Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Bijzondere 'pacemaker' bestrijdt hoge bloeddruk effectief

Door Merel Dercksen 

plaats van de generator en elektroden; bron: cvrx.com

Tijdens het internationale congres rond hoge bloeddruk Hypertension 2008 in Berlijn, werden gisteren de eerste resultaten gepresenteerd van een Nederlandse test met een implanteerbaar apparaat dat de bloeddruk kan verlagen. Deze tussentijdse gegevens beloven heel wat: het toestelletje lijkt een ernstig verhoogde bloeddruk met enkele tientallen millimeters kwikdruk te kunnen verlagen.

Het systeem, onder de naam Rheos Hypertension (HT) System ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf CVRx Inc., is bedoeld om gebruikt te worden bij mensen bij wie de bloeddruk niet met medicijnen onder controle te houden is. Het gaat dan om ongeveer 25% procent van de patiënten met hoge bloeddruk. Het apparaat werkt volgens een ander mechanisme dan medicijnen: het zet het lichaam aan om op de natuurlijke manier de bloeddruk te reguleren.

Onder het sleutelbeen wordt een kleine pulsgenerator geïmplanteerd, waaraan twee loden draadjes verbonden zijn, die langs de halsslagaders lopen. De energie die de generator doorgeeft via deze elektroden, kan van buiten het lichaam geregeld worden. De gebruikte techniek wordt Baroreflex Activation Therapy genoemd, omdat de zogenaamde baroceptors in de slagaderwand, de sensors waarmee het lichaam de bloeddruk meet, geactiveerd worden.

Als dit gebeurt, sturen ze signalen naar de hersenen, die normaal gesproken betekenen dat de bloeddruk stijgt. Om deze stijging, die in werkelijkheid niet plaatsvindt, te compenseren, sturen de hersenen signalen naar andere lichaamsdelen (hart, bloedvaten en nieren), om de bloeddruk te verlagen.

Van de 45 patiënten die aan de eerste Europese studie naar de werking en de veiligheid van het apparaatje onder leiding van prof. dr. Peter de Leeuw van het Academisch Ziekenhuis Maastricht deelnemen, hebben er tot nu toe 16 de geplande behandeling van twee jaar gevolgd. Van deze 16 deelnemers werden de resultaten in Berlijn gepresenteerd.

De gemiddelde daling van de bovendruk was 35 mmHg (van 191 naar 156 mmHg), van de onderdruk was dat 24 mmHg (van 116 naar 92 mmHg). Deze daling was al na drie maanden bereikt en bleef daarna stabiel. Bij 12 van de 16 deelnemers daalde de bovendruk met 20 mmHg of meer, wat een halvering betekent van de kans te overlijden aan een beroerte of andere vaataandoening. Geen van de patiënten had last van ernstige bijwerkingen of verdroeg het apparaatje niet. Gedurende de studie bleven de patiënten dezelfde medicatie slikken als daarvoor.

Met het dalen van de bloeddruk was ook de hartfunctie van de deelnemers verbeterd. Uit gegevens van de deelnemers uit Maastricht lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de nierfunctie niet verder verslechtert.

sterren Gepubliceerd: donderdag 19-06-2008
Bron: PR-inside | Nog geen reacties
Jaaroverzicht: 2017 in NierNieuws

Nog even achterom kijken, en dan een nieuw jaar tegemoet! We moeten het kort houden, dus we slaan mensen en onderwerpen over die óók echt belangrijk waren. Maar als we stilstaan bij het NierNieuws dat u het meest las en dat ons op het netvlies staat, was 2017 het jaar van:

Nieuwe samenwerking met PLAN
Om maar meteen ongegeneerd met onszelf te beginnen: aan het eind van dit jaar zijn we een samenwerking gestart met het Platform AIO's en postdocs Nefrologie (PLAN). Dit leverde een eerste artikel op van de hand van Tineke Kraaij. In 2018 zetten we deze samenwerking voort, wat een mooi beeld gaat geven van waar jonge onderzoekers in de nefrologie zich op dit moment mee bezig houden.

Mensen in het nieuws
Op 21 juli overleed op 91-jarige leeftijd de Leidse immunoloog en transplantatiepionier prof. Jon J. van Rood. Hij werkte mee aan de eerste niertransplantatie in 1966 en stond aan de wieg van Eurotransplant.

Lees meer »

Omstandigheden bepalen voorkeur voor thuis- of centrumdialyse »

Nieuw-Zeelandse nierpatiënten willen wel thuis dialyseren, maar niet omdat het moet. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, heeft het echter wel hun voorkeur.  Net als in Nederland bestaat er in Nieuw-Zeeland de wens om meer patiënten thuis te laten dialyseren, in plaats van in het ziekenhuis. Maar als je dat wilt bewerkstelligen, moet je wel weten welke factoren invloed hebben op de keuze van de patiënten voor huis of ziekenhuis.

Lees meer »

Ervaring van behandelaar bepalend voor succes buikdialyse »

Er blijkt een enorme variatie te zijn tussen de verschillende dialysecentra in Australië waar het gaat om het percentage patiënten dat jaarlijks niet door kan gaan met peritoneale dialyse. Hoewel patiëntkenmerken hier zeker invloed op hebben, lijkt ervaring vanuit de centra, gemeten in aantallen behandelde patiënten, de belangrijkste beïnvloedende factor.

Lees meer »

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.