Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Amerikanen verwachten dat vergoeding aantal levende nierdonoren verhoogt

Door Redactie NierNieuws 

Moet je nou wel of niet starten met een proef waarin je levende nierdonoren betaalt? In JAMA Surgery verscheen niet zo lang geleden een artikel waarvan de conclusie is: wel doen. Maar niet iedereen denkt daar zo over.

De Amerikaanse auteurs van deze studie hebben ruim 1000 Amerikanen opgebeld en hen gevraagd of ze bereid zouden zijn een nier af te staan. Daarnaast vroegen ze wat het effect van een betaling van 50.000 dollar (€ 44.000) hierop zou zijn.

Aan de telefoon zei het grootste deel, dat ze wel een nier zouden willen afstaan en dat het niet uitmaakt aan wie. De vergoeding zou een eveneens grootste deel van de ondervraagden alleen maar meer genegen maken om te doneren. De conclusie is dan ook dat de wet- en regelgeving zo aangepast moet worden dat hier tests mee gestart kunnen worden, omdat er wellicht duizenden levens mee gered kunnen worden.

De Volkskrant schreef erover, net als aardig wat Amerikaanse media. Maar je moet dit onderzoek niet te serieus nemen, zegt dr. Erwin Kompanje, klinisch geneticus, in een interview in diezelfde Volkskrant. 'Het is niet duidelijk of de mensen die gebeld zijn op de hoogte zijn van de gevolgen van bijvoorbeeld een niertransplantatie. Mensen vinden orgaandonatie vaak een 'fantastisch idee', maar dan wel met de organen van de buurman.'

Daarnaast zijn er partijen in het nierveld die bang zijn dat (familie)donoren die nu om niet geven, afhaken. Ook die trend is in beperkte mate te zien in het Amerikaanse onderzoek: 9% zei 'negatief beïnvloed' te zullen worden door een betaling voor nierdonatie. 

Of er in Nederland een proef gaat komen met betaing voor donatie, is nog maar de vraag. Wellicht moeten we eerst eens afwachten wat de resultaten in de Verenigde Staten zijn - mocht het er daar wel van komen. Al zullen we dan natuurlijk het debat krijgen of die resultaten wel zomaar op Nederland toepasbaar zijn.

sterren Gepubliceerd: woensdag 06-04-2016 | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, ÷verum
    11-04-2016 10:57

    Er is een groot verschil tussen kopen en betalen tegenover vergoeding van de kosten. Het zou mijns inziens een goede zaak zijn om de gemiddelde kosten van de donor te berekenen en dit voortaan als kostenvergoeding aan te bieden. (Misschien gebeurt dit hier en daar al?)

  • Louis Ekas, Franeker
    10-04-2016 09:59

    Mijn stellige mening is dat er in ons land (nog) niet gestart moet worden met een proef waarin je levende nierdonoren betaalt. Dat er te weinig postmortale donornieren zijn weten we, dat het daaraan gekoppelde ADR er niet zal komen weten we bijna, maar wat we niet weten is hoe groot het onbenut donorpotentieel in Nederland is. Pas als Šlles uit de kast is getrokken om hier een betrouwbaar beeld van te krijgen en vervolgens levende nierdonoren beter voorgelicht, begeleid en gefaciliteerd gaan worden, zou dit paardenmiddel overwogen kunnen/moeten worden indien daarna blijkt dat het tekort aan donornieren alsnog blijft bestaan. Ik denk dat het zo ver niet hoeft te komen als de overtuiging maar groeit dat we het in de toekomst toch echt van de levende donoren moeten hebben.
Oproep: Doneer 1 minuut

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'.

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Een van de gezichten van de campagne is Bregje uit Zeewolde, zij is erfelijk belast met cystenieren en staat na een geslaagde levertransplantatie nu op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dit heeft grote impact op haar gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Ook Olaf en Bram uit Sleen spreken zich uit. Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »


Amerikanen verwachten dat vergoeding aantal levende nierdonoren verhoogt

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier