Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Aan de dialyse door langdurig lithiumgebruik

Door Redactie - Ingezonden mededeling 

Onderstaand ervaringsverhaal is ingezonden door een lezer. Hij waarschuwt ermee voor ernstig nierfunctieverlies door lithiumgebruik en benadrukt dat, zoals in zijn geval helaas is gebeurd, ook na beëindigen van de behandeling het nierfunctieverlies kan doorzetten. We hebben het artikel geanonimiseerd maar de namen van de instelling en de bedoelde psychiater zijn bij de redactie bekend.


"In 2001 was ik onder behandeling van een psychiater bij een GGZ-instelling in Overijssel. Toen ik intuïtief het medisch dossier eens raadpleegde, kwam ik tot de verbijsterende ontdekking, dat mijn nierfunctie in ernstige mate was achteruit gegaan, zonder dat de behandelende psychiater dat had opgemerkt. Na vele jaren lithiumgebruik bij een bipolaire stoornis, bleken mijn nieren behoorlijk beschadigd.

Het lithiumgebruik werd in 2002 gestaakt wegens diabetes insipidus en nierfunctieverlies en ik kwam onder behandeling van een internist. Ik kreeg Depakine (valproïnezuur) als alternatief voorgeschreven. Gelukkig ging deze overgang zonder problemen. In juni 2004 diende ik een klacht in bij de GGZ-instelling tegen de psychiater en in oktober van dat jaar werd de klacht door de klachtencommissie gegrond verklaard. De conclusie was, dat de psychiater nalatig was geweest en onzorgvuldig had gehandeld. De commissie was van mening, dat controles bij lithiumgebruik beter, frequenter en nadrukkelijker hadden moeten plaatsvinden. Ook was de psychiater nalatig geweest voor wat betreft de interpretatie van de uitkomsten van bloed- en urineonderzoek.

Sinds 2001 geldt als richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie dat ten minste twee keer per jaar controle dient plaats te vinden op de lithiumspiegel, TSH (schildklierfunctie) en creatinine (nierfunctie). Ook een onafhankelijk expertiserapport wees uit, dat het aantal controles niet volledig maar ook niet onvoldoende was; de lithiumspiegels vielen weliswaar binnen het normale therapeutisch gebied, maar er was niet gereageerd op het feit, dat de nieruitslagen afwijkend waren.

Er werd te laat op de nierfunctiestoornis gereageerd. Ook hier was de conclusie, dat de psychiater onvoldoende zorgvuldig had gehandeld. In 2000/2001 trad polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken) op. Nadat de bloed- en urinewaarden afwijkend waren geworden, bleek nog ruim twee jaar doorbehandeld te zijn met lithium. In die periode steeg het creatinine in het plasma naar veel te hoge waarden.  

Ik heb de GGZ-instelling aansprakelijk gesteld voor materiële en immateriële schade aan mijn nieren. Voor dit proces heb ik een Juridisch Bureau in de Gezondheidszorg in de arm genomen. De procedure voor schadeloosstelling heeft ruim twee jaar in beslag genomen. De GGZ-instelling heeft uiteindelijk aansprakelijkheid erkend. Hierbij is een bedrag van € 16.500 uitgekeerd in 2008 en is de aansprakelijkheid door een Vaststellingsovereenkomst door Fortis Corporate Insurance NV opgesteld.

Het bestuur van de GGZ-instelling besloot naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie om nogmaals het vigerend behandelbeleid voor lithiumcontrole volgens de richtlijn farmacotherapie Bipolaire Stoornissen van de NVvP onder de aandacht van haar artsen te brengen. Tevens werden de voorwaarden voor controle bij lithiumgebruik aangescherpt. Tenslotte werd aanbevolen de overdracht tussen zorginstellingen nauwkeuriger te laten plaatsvinden.

Bij een nierfunctiestoornis kan er ook verslechtering optreden door overbelasting van het resterende functionerende nierweefsel en in de afgelopen jaren zijn mijn nieren helaas steeds verder achteruit gegaan. Ik bezoek dan ook regelmatig de internist-nefroloog. Op het ogenblik is mijn nierfunctie zeer matig; de afgelopen jaren lieten duidelijk een neerwaartse trend zien. Recent is er ten behoeve van de te verwachten dialyse al een shunt aangebracht in mijn arm. Om verdere achteruitgang enigszins te beperken, houd ik me aan een pre-dialysedieet (eiwit-, natrium- en kaliumbeperkt) en probeer ik mijzelf in goede conditie te houden.

Het is echter overduidelijk, dat ik binnen niet al te lange tijd gedialyseerd moet worden. Dit is een enorme aanslag op mijn persoonlijke leven, want dit betekent om de andere nacht dialyseren in het ziekenhuis en achteruitgang van levenskwaliteit. Dialyseren is geen leven, maar overleven. Ondertussen heb ik mijn vrienden en kennissen een mail gestuurd, met de vraag wie er nierdonor voor mij wil zijn. Daar zijn twee positieve reacties op gekomen. Helaas is een potentiële donor afgevallen wegens afwijkende bloedgroep.

Ik mag mij erg gelukkig prijzen met zo'n genereus gebaar. Binnenkort vinden er in het Radboudumc te Nijmegen gesprekken en medische beoordelingen plaats teneinde te beoordelen of transplantatie mogelijk is. Deze ingreep is zowel voor de ontvanger, als donor zeer ingrijpend. Het kan dus ook compleet mis gaan."

Naam en adres van de inzender zijn bekend bij de redactie.

sterren Gepubliceerd: woensdag 14-12-2016 | Reacties (1)

Reacties

Reageer op dit artikel

  • T. Vogels, Eindhoven
    14-12-2016 07:36

    Ik ken deze complicatie bij lithium gebruik die al jaren bekend is. Medio 2000 kwam dit ook al in het nieuws en in bovenstaand verhaal vindt ik het enorm te respecteren dat deze persoon dit heeft aangebracht. Uit het verhaal blijkt hoeveel stappen genomen moeten worden om dit op een terechte wijze na te gaan en professional te wijzen op hun verantwoordelijkheden.
    Want alhoewel een zeer klein percentage van lithiumgebruikers aan de dialyse komt is er denk ik nog steeds een groot aantal die wel een gestoorde nierfunctie hebben die ook klachten kan geven (bijvoorbeeld vermoeidheid). Ik mag hopen dat een geslaagde transplantatie een nieuwe toekomst mogelijk zal maken!
'Het CoŲrdinatieteam Corona volgt de adviezen op de voet'

Onderstaande inzending is een reactie op de ingestuurde opvatting van Tony de Ronde, die stelt dat de huidige maatregelen binnen dialysecentra onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting met COVID-19. Zijn bijdrage leest u hier.

De Corona-pandemie heeft voor iedereen in Nederland, en zeker ook voor dialysepatiënten, grote gevolgen. Het meerdere malen per week een dialysecentrum bezoeken is onder die omstandigheden best spannend, maar ook noodzakelijk. Dialysecentra in Nederland doen hun uiterste best om de overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Daartoe zijn diverse maatregelen genomen, waaronder: 

Lees meer »

Aanpassing van coronamaatregelen in dialysecentra is hard nodig »

De Opvatting van Tony de Ronde Dat COVID-19 verregaande consequenties voor nierpatiënten kan en zal hebben, is duidelijk. Op dit moment worden er bijna geen niertransplantaties meer gedaan, en dialysecentra zijn een potentiële haard van infecties. De Nederlandse Federatie voor Nefrologie heeft een Landelijk Coördinatieteam voor COVID-19 in het leven geroepen, en redelijk op tijd, op donderdag 19 maart, op hun site de COVID-19 aanbevelingen voor nierpatiënten gepubliceerd.

Lees meer »

'Stoppen met roken ook beter voor je nieren' »

Roken is niet alleen slecht voor je longen, maar ook voor je nieren. Inmiddels zijn er voldoende onderzoeken die een verband tussen roken en een verslechterende nierfunctie aantonen. Volgens twee medewerkers van het medisch centrum van de Universiteit Gent (België) roept dit resultaat twee vragen op.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier