Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Voorlopig weer volledige vergoeding vakantiedialyse

Door Yvette van der Schaaf 

Dialysekosten in het buitenland werden tot voor kort altijd door zorgverzekeraars vergoed. Zij het tot maximaal het in Nederland geldende tarief. In de praktijk was die maximering geen probleem omdat de buitenlandse kosten als regel op een lager niveau liggen. Maar met ingang van 2012 bleek Menzis (inclusief AnderZorg en Azivo) aan haar naturapolishouders maximaal niet meer dan ruim € 600 per week te willen vergoeden. Met als gevolg dat patiënten die drie maal per week dialyseren wekelijks zo’n € 300 moesten bijbetalen.

Menzis is de enige zorgverzekeraar die een dergelijke strengere maximering heeft ingevoerd. Naar aanleiding van klachten en vragen van patiënten hebben de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hiertegen protest aangetekend. Menzis stelt dat de gekozen maximering binnen het huidige wettelijk kader is toegestaan, maar geeft toe dat ruimte bestaat voor interpretatieverschillen. In dat verband zijn inmiddels aanvullende vragen voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Tot er meer duidelijkheid is, zal Menzis in 2012 de strengere maximering niet voortzetten. Patiënten bij wie die maximering al is toegepast, ontvangen alsnog een schadeloosstelling.

Achtergronden
Voor wat betreft de basis-zorgverzekering kent Menzis een 'naturapolis' en een 'restitutiepolis'. Het staat een verzekerde met een naturapolis vrij om naar een zorgverlener gaan waarmee Menzis geen contract heeft afgesloten. Maar in dat geval krijgt hij slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis vergoedt Menzis doorgaans wel het volle in Nederland gebruikelijke tarief. Vakantiedialyse in het buitenland vindt plaats bij dialysecentra waarmee Menzis meestal geen contract heeft. Daarom hoeft dan ook geen volledige vergoeding plaats te vinden aan naturapolishouders. Wel stelde de regelgeving tot nu toe eisen aan de minimale hoogte van zulke vergoedingen. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Raad van State tot aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Die wetswijziging maakt het zelfs mogelijk om te bepalen dat naturapolishouders - in geval van niet-gecontracteerde zorgverleners (in binnen- en buitenland) - geen enkele vergoeding ontvangen.

Voor vakantiedialyse kan echter ook worden gesteld dat het eigen Nederlandse dialysecentrum, als hoofdbehandelaar, verantwoordelijk blijft voor de behandeling van de patiënt in het buitenland. Dan brengt het buitenlandse centrum de kosten in rekening bij het Nederlandse centrum, dat die kosten vervolgens bij de zorgverzekeraar declareert. Er is dan geen sprake van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze benadering in de toekomst uitkomst biedt.

Advies Nierpatiëntenvereniging
De komende tijd speelt dus onvermijdelijk een aantal onzekerheden. De Nierpatiëntenvereniging raadt nierpatiënten die in het buitenland willen dialyseren dan ook aan daarvoor niet alleen toestemming te vragen aan hun zorgverzekeraar, maar ook expliciet na te gaan of alle dialysekosten worden vergoed.

sterren Gepubliceerd: woensdag 08-08-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties
Weer grote prijs voor Martin de Borst

De Groningse nefroloog Martin de Borst, ontving zaterdag 6 juni de Stanley Shaldon Award for Young Investigators van de ERA-EDTA, de European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association. De prijs, die bestaat uit onder andere een bedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse ERA-EDTA congres dat dit jaar, vanwege de corona-pandemie, online plaatsvond in plaats van in Milaan.

Het onderzoek van De Borst richt zich op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor patiŽnten met chronische nierschade. In diverse nationale en internationale onderzoekssamenwerkingen onderzoekt hij hoe ontregelingen in bot- en mineraalhuishouding, onder andere door een tekort aan magnesium en een teveel aan fosfaat, bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten bij nierpatienten. Ook is hij een van de leiders van een door de Nierstichting gefinancierd landelijk onderzoek naar het effect van kaliumsupplementen als mogelijke behandeling voor nierfunctie verlies.

Een belangrijk deel van het onderzoek voert De Borst uit binnen TransplantLines, een grootschalig biobank-onderzoek van het UMCG waarin veel gegevens worden verzameld van donoren en getransplanteerden. Deze informatie is van grote waarde om bijvoorbeeld beter te begrijpen hoe afstoting ontstaat Ė hierover publiceerde &

Lees meer »

Helft Nederlanders heeft keuze vastgelegd in donorregister »

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,9 miljoen mensen, 556 duizend meer dan op 2 januari 2019. De toename van het aantal toestemmingen met of zonder donatiebeperking is meer dan de jaren daarvoor. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam ook meer toe dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

Lees meer »

Wisselwerking: Levende donatie na covid-19 »

'Kun je nog donor zijn als je corona hebt gehad?' Dat vroeg Carla zich in lichte paniek af. Zij werkt in de thuiszorg en liep als een van de eersten COVID-19 op tijdens de verzorging van een van haar cliënten. Een relatief milde variant, hoewel de koorts door haar lijf gierde. 'Gelukkig was er geen ziekenhuisopname nodig, zoals bij Boris Johnson', zegt ze nu.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier