Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Transplantatie in Beweging: een boeiend congres

Door Yvette van der Schaaf 

Foto: Tilburg University 2011

Prof.dr. Henriëtte M. Prast

Een nauwere samenwerking tussen de diverse partijen is essentieel om zowel het donorpotentieel als de aanwending van schaarse organen te optimaliseren. Zo luidde een belangrijke conclusie uit het congres ‘Transplantatie in Beweging’ op vrijdag 29 juni in Hoenderloo.

Gastheren waren de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS, Bernadette Haase) en patiëntenvereniging Harten Twee (Henk Bakker). Gijs Wanders, journalist en schrijver, trad op als dagvoorzitter. Het congres vond plaats ter ere van het vijftienjarig bestaan van de NTS en het tienjarig bestaan van de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie (NOTR). De naamgeving onderstreept dat deze bijeenkomst mede in het teken stond van de 14e Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden.

Geheel in stijl, deed minister Schippers (middels videobeelden) de aftrap voor de landelijke uitrol van twee Nederlandse pilots inzake de aanpak in ziekenhuizen. Zij overhandigde een estafettestokje aan een sporter, die dat vervolgens tijdens het congres kwam doorgeven aan Willem Hordijk (transplantatiecoördinator), die de uitrol van die pilots in Nijmegen nader toelichtte.

Een van de hoogtepunten was de inbreng van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De directeur, Hans Bart, toonde een verkorte versie van een documentaire die in ontwikkeling is voor uitzending bij een publieke zender. Het betrof een aangrijpend verhaal over levende donatie door de ene broer aan de andere. Daarbij kwam ook nadrukkelijk aan de orde dat levende donatie geen vanzelfsprekende zaak is en veel van beide partijen vraagt.

Op het punt van postmortale donatie maken wij het ons te gemakkelijk in Nederland. Iets meer mag wel’

Willem Weimar (hoogleraar nefrologie Erasmus MC) ging nader in op de diverse aspecten van levende donatie. Daarin is Nederland Europees kampioen, met als gevolg een daling van de nierwachtlijst. Onder meer Andries Hoitsma (UMC St Radboud) lichtte de werking van de Nederlandse Orgaantransplantatieregistratie, NOTR, toe als belangrijk hulpmiddel bij het opvolgen van de conditie van getransplanteerden. Op het punt van niertransplantaties is deze database nog niet optimaal gevuld. Axel Rahmel, directeur Eurotransplant, omschreef het proces van toedeling van organen. In de praktijk weegt urgentie daarbij zwaarder dan de succeskans. James Neuberger, Associate medical director van de NHS Blood and Transplant in het Verenigd Koninkrijk, lichtte de succesvolle implementatie toe van de aanbevelingen van de ‘Organ Donation Task Force’. Wat enigszins vergelijkbaar is met de invoering van de voorstellen uit het Nederlandse Masterplan Orgaandonatie.

Een ander hoogtepunt was de voordracht door Henriëtte Prast, hoogleraar in Tilburg en gespecialiseerd in gedragseconomie. De gedragseconomie is het terrein dat psychologie en economie combineert om (beïnvloeding van) individuele keuzes te verklaren. Zij relativeerde de waarde van onderzoeksuitkomsten, die als basis dienden voor de beoordeling of beslissystemen voor orgaandonatie al dan niet werken. Daartoe illustreerde zij beeldend dat de wijze van vraagstelling de feitelijke keuze steeds ingrijpend beïnvloedt. Als nummer 52 van de 200 invloedrijkste Nederlanders, luidde haar antwoord op de vraag wat zij nog niet had weten te bereiken 'een ander systeem van orgaandonatie'.

Gedurende de gehele bijeenkomst kwam dit aspect regelmatig aan de orde. Tijdens de paneldiscussie bleek het overgrote deel van de bijna 200 aanwezigen voorstander van een ander beslissysteem.

sterren Gepubliceerd: zondag 01-07-2012 | Nog geen reacties
Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren. Er is dus een discrepantie tussen enerzijds de nierfunctie en anderzijds het aantal symptomen en de last die patiënten ervaren. Een groots opgezet onderzoek waaraan veel patiënten meedoen, met uiteenlopende nierfuncties en ook een hele range aan symptomenlast, willekeurig verdeeld over groepen die wel of niet starten met dialyse, zou antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een dergelijke goed opgezette zogeheten gerandomiseerde studie geldt als sterk. Maar met zo een verscheidenheid aan patiënten en symptomen is een gerandomiseerd onderzoek in dit geval eigenlijk niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat gegevens uit observationele studies. Dat zijn onderzoeken waarbij gegevens van patiënten worden verzameld. De patiënten krijgen de gebruikelijke behandeling en er wordt geen behandeling toegewezen door de arts of onderzoeker.

Lees meer »

Jef Schaap overleden »

Jef Schaap, oprichter van stiching Burung Manyar en steun en toeverlaat van nierpatiënten in Indonesië, is overleden aan covid-19. Dat laat het bestuur van de stichting, namens de familie van Jef, weten. Jef was 77 jaar oud.  Het is op een maand na twintig jaar geleden dat Jef Schaap 'zijn' stichting oprichtte, nadat hij op persoonlijke titel benaderd was om een Indonesische patiënt te helpen die getransplanteerd was, maar de benodigde medicatie niet kon betalen.

Lees meer »

Ontstaan vaatschade op moleculair niveau nader onderzocht »

Glomerulosclerose en atherosclerose zijn vaataandoeningen waarvoor tot op heden geen afdoende behandelingen bestaan. In de nierfilters (glomeruli) zorgen kleine bloedvaatjes voor bloedfiltratie. Bij glomerulosclerose vormt zich littekenweefsel in de glomeruli en raken bloedfiltratie en nierfunctie verstoord. Bij atherosclerose treedt verdikking van de wand van een slagader op, waardoor deze vernauwt.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier