Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Transplantatie in Beweging: een boeiend congres

Door Yvette van der Schaaf 

Foto: Tilburg University 2011

Prof.dr. Henriëtte M. Prast

Een nauwere samenwerking tussen de diverse partijen is essentieel om zowel het donorpotentieel als de aanwending van schaarse organen te optimaliseren. Zo luidde een belangrijke conclusie uit het congres ‘Transplantatie in Beweging’ op vrijdag 29 juni in Hoenderloo.

Gastheren waren de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS, Bernadette Haase) en patiëntenvereniging Harten Twee (Henk Bakker). Gijs Wanders, journalist en schrijver, trad op als dagvoorzitter. Het congres vond plaats ter ere van het vijftienjarig bestaan van de NTS en het tienjarig bestaan van de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). De naamgeving onderstreept dat deze bijeenkomst mede in het teken stond van de 14e Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden.

Geheel in stijl, deed minister Schippers (middels videobeelden) de aftrap voor de landelijke uitrol van twee Nederlandse pilots inzake de aanpak in ziekenhuizen. Zij overhandigde een estafettestokje aan een sporter, die dat vervolgens tijdens het congres kwam doorgeven aan Willem Hordijk (transplantatiecoördinator), die de uitrol van die pilots in Nijmegen nader toelichtte.

Een van de hoogtepunten was de inbreng van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De directeur, Hans Bart, toonde een verkorte versie van een documentaire die in ontwikkeling is voor uitzending bij een publieke zender. Het betrof een aangrijpend verhaal over levende donatie door de ene broer aan de andere. Daarbij kwam ook nadrukkelijk aan de orde dat levende donatie geen vanzelfsprekende zaak is en veel van beide partijen vraagt.

Op het punt van postmortale donatie maken wij het ons te gemakkelijk in Nederland. Iets meer mag wel’

Willem Weimar (hoogleraar nefrologie Erasmus MC) ging nader in op de diverse aspecten van levende donatie. Daarin is Nederland Europees kampioen, met als gevolg een daling van de nierwachtlijst. Onder meer Andries Hoitsma (UMC St Radboud) lichtte de werking van de Nederlandse Orgaantransplantatieregistratie, NOTR, toe als belangrijk hulpmiddel bij het opvolgen van de conditie van getransplanteerden. Op het punt van niertransplantaties is deze database nog niet optimaal gevuld. Axel Rahmel, directeur Eurotransplant, omschreef het proces van toedeling van organen. In de praktijk weegt urgentie daarbij zwaarder dan de succeskans. James Neuberger, Associate medical director van de NHS Blood and Transplant in het Verenigd Koninkrijk, lichtte de succesvolle implementatie toe van de aanbevelingen van de ‘Organ Donation Task Force’. Wat enigszins vergelijkbaar is met de invoering van de voorstellen uit het Nederlandse Masterplan Orgaandonatie.

Een ander hoogtepunt was de voordracht door Henriëtte Prast, hoogleraar in Tilburg en gespecialiseerd in gedragseconomie. De gedragseconomie is het terrein dat psychologie en economie combineert om (beïnvloeding van) individuele keuzes te verklaren. Zij relativeerde de waarde van onderzoeksuitkomsten, die als basis dienden voor de beoordeling of beslissystemen voor orgaandonatie al dan niet werken. Daartoe illustreerde zij beeldend dat de wijze van vraagstelling de feitelijke keuze steeds ingrijpend beïnvloedt. Als nummer 52 van de 200 invloedrijkste Nederlanders, luidde haar antwoord op de vraag wat zij nog niet had weten te bereiken 'een ander systeem van orgaandonatie'.

Gedurende de gehele bijeenkomst kwam dit aspect regelmatig aan de orde. Tijdens de paneldiscussie bleek het overgrote deel van de bijna 200 aanwezigen voorstander van een ander beslissysteem.

sterren Gepubliceerd: zondag 01-07-2012 | Nog geen reacties
Schiet mij maar lek

'Ben je niet bang Brenda?' Zijn vraag verrast mij. 'Bang? Waarvoor?' 'Nou, dat ik nu zo dicht bij mensen kom en dan eventueel iets mee naar huis neem.' Ik val even stil. Aan de andere kant van de lijn hoor ik het geruis van het asfalt duidelijker, nu hij even niets zegt. 'TjaÖ je doet wat je kunt, toch? Anderhalve meter buiten de auto, mondkapjes op in de auto, na de sessies alles laten doorluchten en desinfecteren. Wat kun je nog meer doen?' Ik kijk vanuit ons kantoor naar buiten en zie de takken en bladeren van de bomen zachtjes heen en weer wuiven. 'Misschien kun je als je thuiskomt even gaan douchen en je kleren buiten laten luchten? En ach, iemand met corona kan net zo goed langs mij heen lopen in de supermarkt en dan loop ik hetzelfde risico. Je weet hoe sommige mensen zijn tegenwoordig. En je moet toch weer een keer aan het werk.'

Het is een vreemde gewaarwording als we begin maart onze deuren moeten sluiten om corona het hoofd te bieden. Met zoveel tijd over, besluiten we lang uitgestelde klussen op te pakken, waaronder rommel opruimen. 'Ik kan de schuur bijna niet meer in. Als ik iets wil pakken, moet ik hem helemaal verbouwen' klaagt mijn man.

Lees meer »

Werken als dialyseverpleegkundige tijdens covid-19 »

Hoe is de situatie in het ziekenhuis waar u momenteel werkt?Ivon Lijten, dialyseverpleegkundige: 'Er is veel onderling veel contact met andere dialyseverpleegkundigen op verschillende locaties en het is opvallend dat er weinig nierpatiënten en weinig dialyseverpleegkundigen besmet zijn met het coronavirus. In het begin waren de patiënten angstig en onzeker, maar de rust is inmiddels teruggekeerd.

Lees meer »

Kunnen ouderen met minder medicatie toe?  »

Ouderen die een nieuwe nier krijgen hebben veel minder vaak een afstoting dan jonge mensen. Als ze de eerste drie maanden na de transplantatie geen afstoting hebben gehad, dan is de kans ook klein dat dat nog gaat gebeuren. Dat ouderen minder vaak een afstoting hebben komt waarschijnlijk vooral doordat hun immuunsysteem minder goed werkt. Ouderen krijgen echter doorgaans wel dezelfde hoeveelheid medicatie als jongere mensen.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier