Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aantal donoren hoger dan ooit maar nog steeds onvoldoende

Door Redactie NierNieuws 

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft haar jaarverslag 2014 gepresenteerd. Vol juichende cijfers en superlatieven: 'In 2014 stonden 271 mensen na overlijden organen af voor transplantatie, het hoogste aantal orgaandonoren ooit. Ook is 2014 het zesde jaar op rij waarin Nederland meer orgaandonoren telt. Het aantal orgaantransplantaties in 2014 was 785, een toename van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor.'

De NTS ziet dat de onderdelen uit het Masterplan Orgaandonatie die wel zijn ingevoerd, hun vruchten beginnen af te werpen. Het gaat daarbij om de landelijke invoering van een nieuwe donatiestructuur in ziekenhuizen, en de inzet van Zelfstandige Uitnameteams (ZUTs). Minister Schippers van Volksgezondheid besloot deze projecten dan ook te verlengen. Zoals bekend heeft de gedeeltelijke invoering van het Masterplan ook maar tot een gedeelte van de gewenste stijging van het aantal transplantaties geleid. Maar de totaalcijfers die de NTS nu biedt, tonen onmiskenbaar een stijgende trend over de afgelopen paar jaar. Bernadette Haase, directeur van de NTS, nuanceert wel in een begeleidend persbericht: 'We weten nog niet zeker of er nu sprake is van een trendmatige stijging van het aantal donoren.

Iets meer nieren
Wat nieren betreft lijkt er over de afgelopen vier jaar een lichte stijging te zijn van het aantal transplantaties, en een afname van de wachtlijst. Op 31 december 2014 stonden daar 650 patiënten op. Dit zal in elk geval deels te danken zijn aan een toenemend aantal donoren. Maar de laatste twee jaar is er ook een sterke stijging te zien in het aantal nierpatiënten dat van de wachtlijst verdwijnt, terwijl ze niet getransplanteerd zijn, niet overleden zijn en ook niet zodanig in conditie veranderen dat een transplantatie niet meer nodig of niet meer mogelijk is.

Wisselend beeld
Voor nieren geldt verder dat meer dan de helft van de donororganen afkomstig is van levende donoren en dat deze transplantaties niet zijn opgenomen in de 785 uit het persbericht: dat gaat alleen over postmortale transplantaties. Ook het aantal levende nierdonoren stijgt elk jaar. De meest voorkomende relatie bij levende nierdonatie is dat de donor de partner is van de ontvanger. De cijfers over de koppels die zijn opgenomen in het cross-overniertransplantatie programma laten een wisselend beeld zien over de afgelopen jaren. 

Non-heart-beating donoren
De afgelopen jaren is er vooral een grote toename geweest in het aantal nieren van overleden donoren van wie het hart heeft stilgestaan: non-heart-beating. In 2014 leek deze stijging tot een einde gekomen, maar in de eerste maanden van 2015 is alweer een toename te zien ten opzichte van 2014. Ook het aantal niertransplantaies met een levende donor is iets toegenomen vergeleken met de eerste vier maanden van vorig jaar.

Het volledige jaarverslag is hier te downloaden.

sterren Gepubliceerd: donderdag 28-05-2015 | Nog geen reacties
Oproep: Doneer 1 minuut

Op dinsdag 14 januari doen nier-, lever-, en hartpatiënten uit heel Nederland, die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan, een persoonlijke oproep: Laat je dierbaren weten of je donor wilt zijn. Dit onder de tag 'Doneer 1 minuut'.

50% van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten, wat kan leiden tot twijfel bij nabestaanden of een keuze voor donatie daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie.

Een van de gezichten van de campagne is Bregje uit Zeewolde, zij is erfelijk belast met cystenieren en staat na een geslaagde levertransplantatie nu op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Dit heeft grote impact op haar gezin: een dagje shoppen met haar dochter, of kijken bij de hockeywedstrijd van haar zoon lukt niet meer. Ze is inmiddels ook afgekeurd als verpleegkundige in de jeugdzorg. Ze hoopt mensen bewust te maken van wat het is om als jonge vrouw een nieuw orgaan nodig te hebben.

Ook Olaf en Bram uit Sleen spreken zich uit. Olaf is door de erfelijke nierziektes van zoon Bram (11) en dochter Pien (8) inmiddels fulltime mantelzorger. Pien heeft sinds kort een nieuwe nier, terwijl Bram nog op de wachtlijst staat en vier keer per week moet dialyseren.

Lees meer »

Donatie na euthanasie geeft waardevolle betekenis »

Orgaandonatie na euthanasie is een zeer waardevolle procedure voor mensen die na hun overlijden iets willen betekenen voor één of meerdere patiënten die op de wachtlijst staan voor een gezond orgaan. Dat concludeert promovendus, jurist en anesthesioloog (i.o.) Jan Bollen van het Maastricht UMC+. Tussen 2002 (het jaar dat euthanasie wettelijk mogelijk werd) en 2018 ondergingen 81.418 patiënten in Nederland en België euthanasie.

Lees meer »

Verschillen binnen VS in acceptatie donornieren »

In de Verenigde Staten blijken nieren van overleden donoren relatief vaak te worden afgedankt als ze als minder ideaal materiaal voor transplantatie worden gezien, terwijl met deze donornieren patiënten hadden kunnen worden gered. Uit Amerikaans onderzoek blijkt nu dat er grote variatie is in de hoeveelheid donornieren die transplantatiecentra afkeuren, en dat centra die donornieren minder snel afkeuren, uiteindelijk nierpatiënten sneller transplanteren.

Lees meer »


Aantal donoren hoger dan ooit maar nog steeds onvoldoende

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier