Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Voorlopig weer volledige vergoeding vakantiedialyse

Door Yvette van der Schaaf 

Dialysekosten in het buitenland werden tot voor kort altijd door zorgverzekeraars vergoed. Zij het tot maximaal het in Nederland geldende tarief. In de praktijk was die maximering geen probleem omdat de buitenlandse kosten als regel op een lager niveau liggen. Maar met ingang van 2012 bleek Menzis (inclusief AnderZorg en Azivo) aan haar naturapolishouders maximaal niet meer dan ruim € 600 per week te willen vergoeden. Met als gevolg dat patiënten die drie maal per week dialyseren wekelijks zo’n € 300 moesten bijbetalen.

Menzis is de enige zorgverzekeraar die een dergelijke strengere maximering heeft ingevoerd. Naar aanleiding van klachten en vragen van patiënten hebben de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hiertegen protest aangetekend. Menzis stelt dat de gekozen maximering binnen het huidige wettelijk kader is toegestaan, maar geeft toe dat ruimte bestaat voor interpretatieverschillen. In dat verband zijn inmiddels aanvullende vragen voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Tot er meer duidelijkheid is, zal Menzis in 2012 de strengere maximering niet voortzetten. Patiënten bij wie die maximering al is toegepast, ontvangen alsnog een schadeloosstelling.

Achtergronden
Voor wat betreft de basis-zorgverzekering kent Menzis een 'naturapolis' en een 'restitutiepolis'. Het staat een verzekerde met een naturapolis vrij om naar een zorgverlener gaan waarmee Menzis geen contract heeft afgesloten. Maar in dat geval krijgt hij slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis vergoedt Menzis doorgaans wel het volle in Nederland gebruikelijke tarief. Vakantiedialyse in het buitenland vindt plaats bij dialysecentra waarmee Menzis meestal geen contract heeft. Daarom hoeft dan ook geen volledige vergoeding plaats te vinden aan naturapolishouders. Wel stelde de regelgeving tot nu toe eisen aan de minimale hoogte van zulke vergoedingen. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Raad van State tot aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Die wetswijziging maakt het zelfs mogelijk om te bepalen dat naturapolishouders - in geval van niet-gecontracteerde zorgverleners (in binnen- en buitenland) - geen enkele vergoeding ontvangen.

Voor vakantiedialyse kan echter ook worden gesteld dat het eigen Nederlandse dialysecentrum, als hoofdbehandelaar, verantwoordelijk blijft voor de behandeling van de patiënt in het buitenland. Dan brengt het buitenlandse centrum de kosten in rekening bij het Nederlandse centrum, dat die kosten vervolgens bij de zorgverzekeraar declareert. Er is dan geen sprake van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze benadering in de toekomst uitkomst biedt.

Advies Nierpatiëntenvereniging
De komende tijd speelt dus onvermijdelijk een aantal onzekerheden. De Nierpatiëntenvereniging raadt nierpatiënten die in het buitenland willen dialyseren dan ook aan daarvoor niet alleen toestemming te vragen aan hun zorgverzekeraar, maar ook expliciet na te gaan of alle dialysekosten worden vergoed.

sterren Gepubliceerd: woensdag 08-08-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiŽnten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ĎDat bepaal je zelfí »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ĎDat bepaal je zelfí. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ĎDat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier