 patiënten dat getransplanteerd kon worden. Ook blijkt dat de oorzaak ligt in immunologische nierziekte, wat de indruk wekt dat er erfelijke factoren zijn die een rol spelen. Het verhoogde risico op nierfalen bij donoren zou dan in mindere mate het gevolg zijn van de donatie.

Mensen die een nier gedoneerd hebben lopen op lange termijn wel een hoger risico op overlijden, hart- en vaatziekten en nierfalen, als je ze vergelijkt met even gezonde proefpersonen. Maar het absolute risico is nog steeds zodanig laag, dat de onderzoekers dit geen reden vinden om terughoudender met levende donatie te worden. In een begeleidend commentaar schrijven Neil Boudville en Amit Garg dat potentiële donoren hierop gewezen moeten worden. Ook denken ze dat de criteria voor donatie mogelijk aangepast moeten worden: bijvoorbeeld een betere nierfunctie bij een potentiële donor die zelf nog jong is en dus lang met zijn ene nier zal leven.

In het Erasmus MC loopt op dit moment een onderzoek naar de langetermijneffecten van levende nierdonatie, waarbij de onderzoekers proberen iedereen die ooit in het Erasmus MC een nier heeft afgestaan, in hun onderzoek op te nemen.

sterren Gepubliceerd: maandag 14-07-2014
Bron: Kidney International | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Bij gelijke gezondheid meer kans op nierfalen na donatie

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier