Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866



Reageer | Verstuur | Druk af   

'Zeer beperkte toegang tot transplantatie voor oudere nierpatiŽnt'

Door Yvette van der Schaaf 

Noorwegen is het enige land waar vrijwel alle patiënten op de nierwachtlijst van jonger dan 65 jaar binnen vier jaar worden getransplanteerd. En dit geldt daar zelfs ook voor de meeste oudere wachtlijstpatiënten. In andere landen, waaronder Nederland, hebben vooral oudere nierpatiënten een zeer beperkte kans op transplantatie.

Binnen de Europese Unie maken inmiddels ongeveer 360.000 patiënten gebruik van enige vorm van niervervangende therapie. Een derde van deze nierpatiënten leeft met een functionerende donornier. In het algemeen biedt transplantatie een nierpatiënt meer levensjaren en een betere kwaliteit van leven. Het aantal nierpatiënten is de laatste tien jaar sterk toegenomen. Maar de groei van het aantal beschikbare transplantabele nieren blijft daarbij achter.

Recent zijn in 'Nephrology Dialysis Transplantation' de uitkomsten van een onderzoek gepubliceerd in vier Europese landen: Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Schotland. Dit onderzoek betreft de ontwikkeling van de toegang tot niertransplantatie. Concreet gaat het erom hoeveel nieuwe nierpatiënten binnen twee jaar na aanvang van dialyse op een wachtlijst zijn komen te staan. En hoeveel van die wachtlijstpatiënten binnen vier jaar na aanvang van de dialyse zijn getransplanteerd. Verdeeld over twee leeftijdsgroepen: patiënten jonger dan 65 jaar en patiënten van 65 jaar en ouder. Daarnaast is ook gekeken naar de gemiddelde wachttijd tot transplantatie en het aantal overlijdensgevallen.

Groeiende overlijdenskans voor oudere nierpatiënt
Het jaarlijkse aantal nieuwe nierpatiënten van 65 jaar en ouder is sterk toegenomen. Maar slechts rond de acht procent van die patiënten krijgt toegang tot de wachtlijst. Het merendeel blijft dialyseren. Binnen twee jaar overlijdt bijna de helft van die oudere dialysepatiënten. De oorzaak van de beperkte toegang tot de wachtlijst kan zijn dat oudere patiënten doorgaans medisch minder geschikt zijn voor transplantatie, onder meer door co-morbiditeit.

Maar de onderzoekers geven ook aan dat artsen mogelijk terughoudend zijn om oudere patiënten op de wachtlijst te plaatsen, gegeven de geringe kans dat tijdig een orgaan voor hen beschikbaar komt. Uitzondering is Noorwegen, waar bijna een kwart van de oudere nierpatiënten op de wachtlijst komt en het merendeel van die wachtlijstpatiënten binnen vier jaar wordt getransplanteerd. In Nederland en Oostenrijk neemt het, relatief kleine, aantal transplantaties bij oudere nierpatiënten wel toe.

Situatie jongere nierpatiënt stabiel
Jaarlijks komen er ongeveer evenveel nieuwe nierpatiënten beneden de 65 bij. Gemiddeld krijgt circa zestig procent van die patiënten toegang tot de wachtlijst. Gedurende de onderzoeksperiode blijft het aantal transplantaties voor deze leeftijdsgroep ook ongeveer gelijk. Wel heeft in de meeste landen een verschuiving plaatsgevonden van postmortaal naar levend. Alleen in Noorwegen werden vrijwel alle patiënten op de wachtlijst van jonger dan 65 jaar binnen vier jaar getransplanteerd. Ook is in Noorwegen de wachttijd het kortst. Nederland kent de langste wachttijd.

De onderzoekers concluderen dat de huidige gezondheidszorg onvoldoende voorziet in de orgaanbehoefte voor alle leeftijdscategorieën, maar met name tekortschiet voor de oudere nierpatiënt. Verdere inspanningen door beleidsmakers en zorgverleners zijn dan ook noodzakelijk om de mogelijkheid tot zowel postmortale als levende orgaandonatie te vergroten

sterren Gepubliceerd: donderdag 10-05-2012
Bron: Nephrology Dialysis Transplantation | Nog geen reacties




Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren. Er is dus een discrepantie tussen enerzijds de nierfunctie en anderzijds het aantal symptomen en de last die patiënten ervaren. Een groots opgezet onderzoek waaraan veel patiënten meedoen, met uiteenlopende nierfuncties en ook een hele range aan symptomenlast, willekeurig verdeeld over groepen die wel of niet starten met dialyse, zou antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een dergelijke goed opgezette zogeheten gerandomiseerde studie geldt als sterk. Maar met zo een verscheidenheid aan patiënten en symptomen is een gerandomiseerd onderzoek in dit geval eigenlijk niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat gegevens uit observationele studies. Dat zijn onderzoeken waarbij gegevens van patiënten worden verzameld. De patiënten krijgen de gebruikelijke behandeling en er wordt geen behandeling toegewezen door de arts of onderzoeker.

Lees meer »

Jef Schaap overleden »

Jef Schaap, oprichter van stiching Burung Manyar en steun en toeverlaat van nierpatiënten in Indonesië, is overleden aan covid-19. Dat laat het bestuur van de stichting, namens de familie van Jef, weten. Jef was 77 jaar oud.  Het is op een maand na twintig jaar geleden dat Jef Schaap 'zijn' stichting oprichtte, nadat hij op persoonlijke titel benaderd was om een Indonesische patiënt te helpen die getransplanteerd was, maar de benodigde medicatie niet kon betalen.

Lees meer »

Ontstaan vaatschade op moleculair niveau nader onderzocht »

Glomerulosclerose en atherosclerose zijn vaataandoeningen waarvoor tot op heden geen afdoende behandelingen bestaan. In de nierfilters (glomeruli) zorgen kleine bloedvaatjes voor bloedfiltratie. Bij glomerulosclerose vormt zich littekenweefsel in de glomeruli en raken bloedfiltratie en nierfunctie verstoord. Bij atherosclerose treedt verdikking van de wand van een slagader op, waardoor deze vernauwt.

Lees meer »







NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier