Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Big Data' gaat aanpak nierziekten drastisch veranderen

Door Vincent van Loenen 

De laatste jaren is het fenomeen Big Data†zich aan het manifesteren. Naar het zich laat aanzien is dit een van de grote innovatieve ontwikkelingen van deze periode. De steeds groter wordende computercapaciteit en de ontsluiting van talloze informatiebronnen levert nieuwe mogelijkheden om grote hoeveelheden gegevens, van verschillende bronnen, te onderzoeken en conclusies te trekken.

Traditioneel wordt de omvang van medisch wetenschappelijk onderzoek met patiŽntengegevens beperkt tot maar enkele bronnen. Denk aan medicatie, laboratoriumgegevens, interviews, uitkomsten van lichamelijk onderzoek. Ook het aantal betrokken patiŽnten is meestal beperkt tot een paar honderd tot enkele duizenden. Ook bij bevolkingsonderzoek naar de kenmerken van ziektebeelden is de hoeveelheid gegevens beperkt. Maar met de aanpak via Big Data kunnen gigantische aantallen patiŽnten, maar ook gezonde personen, met elkaar vergeleken worden op nagenoeg ieder vlak.

Wat verstaan we onder Big Data
Het gaat bij Big Data om drie factoren: de hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt en de diversiteit van de data. Tegenwoordig delen we zowat alles met elkaar, via het internet, Twitter, Youtube, discussiefora, GPS,†Open Data, wetenschappelijke publicaties van alle online bronnen; ziekenhuizen en zorgverzekeraars publiceren hun statistieken, van apotheken kun je data over medicijngebruik verzamelen, etc. De hoeveelheid informatie die hier klaarligt, is schier onuitputtelijk.

Wat nu als we al die informatie zouden kunnen gebruiken voor statistisch onderzoek? Plotseling worden dan trends zichtbaar die voordien verborgen bleven. Eigenlijk kunnen we dan het bos gaan zien in plaats van voorheen alleen de losse bomen.

Griepgolven voorspellen
Met Big Data kun je griepgolven voorspellen, vertelt Sander Klous, consultant op het gebied van Big Data bij KPMG op†BNR Nieuwsradio. ĎAls je weet waar een griephaard zich bevindt, en als je met locatiegegevens van telefoons weet wie daar is geweest en waar die mensen naartoe zijn gereisd, dan kun je voor een locatie griep voorspellen. En dat kan doordat we meer gegevens bijhouden en doordat de analysemethodes krachtiger zijn geworden.'

Beter onderzoek
Epidemioloog Mireille Broeders, verbonden aan het UMC Sint Radboud ziekenhuis, wil Big Data inzetten voor een beter onderzoek naar borstkanker. Data over DNA, drinkgewoontes, zwangerschappen, overgewicht: als ze die data kan verzamelen, koppelen en analyseren, kan ze risicoprofielen gaan onderscheiden. ĎHierdoor is het straks mogelijk om groepen vrouwen die minder risico lopen ook minder vaak op te roepen,í vertelt ze†op†BNR Nieuwsradio.

Volgens onderzoek van McKinsey & Company zou er in de behandeling en onderzoek van kanker zelfs een revolutie gaan komen door het gebruik van Big Data (The 'big dataí revolution in healthcare, McKinsey & Company)*.

Diabetes
In Duitsland heeft onlangs Sanofi, de producent van Lantus, een soort insuline, een Big Data onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het middel. Dit omdat het in eerste instantie werd geweigerd door verzekeraars. Als uitkomst kon Sanofi aantonen, dat Lantus 17% effectiever was en de noodzaak voor het gebruik van conventionele therapieŽn aanzienlijk kon vertragen. Nu heeft Sanofi overeenkomsten gesloten met meer dan 150 zorgverzekeraars in Duitsland, waarbij 90% van de bevolking is aangesloten.

Nierziekten
Het United States Renal Data System (USRDS) verzamelt, bewaart en bestudeert een groot aantal gegevens van patiŽnten met end-stage renal disease (ESRD). USRDS werkt nauw samen met Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), the United Network for Organ Sharing (UNOS) en ESRD networks, waarbij hun datasets onderling beschikbaar zijn om kennis over en behandeling van ESRD met grote stappen te verbeteren. Het gaat hier om tienduizenden patiŽnten en een onoverzienbare hoeveelheid aan informatie.†

De nadelen
Er kleven ook potentiele risicoís aan Big Data, zoals het beschermen van de privacy. Als er zoveel van zoveel, weliswaar anonieme, personen onderzocht wordt, zou de zorgverzekeraar misschien bepaalde risicogroepen gaan uitsluiten of alleen aannemen tegen hogere premies. Dergelijke discussies hebben de laatste jaren al plaatsgevonden, denk aan de rokers. Als er verkeerde conclusies worden getrokken, omdat verkeerde gegevens met elkaar worden vergeleken, zullen de nadelige gevolgen daarvan ook grotere gevolgen kunnen hebben.

* Peter Groves Basel, Kayyali David, Knott Steve Van Kuiken, The 'big data' revolution in healthcare January 2013, McKinsey & Company

sterren Gepubliceerd: dinsdag 18-06-2013 | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier