Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

De arts achter Gezonde Nieren

Door Oege Kleijne 

Het commerciële initiatief Gezonde Nieren heeft met het zogeheten HOME-Team de eerste patiënt voor thuisdialyse opgeleid in het Nierdialysecentrum Midden-Nederland. Nierpatiënt Ronald den Otter en zijn partner Ria van den Berg zijn de eersten die na een intensieve training zelf de thuisdialyse doen. 'De opzet is dat ziekenhuizen in de samenwerking met Gezonde Nieren de dialyserende nierpatiënt aan zich binden en tegelijkertijd het gehele scala van mogelijkheden kunnen blijven bieden. Van dialyse hier op het centrum tot en met peritoneale (buikspoeling) en hemodialyse, hier, thuis, met verpleegkundige begeleiding en/of met een mantelzorger.

'Ik heb ook in het verleden vastgesteld dat er veel vraag was naar thuisdialyse, de vroegere publicaties en cijfers erop nageslagen, maar veel thuisdialyse was vroeger het gevolg van het tekort aan dialyseplaatsen in de centra. Je moest dus wel thuis dialyseren, of je wilde of niet. Later zijn er meer plaatsen bijgekomen in de ziekenhuizen en was het gebruikelijk dat je daar dan ook ging dialyseren.'

Chris Hagen, foto Oege Kleijne

'De afgelopen decennia is er dus veel veranderd en nu zijn we in een tijdperk aangekomen, dat de wens van de patiënt bepalend is voor welke aanpak er gekozen wordt en dat veel meer mensen thuis willen dialyseren. Los van het feit dat iemand thuis genoeg ruimte moet hebben, is het van belang dat de dialyse stabiel is, de patiënt een goede shunt heeft en dat de bloedwaarden niet te veel schommelen’, dat zegt Chris Hagen (55), internist-nefroloog, verbonden aan het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en medisch verantwoordelijk voor het Nierdialysecentrum Midden-Nederland, waarin het Meander en het Harderwijker ziekenhuis St. Jansdal hun krachten bundelen. 

Chris is een warm pleitbezorger van Gezonde Nieren, werkt er ook aan mee, maar krijgt ook kritiek uit de medische wereld. 'Aan het woord 'commercieel' moeten sommige collega's erg wennen', zegt hij met gevoel voor understatement. 'Maar als je de nierzorg die in Nederland toch al zeer goed is, nog verder kunt verbeteren en je kunt de patiënten ook nog eens behouden voor het ziekenhuis, wat is daar dan tegen?' vraagt hij zich af. 'Kijk, voor ons als nefrologen maakt het helemaal niets uit; Wij blijven de patiënt zien en krijgen ook onze honoraria, maar voor de patiënt en ook voor het ziekenhuis zijn er veel voordelen te behalen. Maakt het dan uit dat er een andere partij iets aan verdient? En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de totale zorgkosten door het geheel dat Gezonde Nieren biedt, kunnen dalen.'

En die kunnen naar de mening van Chris lager uitvallen, als ook huisartsen in staat worden gesteld preciezere nierzorg te geven. 'Huisartsen hebben moeite met nierzorg, geen idee waarom dat is. Dat heb ik in vele gesprekken met deze collega’s moeten vaststellen. De richtlijnen zijn kennelijk moeilijk in de praktijk te brengen. Daarom hebben we die omgezet in elektronica, het computerprogramma FIND. Daarmee kun je automatisch door het hele bestand met patiënten heen gaan. Het programma spoort automatisch problemen op, bijvoorbeeld gevaarlijke medicatie, mogelijke nierziekten als gevolg van hart- en vaatziekten, noem maar op. Aan de hand van dit programma kan de huisarts precies het moment bepalen wanneer er naar de specialist moet worden doorverwezen, welke wijzigingen er in de medicatie moeten plaatsvinden enzovoorts. Daardoor verlaag je uiteindelijk de kosten van de zorg en breng je nierziekten eerder aan het licht, waardoor de patiënt de optimale zorg krijgt', redeneert Chris.  

De eerste reacties onder huisartsen zijn positief. 'Het zijn reacties in de zin van "daar zaten we al lang op te wachten"', heeft Chris ervaren. De Amersfoortse nefroloog heeft ook zijn input gegeven in de service van het HOME-Team. De patiënt kan 24 uur per dag bij calamiteiten of dringende vragen een beroep doen op een van dienstdoende dialyseverpleegkundigen van het Dialysecentrum Midden-Nederland. Ook 's nachts. 'We bieden hier in het centrum wekelijks gedurende vier dagen nachtdialyse, dan zijn hier ook verpleegkundigen die kunnen assisteren en tijdens die andere nachten is er altijd een dialyseverpleegkundige bereikbaar. Tja, en als het dan nog niet lukt, komt de patiënt hier naar het Meander, zo nodig met een ambulance', legt Chris Hagen uit.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 06-01-2015 | Nog geen reacties
Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiënten

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen.

Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar. Het risico dat een infectie bij hen fataal afloopt, is reëel. Dr. Ron Gansevoort: 'We willen nagaan wat de prognose is van dialyse- en transplantatiepatiënten die COVID-19 positief zijn. Bovendien willen we nagaan wat risicofactoren zijn voor overlijden, in de hoop daaraan te kunnen sleutelen op korte termijn, zodat we prognose gunstig kunnen beïnvloeden.'

Er bestaat al een database met Europese gegevens over niervervangende therapie: de ERA-EDTA Registry. ERA-EDTA is de Europese organisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling van kennis, onderzoek en scholing op het gebied van nierziekten, en voor dat doel ook jaarlijks een van de grootste nefrologiecongressen ter wereld organiseert. Deze database wordt gecoördineerd vanuit Amsterdam. Maar de gegevens hieruit zijn niet te herleiden op individueel niveau, wat voor de huidige crisis wel nodig is.

Lees meer »

Het kan altijd erger »

'Wat gaan we doen?' De ochtendzon gluurt langs de zijkant van de gordijnen en verlicht de slaapkamer een beetje. Mijn man zucht. 'Tja' begint hij: 'anderhalve meter afstand houden lukt niet in de auto. Dat betekent dat ik moet stoppen met de traumabegeleidingen.' Ik draai mijn hoofd terug en staar naar de vensterbank. 'Dat heeft nogal wat consequenties' zeg ik somber. Hij knikt. 'Ik krijg nu al afmeldingen en verzoeken om begeleidingen tijdelijk te stoppen.' Ik zucht.

Lees meer »

Advies voor afweeronderdrukkers tijdens corona »

De richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft een advies opgesteld voor de behandeilng met medicijnen van nier(transplantatie)patiënten tijdens de coronacrisis. De titel van het advies is 'Starten en aanpassen van immuunsuppressie voor nefrologische aandoeningen tijdens SARS-CoV2-epidemie'.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier