Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Antwoorden kamervragen over orgaandonatie missen de kern van de zaak

De Opvatting van Yvette van der Schaaf

Gisteren heeft demissionair minister Schippers geantwoord op de aanvullende kamervragen van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) over de bedroevende situatie rond orgaandonatie. Daarbij gaat Schippers slechts ten dele in op de letter van die vragen en besteedt nauwelijks aandacht aan de strekking daarvan.

Reden achterblijvend aantal transplantaties
Op de vraag naar de reden dat de resultaten uit orgaandonatie achterblijven bij de doelstelling uit het Masterplan (25% stijging, van 635 naar 800 postmortale transplantaties in 2013) luidt het antwoord dat het aantal transplantaties over de drie jaar tot en met 2011 met niet meer dan 5,5% procent is gestegen, omdat het aantal donaties op gelijk niveau blijft. Waar het hier natuurlijk in feite om gaat is welke tegenvallende omstandigheden hebben geleid tot de stagnatie in het aantal (postmortale) orgaandonaties. Maar daar gaat de minister niet verder op in.

Concrete meetbare doelstellingen en meetmomenten
Op de vraag of de minister bereid is om een concreet stappenplan te maken en daaraan concrete doelstellingen en meetmomenten te verbinden, verwijst zij naar haar eerdere brieven uit de tweede helft van 2011. Daarin staat onder meer dat het kabinet vasthoudt aan de eerder gestelde ambitie om het aantal transplantaties te doen toenemen, zonder dat verder te concretiseren met behulp van meetbare doelstellingen en meetmomenten. Meer algemeen geeft Schippers in één van die brieven wel aan dat het hier een veranderingsproces betreft en dat dergelijke processen tijd nodig hebben. Impliciet antwoordt zij dus ontkennend.

Compleet beeld wachtlijst
De minister geeft aan het weinig zinvol te vinden om patiënten als wachtenden aan te merken terwijl zij dat feitelijk niet zijn, omdat zij geen transplantatie kunnen ondergaan. Maar het gaat hier wel degelijk om geregistreerde wachtlijstpatiënten. Alleen zijn die op een bepaald moment tijdelijk niet transplantabel, soms alleen maar door een griepje of een verre vakantiereis. Een ouder advies van de Ministers van de Council of Europe (Rec(2001)5, adopted by the Committee of Ministers on 7 march 2001) stelt ook duidelijk dat periodiek inzicht moet worden gegeven in het totaal aantal geregistreerde wachtlijstpatiënten. En in de huidige praktijk wijkt Nederland daar dus vanaf. De minister bevestigt dat zij deze ongewenste praktijk onderschrijft.

Wachtlijst algemeen
Op verschillende vragen over de wachtlijst verwijst de minister onder meer naar haar antwoord op eerdere vragen van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarin zij onder meer heeft aangegeven dat de wachtlijst geen goede graadmeter is voor de bereikte resultaten op het gebied van orgaantransplantatie.

ADR
Op de vraag of de huidige teleurstellende resultaten aanleiding geven tot heroverweging van invoering van het ADR, antwoordt de minister ontkennend. Met verwijzing naar een brief van meer dan een jaar geleden, waarin zij met name stelt dat dit een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht zou zijn, die alleen valt te rechtvaardigen als die ontegenzeggelijk een aanzienlijke toename van het aantal donoren oplevert. Het gebrek aan wezenlijke vooruitgang in 2011 heeft de minister kennelijk niet tot andere gedachten gebracht.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 08-05-2012
Bron: overheid.nl | Nog geen reacties
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier