Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aantal orgaandonaties na overlijden in KroatiŽ verdubbeld

Door Yvette van der Schaaf 

In Kroatië is de afgelopen twee jaar het aantal postmortale orgaandonoren verdubbeld. Dat bedraagt nu 28,7 per miljoen inwoners, hetzelfde niveau als in Spanje, Portugal en België. De wachtlijst voor nierpatiënten is daardoor in die twee jaar bijna gehalveerd. Het percentage familieweigeringen ligt zeer laag, rond de 20%.

In Kroatië geldt al sinds 1988 een geenbezwaarsysteem. De sterke groei van het aantal orgaandonaties is van veel recenter datum. Die is vooral te danken aan een succesvolle combinatie van Europese 'best practices'. Qua opzet van de organisatie rond orgaandonatie is dat het 'Spaanse model'. Ook vindt sinds 2004 uitwisseling plaats met het nabij gelegen Italië van levers voor patiënten met een hoge urgentie. Men onderzoekt mogelijkheden voor uitbreiding van deze uitwisseling naar andere kwetsbare groepen: kinderen, gesensibiliseerde nierpatiënten en patiënten die wachten op meerdere organen tegelijk.

Ook maakt Kroatië sinds 2007 deel uit van Eurotransplant. Door toepassing van de weldoordachte Eurotransplant-normen zijn met name de procedures rond toewijzing van organen aanzienlijk verbeterd. Ook worden minder snel aangeboden organen, om de verkeerde redenen, geweigerd. Daarmee is een effectievere aanwending van het beschikbare (schaarse) potentieel bereikt. De laboratoria voor weefseltypering en HLA matching zijn eveneens beter toegerust.

Het aantal levende donoren varieert, maar ligt onder de 5 per miljoen inwoners. De huidige wetgeving in Kroatië voorziet niet in donatie na hartdood (NHB). Daar liggen dus mogelijkheden voor verdere groei.

sterren Gepubliceerd: zondag 11-03-2012
Bron: Action taken to boost Donor rate in Croatia | Nog geen reacties
De maatschappelijk werker is er voor iedereen

In de eerste gesprekken die medisch maatschappelijk werker Laura Haasdijk met patiŽnten voert vragen mensen zich af waarom ze naar de maatschappelijk werker moeten. Het voelt alsof er iets met ze aan de hand is. Terwijl het maatschappelijk werk tot het standaard aanbod hoort bij een nierziekte, net zoals de diŽtiste, verpleegkundige en de dokter. Onlangs hebben de maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in de nefrologie hun visie op wat zij doen en hoe ze willen werken vastgelegd in de zogeheten kwaliteitsstandaarden. Deze zijn voor iedereen gratis te downloaden.

'Het kost altijd eventjes, misschien wel een paar gesprekjes, voordat mensen gaan ervaren wat maatschappelijk werk kan betekenen. Je hebt heel vaak een klein stukje weerstand te overwinnen,' vertelt Haasdijk. Zij werkt in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is voorzitter van de Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie. Haar werk is eigenlijk tweeledig, zo legt ze dat aan patiŽnten uit. Een nierziekte heeft heel veel invloed op je gewone leven. Een maatschappelijk werker kan je op weg helpen met praktische dingen, en ook psychosociale ondersteuning bieden.

Lees meer »

De regie over je leven krijgen kan je leren »

De regie over je leven met een chronische ziekte krijgen, dat kan je leren. Zelfmanagement is het toverwoord.

Lees meer »

Andreas Vesalius en zijn fascinatie voor de nier »

In de 16e eeuw was de medische wetenschap nog steeds gebaseerd op de wijsheid van de klassieke oudheid. Wetenschappers uit dit verre verleden bepaalden nog altijd hoe er over het menselijk lichaam werd gedacht. Ruim 2000 jaar lang waren de bevindingen van Aristoteles over de medische wetenschap onbetwist. Hoewel Aristoteles en later zijn volgeling Galenus (Grieks/Romeins arts 129-199 n.Chr.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier