Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

'Zeer beperkte toegang tot transplantatie voor oudere nierpatiŽnt'

Door Yvette van der Schaaf 

Noorwegen is het enige land waar vrijwel alle patiënten op de nierwachtlijst van jonger dan 65 jaar binnen vier jaar worden getransplanteerd. En dit geldt daar zelfs ook voor de meeste oudere wachtlijstpatiënten. In andere landen, waaronder Nederland, hebben vooral oudere nierpatiënten een zeer beperkte kans op transplantatie.

Binnen de Europese Unie maken inmiddels ongeveer 360.000 patiënten gebruik van enige vorm van niervervangende therapie. Een derde van deze nierpatiënten leeft met een functionerende donornier. In het algemeen biedt transplantatie een nierpatiënt meer levensjaren en een betere kwaliteit van leven. Het aantal nierpatiënten is de laatste tien jaar sterk toegenomen. Maar de groei van het aantal beschikbare transplantabele nieren blijft daarbij achter.

Recent zijn in 'Nephrology Dialysis Transplantation' de uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd in vier Europese landen: Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. Dit onderzoek betreft de ontwikkeling van de toegang tot niertransplantatie. Concreet gaat het erom hoeveel nieuwe nierpatiënten binnen twee jaar na aanvang van dialyse op een wachtlijst zijn komen te staan. En hoeveel van die wachtlijstpatiënten binnen vier jaar na aanvang van de dialyse zijn getransplanteerd. Verdeeld over twee leeftijdsgroepen: patiënten jonger dan 65 jaar en patiënten van 65 jaar en ouder. Daarnaast is ook gekeken naar de gemiddelde wachttijd tot transplantatie en het aantal overlijdensgevallen.

Groeiende overlijdenskans voor oudere nierpatiënt
Het jaarlijkse aantal nieuwe nierpatiënten van 65 jaar en ouder is sterk toegenomen. Maar slechts rond de acht procent van die patiënten krijgt toegang tot de wachtlijst. Het merendeel blijft dialyseren. Binnen twee jaar overlijdt bijna de helft van die oudere dialysepatiënten. De oorzaak van de beperkte toegang tot de wachtlijst kan zijn dat oudere patiënten doorgaans medisch minder geschikt zijn voor transplantatie, onder meer door co-morbiditeit.

Maar de onderzoekers geven ook aan dat artsen mogelijk terughoudend zijn om oudere patiënten op de wachtlijst te plaatsen, gegeven de geringe kans dat tijdig een orgaan voor hen beschikbaar komt. Uitzondering is Noorwegen, waar bijna een kwart van de oudere nierpatiënten op de wachtlijst komt en het merendeel van die wachtlijstpatiënten binnen vier jaar wordt getransplanteerd. In Nederland en Oostenrijk neemt het, relatief kleine, aantal transplantaties bij oudere nierpatiënten wel toe.

Situatie jongere nierpatiënt stabiel
Jaarlijks komen er ongeveer evenveel nieuwe nierpatiënten beneden de 65 bij. Gemiddeld krijgt circa zestig procent van die patiënten toegang tot de wachtlijst. Gedurende de onderzoeksperiode blijft het aantal transplantaties voor deze leeftijdsgroep ook ongeveer gelijk. Wel heeft in de meeste landen een verschuiving plaatsgevonden van postmortaal naar levend. Alleen in Noorwegen werden vrijwel alle patiënten op de wachtlijst van jonger dan 65 jaar binnen vier jaar getransplanteerd. Ook is in Noorwegen de wachttijd het kortst. Nederland kent de langste wachttijd.

De onderzoekers concluderen dat de huidige gezondheidszorg onvoldoende voorziet in de orgaanbehoefte voor alle leeftijdscategorieën, maar met name tekortschiet voor de oudere nierpatiënt. Verdere inspanningen door beleidsmakers en zorgverleners zijn dan ook noodzakelijk om de mogelijkheid tot zowel postmortale als levende orgaandonatie te vergroten

sterren Gepubliceerd: donderdag 10-05-2012
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiŽnten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ĎDat bepaal je zelfí »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ĎDat bepaal je zelfí. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ĎDat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier