Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

IGZ gaat actief toezien op veilig gebruik medische apparatuur

Door Vincent van Loenen 

Het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie is in 2011 opgesteld door Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en onderschreven door Revalidatie Nederland (RN). Het moet het gebruik van medische technologie veiliger maken. Het beschrijft, op een duidelijke manier, exact hoe zorgvuldig de zorginstellingen met hun medische apparatuur moeten omgaan. Dit is een van de uitvloeisels van de brand in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo in 2006. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangekondigd vanaf nu actief te gaan toezien op naleving van het convenant.

In de jaren na de ramp in Almelo hebben vele instanties, verenigingen en beroepsgroepen getracht richtlijnen op te stellen voor de veilige omgang met medische technologie. Medische technologie omvat erg veel. Dat loopt van de patiëntenweegschaal, de stethoscoop, de operatietafel, implantaten, beademingstoestellen op de IC en het dialysetoestel, tot aan MRI-scanners.

Het convenant dat in 2011 tot stand is gekomen, geeft op logische wijze alle verantwoordelijkheden en fasen weer, die er nodig zijn vanaf beleid, via invoeringsfase en gebruiksfase, tot afstotingsfase. Waar voorheen de eindverantwoordelijkheid voor medische apparatuur in veel ziekenhuizen werd neergelegd bij de onderhoudsafdeling, ligt die nu nadrukkelijk primair bij het management (de Raad van Bestuur) en de gebruiker (arts, verpleegkundige) die het apparaat toepast.

Alle gebruikers moeten nu aantoonbaar bekwaam en bevoegd zijn ('rijbewijs') om een specifieke handeling met een specifiek medisch apparaat uit te mogen voeren. Ieder medisch apparaat moet geregistreerd zijn in een onderhoudssysteem en het moet voor de gebruiker duidelijk zijn of de periodieke onderhoudstermijn van het apparaat nog geldig is ('APK').

Voor aanschaf moet er een procesrisicoanalyse worden uitgevoerd, om vast te stellen, dat het beoogde apparaat veilig kan worden toegepast voor de bedoelde behandeling, op de juiste patiëntengroep, door goed geschoolde medewerkers en medisch specialisten. Zo wordt vooraf duidelijk of het medisch apparaat aan de gestelde veiligheidsnormen kan voldoen en of de juiste medewerkers en artsen aanwezig zijn voor de bediening.

Het belangrijkste is, dat er nadrukkelijk wordt aangestuurd op een cultuur waarin niet alleen de verantwoordelijkheden duidelijk worden, maar ook de bijbehorende bevoegdheden en waarin openheid gegeven wordt in geval van (bijna-)incidenten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten om het convenant te gebruiken als richtlijn bij zijn regelmatige bezoeken en inspecties van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Vanaf 1 februari dit jaar wordt er actief toegezien op naleving.

sterren Gepubliceerd: dinsdag 12-02-2013 | Nog geen reacties
Schiet mij maar lek

'Ben je niet bang Brenda?' Zijn vraag verrast mij. 'Bang? Waarvoor?' 'Nou, dat ik nu zo dicht bij mensen kom en dan eventueel iets mee naar huis neem.' Ik val even stil. Aan de andere kant van de lijn hoor ik het geruis van het asfalt duidelijker, nu hij even niets zegt. 'Tja… je doet wat je kunt, toch? Anderhalve meter buiten de auto, mondkapjes op in de auto, na de sessies alles laten doorluchten en desinfecteren. Wat kun je nog meer doen?' Ik kijk vanuit ons kantoor naar buiten en zie de takken en bladeren van de bomen zachtjes heen en weer wuiven. 'Misschien kun je als je thuiskomt even gaan douchen en je kleren buiten laten luchten? En ach, iemand met corona kan net zo goed langs mij heen lopen in de supermarkt en dan loop ik hetzelfde risico. Je weet hoe sommige mensen zijn tegenwoordig. En je moet toch weer een keer aan het werk.'

Het is een vreemde gewaarwording als we begin maart onze deuren moeten sluiten om corona het hoofd te bieden. Met zoveel tijd over, besluiten we lang uitgestelde klussen op te pakken, waaronder rommel opruimen. 'Ik kan de schuur bijna niet meer in. Als ik iets wil pakken, moet ik hem helemaal verbouwen' klaagt mijn man.

Lees meer »

Werken als dialyseverpleegkundige tijdens covid-19 »

Hoe is de situatie in het ziekenhuis waar u momenteel werkt?Ivon Lijten, dialyseverpleegkundige: 'Er is veel onderling veel contact met andere dialyseverpleegkundigen op verschillende locaties en het is opvallend dat er weinig nierpatiënten en weinig dialyseverpleegkundigen besmet zijn met het coronavirus. In het begin waren de patiënten angstig en onzeker, maar de rust is inmiddels teruggekeerd.

Lees meer »

Kunnen ouderen met minder medicatie toe?  »

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier