Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Amerikanen verwachten dat vergoeding aantal levende nierdonoren verhoogt

Door Redactie NierNieuws 

Moet je nou wel of niet starten met een proef waarin je levende nierdonoren betaalt? In JAMA Surgery verscheen niet zo lang geleden een artikel waarvan de conclusie is: wel doen. Maar niet iedereen denkt daar zo over.

De Amerikaanse auteurs van deze studie hebben ruim 1000 Amerikanen opgebeld en hen gevraagd of ze bereid zouden zijn een nier af te staan. Daarnaast vroegen ze wat het effect van een betaling van 50.000 dollar (€ 44.000) hierop zou zijn.

Aan de telefoon zei het grootste deel, dat ze wel een nier zouden willen afstaan en dat het niet uitmaakt aan wie. De vergoeding zou een eveneens grootste deel van de ondervraagden alleen maar meer genegen maken om te doneren. De conclusie is dan ook dat de wet- en regelgeving zo aangepast moet worden dat hier tests mee gestart kunnen worden, omdat er wellicht duizenden levens mee gered kunnen worden.

De Volkskrant schreef erover, net als aardig wat Amerikaanse media. Maar je moet dit onderzoek niet te serieus nemen, zegt dr. Erwin Kompanje, klinisch geneticus, in een interview in diezelfde Volkskrant. 'Het is niet duidelijk of de mensen die gebeld zijn op de hoogte zijn van de gevolgen van bijvoorbeeld een niertransplantatie. Mensen vinden orgaandonatie vaak een 'fantastisch idee', maar dan wel met de organen van de buurman.'

Daarnaast zijn er partijen in het nierveld die bang zijn dat (familie)donoren die nu om niet geven, afhaken. Ook die trend is in beperkte mate te zien in het Amerikaanse onderzoek: 9% zei 'negatief beïnvloed' te zullen worden door een betaling voor nierdonatie. 

Of er in Nederland een proef gaat komen met betaing voor donatie, is nog maar de vraag. Wellicht moeten we eerst eens afwachten wat de resultaten in de Verenigde Staten zijn - mocht het er daar wel van komen. Al zullen we dan natuurlijk het debat krijgen of die resultaten wel zomaar op Nederland toepasbaar zijn.

sterren Gepubliceerd: woensdag 06-04-2016 | Reacties (2)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • Jos Sparreboom, ÷verum
    11-04-2016 10:57

    Er is een groot verschil tussen kopen en betalen tegenover vergoeding van de kosten. Het zou mijns inziens een goede zaak zijn om de gemiddelde kosten van de donor te berekenen en dit voortaan als kostenvergoeding aan te bieden. (Misschien gebeurt dit hier en daar al?)

  • Louis Ekas, Franeker
    10-04-2016 09:59

    Mijn stellige mening is dat er in ons land (nog) niet gestart moet worden met een proef waarin je levende nierdonoren betaalt. Dat er te weinig postmortale donornieren zijn weten we, dat het daaraan gekoppelde ADR er niet zal komen weten we bijna, maar wat we niet weten is hoe groot het onbenut donorpotentieel in Nederland is. Pas als Šlles uit de kast is getrokken om hier een betrouwbaar beeld van te krijgen en vervolgens levende nierdonoren beter voorgelicht, begeleid en gefaciliteerd gaan worden, zou dit paardenmiddel overwogen kunnen/moeten worden indien daarna blijkt dat het tekort aan donornieren alsnog blijft bestaan. Ik denk dat het zo ver niet hoeft te komen als de overtuiging maar groeit dat we het in de toekomst toch echt van de levende donoren moeten hebben.
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Amerikanen verwachten dat vergoeding aantal levende nierdonoren verhoogt

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier