Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Big Data' gaat aanpak nierziekten drastisch veranderen

Door Vincent van Loenen 

De laatste jaren is het fenomeen Big Data†zich aan het manifesteren. Naar het zich laat aanzien is dit een van de grote innovatieve ontwikkelingen van deze periode. De steeds groter wordende computercapaciteit en de ontsluiting van talloze informatiebronnen levert nieuwe mogelijkheden om grote hoeveelheden gegevens, van verschillende bronnen, te onderzoeken en conclusies te trekken.

Traditioneel wordt de omvang van medisch wetenschappelijk onderzoek met patiŽntengegevens beperkt tot maar enkele bronnen. Denk aan medicatie, laboratoriumgegevens, interviews, uitkomsten van lichamelijk onderzoek. Ook het aantal betrokken patiŽnten is meestal beperkt tot een paar honderd tot enkele duizenden. Ook bij bevolkingsonderzoek naar de kenmerken van ziektebeelden is de hoeveelheid gegevens beperkt. Maar met de aanpak via Big Data kunnen gigantische aantallen patiŽnten, maar ook gezonde personen, met elkaar vergeleken worden op nagenoeg ieder vlak.

Wat verstaan we onder Big Data
Het gaat bij Big Data om drie factoren: de hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt en de diversiteit van de data. Tegenwoordig delen we zowat alles met elkaar, via het internet, Twitter, Youtube, discussiefora, GPS,†Open Data, wetenschappelijke publicaties van alle online bronnen; ziekenhuizen en zorgverzekeraars publiceren hun statistieken, van apotheken kun je data over medicijngebruik verzamelen, etc. De hoeveelheid informatie die hier klaarligt, is schier onuitputtelijk.

Wat nu als we al die informatie zouden kunnen gebruiken voor statistisch onderzoek? Plotseling worden dan trends zichtbaar die voordien verborgen bleven. Eigenlijk kunnen we dan het bos gaan zien in plaats van voorheen alleen de losse bomen.

Griepgolven voorspellen
Met Big Data kun je griepgolven voorspellen, vertelt Sander Klous, consultant op het gebied van Big Data bij KPMG op†BNR Nieuwsradio. ĎAls je weet waar een griephaard zich bevindt, en als je met locatiegegevens van telefoons weet wie daar is geweest en waar die mensen naartoe zijn gereisd, dan kun je voor een locatie griep voorspellen. En dat kan doordat we meer gegevens bijhouden en doordat de analysemethodes krachtiger zijn geworden.'

Beter onderzoek
Epidemioloog Mireille Broeders, verbonden aan het UMC Sint Radboud ziekenhuis, wil Big Data inzetten voor een beter onderzoek naar borstkanker. Data over DNA, drinkgewoontes, zwangerschappen, overgewicht: als ze die data kan verzamelen, koppelen en analyseren, kan ze risicoprofielen gaan onderscheiden. ĎHierdoor is het straks mogelijk om groepen vrouwen die minder risico lopen ook minder vaak op te roepen,í vertelt ze†op†BNR Nieuwsradio.

Volgens onderzoek van McKinsey & Company zou er in de behandeling en onderzoek van kanker zelfs een revolutie gaan komen door het gebruik van Big Data (The 'big dataí revolution in healthcare, McKinsey & Company)*.

Diabetes
In Duitsland heeft onlangs Sanofi, de producent van Lantus, een soort insuline, een Big Data onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het middel. Dit omdat het in eerste instantie werd geweigerd door verzekeraars. Als uitkomst kon Sanofi aantonen, dat Lantus 17% effectiever was en de noodzaak voor het gebruik van conventionele therapieŽn aanzienlijk kon vertragen. Nu heeft Sanofi overeenkomsten gesloten met meer dan 150 zorgverzekeraars in Duitsland, waarbij 90% van de bevolking is aangesloten.

Nierziekten
Het United States Renal Data System (USRDS) verzamelt, bewaart en bestudeert een groot aantal gegevens van patiŽnten met end-stage renal disease (ESRD). USRDS werkt nauw samen met Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), the United Network for Organ Sharing (UNOS) en ESRD networks, waarbij hun datasets onderling beschikbaar zijn om kennis over en behandeling van ESRD met grote stappen te verbeteren. Het gaat hier om tienduizenden patiŽnten en een onoverzienbare hoeveelheid aan informatie.†

De nadelen
Er kleven ook potentiele risicoís aan Big Data, zoals het beschermen van de privacy. Als er zoveel van zoveel, weliswaar anonieme, personen onderzocht wordt, zou de zorgverzekeraar misschien bepaalde risicogroepen gaan uitsluiten of alleen aannemen tegen hogere premies. Dergelijke discussies hebben de laatste jaren al plaatsgevonden, denk aan de rokers. Als er verkeerde conclusies worden getrokken, omdat verkeerde gegevens met elkaar worden vergeleken, zullen de nadelige gevolgen daarvan ook grotere gevolgen kunnen hebben.

* Peter Groves Basel, Kayyali David, Knott Steve Van Kuiken, The 'big data' revolution in healthcare January 2013, McKinsey & Company

sterren Gepubliceerd: dinsdag 18-06-2013 | Nog geen reacties
Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiŽnten

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen.

Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar. Het risico dat een infectie bij hen fataal afloopt, is reëel. Dr. Ron Gansevoort: 'We willen nagaan wat de prognose is van dialyse- en transplantatiepatiënten die COVID-19 positief zijn. Bovendien willen we nagaan wat risicofactoren zijn voor overlijden, in de hoop daaraan te kunnen sleutelen op korte termijn, zodat we prognose gunstig kunnen beïnvloeden.'

Er bestaat al een database met Europese gegevens over niervervangende therapie: de ERA-EDTA Registry. ERA-EDTA is de Europese organisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling van kennis, onderzoek en scholing op het gebied van nierziekten, en voor dat doel ook jaarlijks een van de grootste nefrologiecongressen ter wereld organiseert. Deze database wordt gecoördineerd vanuit Amsterdam. Maar de gegevens hieruit zijn niet te herleiden op individueel niveau, wat voor de huidige crisis wel nodig is.

Lees meer »

Het kan altijd erger »

'Wat gaan we doen?' De ochtendzon gluurt langs de zijkant van de gordijnen en verlicht de slaapkamer een beetje. Mijn man zucht. 'Tja' begint hij: 'anderhalve meter afstand houden lukt niet in de auto. Dat betekent dat ik moet stoppen met de traumabegeleidingen.' Ik draai mijn hoofd terug en staar naar de vensterbank. 'Dat heeft nogal wat consequenties' zeg ik somber. Hij knikt. 'Ik krijg nu al afmeldingen en verzoeken om begeleidingen tijdelijk te stoppen.' Ik zucht.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier