Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aantal donorregistraties stijgt nauwelijks meer

Door Redactie NierNieuws 

Volgens het CBS is er vrijwel geen stijging te zien in het aantal registraties van orgaandonoren. Iets minder dan een kwart van de Nederlanders stond in 2015 als orgaandonor geregistreerd en dat is maar weinig meer dan in het voorgaande jaar. Dit ondanks alle inspanningen van de overheid om dat aantal met behulp van onder andere brieven aan achttienjarigen en een speciale donorweek te doen toenemen.

Vrouwen zijn vaker bereid hun organen of weefsel te doneren dan mannen, zegt het CBS. Van de Nederlandse vrouwen heeft 43 procent zich ingeschreven. Dat zijn 3,2 miljoen vrouwen, van wie er bijna 2 miljoen toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie. Bij mannen liggen de verhoudingen anders. In 2015 waren 2,6 miljoen mannen ingeschreven in het donorregister (36 procent). Van hen gaven 1,6 miljoen toestemming voor orgaandonatie.

Ook leeftijd speelt een rol. Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aandeel ingeschrevenen toe. Althans tot de leeftijd van 65 jaar, daarna neemt dit weer af. Van de 12- tot 25-jarigen is 17 procent geregistreerd en geeft 12 procent toestemming. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, van wie slechts een klein deel de organen ter beschikking stelt.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 05-01-2016 | Nog geen reacties
Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt. Tijdens de eerste ochtend van het jaarlijkse Bootcongres van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, kregen de deelnemers een toelichting op de veranderingen en op de drempels en uitdagingen die met de nieuwe wet samenhangen.

Op de achtergrond wordt een nieuwe ICT-systeem gebouwd, dat volgens Lili Guo van het ministerie van VWS op schema ligt. Vanaf 1 juli krijgt iedere Nederlander van 18 jaar of ouder, die nog niets heeft laten vastleggen over al dan niet donor willen zijn, een brief met het verzoek iets te registreren. Wie daar niet op reageert, krijgt een tweede brief met hetzelfde verzoek. Inwoners die niets laten vastleggen, worden geregistreerd als iemand die geen bezwaar heeft tegen donatie. Ook daarover krijgt de betrokkene weer een brief.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »


Aantal donorregistraties stijgt nauwelijks meer

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier