Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aantal donoren hoger dan ooit maar nog steeds onvoldoende

Door Redactie NierNieuws 

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft haar jaarverslag 2014 gepresenteerd. Vol juichende cijfers en superlatieven: 'In 2014 stonden 271 mensen na overlijden organen af voor transplantatie, het hoogste aantal orgaandonoren ooit. Ook is 2014 het zesde jaar op rij waarin Nederland meer orgaandonoren telt. Het aantal orgaantransplantaties in 2014 was 785, een toename van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor.'

De NTS ziet dat de onderdelen uit het Masterplan Orgaandonatie die wel zijn ingevoerd, hun vruchten beginnen af te werpen. Het gaat daarbij om de landelijke invoering van een nieuwe donatiestructuur in ziekenhuizen, en de inzet van Zelfstandige Uitnameteams (ZUTs). Minister Schippers van Volksgezondheid besloot deze projecten dan ook te verlengen. Zoals bekend heeft de gedeeltelijke invoering van het Masterplan ook maar tot een gedeelte van de gewenste stijging van het aantal transplantaties geleid. Maar de totaalcijfers die de NTS nu biedt, tonen onmiskenbaar een stijgende trend over de afgelopen paar jaar. Bernadette Haase, directeur van de NTS, nuanceert wel in een begeleidend persbericht: 'We weten nog niet zeker of er nu sprake is van een trendmatige stijging van het aantal donoren.

Iets meer nieren
Wat nieren betreft lijkt er over de afgelopen vier jaar een lichte stijging te zijn van het aantal transplantaties, en een afname van de wachtlijst. Op 31 december 2014 stonden daar 650 patiënten op. Dit zal in elk geval deels te danken zijn aan een toenemend aantal donoren. Maar de laatste twee jaar is er ook een sterke stijging te zien in het aantal nierpatiënten dat van de wachtlijst verdwijnt, terwijl ze niet getransplanteerd zijn, niet overleden zijn en ook niet zodanig in conditie veranderen dat een transplantatie niet meer nodig of niet meer mogelijk is.

Wisselend beeld
Voor nieren geldt verder dat meer dan de helft van de donororganen afkomstig is van levende donoren en dat deze transplantaties niet zijn opgenomen in de 785 uit het persbericht: dat gaat alleen over postmortale transplantaties. Ook het aantal levende nierdonoren stijgt elk jaar. De meest voorkomende relatie bij levende nierdonatie is dat de donor de partner is van de ontvanger. De cijfers over de koppels die zijn opgenomen in het cross-overniertransplantatie programma laten een wisselend beeld zien over de afgelopen jaren. 

Non-heart-beating donoren
De afgelopen jaren is er vooral een grote toename geweest in het aantal nieren van overleden donoren van wie het hart heeft stilgestaan: non-heart-beating. In 2014 leek deze stijging tot een einde gekomen, maar in de eerste maanden van 2015 is alweer een toename te zien ten opzichte van 2014. Ook het aantal niertransplantaies met een levende donor is iets toegenomen vergeleken met de eerste vier maanden van vorig jaar.

Het volledige jaarverslag is hier te downloaden.

sterren Gepubliceerd: donderdag 28-05-2015 | Nog geen reacties
Implementatie nieuwe donorwet uitgesteld om corona

De nieuwe donorwet zal, zoals gepland, vanaf 1 juli dit jaar van kracht zijn. Maar het aanschrijven van mensen die nog niets hebben laten vastleggen, wordt met twee maanden uitgesteld. De reden hiervoor is de drukte als gevolg van de covid-19-epidemie (coronacrisis). Dat schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn schrijft: 'De crisis betekent met name dat er minder ruimte beschikbaar is om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Praktisch doordat bijvoorbeeld fysieke voorlichtingsbijeenkomsten gericht op moeilijker te bereiken doelgroepen, zoals de Donordialoog voor mensen met een migratieachtergrond en lezingen voor ouderen, momenteel niet mogelijk zijn.'

In april heeft het ministerie twee keer een zogeheten flitspeiling laten uitvoeren onder een deel van de bevolking. Beide keren vond een meerderheid van de respondenten dat de invoering van de wet door kon gaan zoals gepland. Daar komt bij dat het huidige register 'er niet op berekend is veel langer dan [na] 1 juli in de lucht te blijven'. Dat zou risico's en extra kosten met zich mee brengen. Mede hierom heeft de minister besloten de ingangsdatum van 1 juli wel aan te houden.

Lees meer »

Nieuwe donorwet: berichten van het Bootcongres »

Nog vier maanden, dan gaat de nieuwe donorwet in. Dat is niet alleen voor de 'gewone Nederlander' een verandering. Voor zorgverleners verandert er net zo goed van alles. En voor sommige mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, is het nog een extra uitdaging om de beslissing te kunnen nemen die de nieuwe wet van ze vraagt.

Lees meer »

Oproep: Doneer 1 minuut »

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'. 50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Lees meer »


Aantal donoren hoger dan ooit maar nog steeds onvoldoende

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier