Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aantal donorregistraties stijgt nauwelijks meer

Door Redactie NierNieuws 

Volgens het CBS is er vrijwel geen stijging te zien in het aantal registraties van orgaandonoren. Iets minder dan een kwart van de Nederlanders stond in 2015 als orgaandonor geregistreerd en dat is maar weinig meer dan in het voorgaande jaar. Dit ondanks alle inspanningen van de overheid om dat aantal met behulp van onder andere brieven aan achttienjarigen en een speciale donorweek te doen toenemen.

Vrouwen zijn vaker bereid hun organen of weefsel te doneren dan mannen, zegt het CBS. Van de Nederlandse vrouwen heeft 43 procent zich ingeschreven. Dat zijn 3,2 miljoen vrouwen, van wie er bijna 2 miljoen toestemming hebben gegeven voor orgaandonatie. Bij mannen liggen de verhoudingen anders. In 2015 waren 2,6 miljoen mannen ingeschreven in het donorregister (36 procent). Van hen gaven 1,6 miljoen toestemming voor orgaandonatie.

Ook leeftijd speelt een rol. Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aandeel ingeschrevenen toe. Althans tot de leeftijd van 65 jaar, daarna neemt dit weer af. Van de 12- tot 25-jarigen is 17 procent geregistreerd en geeft 12 procent toestemming. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, van wie slechts een klein deel de organen ter beschikking stelt.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 05-01-2016 | Nog geen reacties
Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+.

Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie. In Nederland koos de eerste patiënt er in 2012 voor om zijn organen ter beschikking te stellen na euthanasie. Vanwege eventuele ethische en juridische obstakels werd in de jaren daarna terughoudendheid in acht genomen. In 2015 leidde de wens van een man uit Nijmegen de na euthanasie zijn nieren wilde afstaan, en de reactie van ziekenhuizen daarop, nog tot veel commotie. Daarom stelden het Maastricht UMC+ en het Erasmus MC in dat jaar een gezamenlijke handreiking op voor de procedure. Twee jaar later werd een landelijke richtlijn aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels hebben bijna zestig mensen gekozen voor orgaandonatie na euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »

Risico op hoge bloeddruk stijgt na nierdonatie »

Donoren van een nier lopen een hoger risico hypertensie te ontwikkelen dan vergelijkbare, gezonde niet-donoren. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd aan de Johns Hopkins universiteit (Baltimore, VS, iets ten noordoosten van Washington DC). De onderzoekers bekeken de gegevens van 1295 levende donoren, gemiddeld 6 jaar na hun nierdonatie, en zetten die af tegen de gegevens van 8233 gezonde niet-donoren.

Lees meer »


Aantal donorregistraties stijgt nauwelijks meer

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier