Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Britse zorgverleners verbeteren toegang tot niertransplantatie

Door Yvette van der Schaaf 

Transplantatie is de voorkeursbehandeling voor nierpatiënten. En transplantatie voor aanvang van de dialyse (pre-emptief) verbetert hun kansen verder. In het Verenigd Koninkrijk geldt als richtlijn dat medisch geschikte patiënten binnen 6 maanden vóór de verwachte aanvang van de dialyse op de wachtlijst moeten zijn geplaatst. Levende donatie verdient de voorkeur omdat dit patiënten de beste overlevingskansen biedt. En ook een betere gezondheid en kwaliteit van leven.

De praktijk blijkt per dialysecentrum te verschillen. Dit is slechts ten dele verklaarbaar aan de hand van de specifieke patiëntenpopulaties, zoals etniciteit, geslacht, opleiding, woonplaats, etc. NHS Kidney Care ondersteunt verscheidene projecten met als doel tijdige toegang tot de wachtlijst voor alle medisch geschikte nierpatiënten.

Binnenkort zullen 20 Engelse dialysecentra en een aantal in Schotland, Ierland en Wales  aan zo'n project deelnemen. Een gespecialiseerde verpleegkundige zal daar twee dagen per week actief zijn. Met als taak om ondersteuning te bieden bij het overwinnen van de bestaande barrières voor toegang tot de wachtlijst.

Dit project is gericht op inzicht in de gevolgde procedures bij beoordeling of patiënten in aanmerking komen voor plaatsing op de wachtlijst. En op die manier mogelijkheden tot verbetering te identificeren en doorgevoerd te krijgen. Dit om de door de dialysecentra verleende patiëntenzorg te optimaliseren.

Dit project moet resulteren in tijdige toegang tot de wachtlijst voor een groter aantal nierpatiënten. Naar verwachting zal ook het aantal pre-emptieve transplantaties toenemen.

In de eerste plaats hebben de patiënten hier baat bij voor wat betreft hun toekomstige gezondheid en kwaliteit van leven. Maar het kan ook leiden tot een efficiëntere gezondheidszorg, die kostenbesparingen met zich meebrengt.

De bedoeling is om de uitkomsten van dit project te delen met andere dialyse- en transplantatiecentra binnen het Verenigd Koninkrijk.

sterren Gepubliceerd: zaterdag 03-03-2012
Bron: NHS | Nog geen reacties
Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt.

In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren. Er is dus een discrepantie tussen enerzijds de nierfunctie en anderzijds het aantal symptomen en de last die patiënten ervaren. Een groots opgezet onderzoek waaraan veel patiënten meedoen, met uiteenlopende nierfuncties en ook een hele range aan symptomenlast, willekeurig verdeeld over groepen die wel of niet starten met dialyse, zou antwoord kunnen geven op deze vraag.

Het wetenschappelijk bewijs uit een dergelijke goed opgezette zogeheten gerandomiseerde studie geldt als sterk. Maar met zo een verscheidenheid aan patiënten en symptomen is een gerandomiseerd onderzoek in dit geval eigenlijk niet te doen. Daarom gebruikte Janmaat gegevens uit observationele studies. Dat zijn onderzoeken waarbij gegevens van patiënten worden verzameld. De patiënten krijgen de gebruikelijke behandeling en er wordt geen behandeling toegewezen door de arts of onderzoeker.

Lees meer »

Jef Schaap overleden »

Jef Schaap, oprichter van stiching Burung Manyar en steun en toeverlaat van nierpatiënten in Indonesië, is overleden aan covid-19. Dat laat het bestuur van de stichting, namens de familie van Jef, weten. Jef was 77 jaar oud.  Het is op een maand na twintig jaar geleden dat Jef Schaap 'zijn' stichting oprichtte, nadat hij op persoonlijke titel benaderd was om een Indonesische patiënt te helpen die getransplanteerd was, maar de benodigde medicatie niet kon betalen.

Lees meer »

Ontstaan vaatschade op moleculair niveau nader onderzocht »

Glomerulosclerose en atherosclerose zijn vaataandoeningen waarvoor tot op heden geen afdoende behandelingen bestaan. In de nierfilters (glomeruli) zorgen kleine bloedvaatjes voor bloedfiltratie. Bij glomerulosclerose vormt zich littekenweefsel in de glomeruli en raken bloedfiltratie en nierfunctie verstoord. Bij atherosclerose treedt verdikking van de wand van een slagader op, waardoor deze vernauwt.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier